Média

2018.01.18. |
2018.01.18. – Meghitt ünnepséggel és szentmisével adtak hálát ez elmúlt negyedévszázadért a tatabányai katolikus iskolások névadójuk, Árpád-házi Szent Margit ünnepén.
2018.01.15. |
2018.01.15. - Szeretett szolgálati helyén, a székesfehérvári székesegyházban emlékeztek meg paptársai, egykori hívei, és munkatársai a közelmúltban elhunyt Dr. Szilárdfy Zoltán művészettörténészről, áldozópapról.
2018.01.12. |
2018.01.12. - Pákozd, Mészeg-hegyen, a Don-kanyar Emlékkápolnánál, ökumenikus rendezvény keretében emlékeztek meg a történelmi egyházak helyi vezetői, köztük Spányi Antal megyés püspök, a hősi halált halt katonákra, az Urivi áttörés 75. évfordulóján.
2018.01.10. |
2018.01.01. - Az újévi nagy elhatározások sorából nem maradhat ki, hogy szeretnénk megváltoztatni mindazt, amivel az elmúlt évben elégedetlenek voltunk, tovább vinni, megőrizni mindazt, ami örömet okozott.
2018.01.04. |
2018. január 4. - A 2020-as Eucharisztikus Nemzetközi Kongresszusra készülve folytatódnak az engesztelő imaórák Spányi Antal megyés püspök vezetésével Székesfehérváron.
2018.01.01. |
2018.01.01. - Az újév első napján, a Székesegyházban Spányi Antal megyés püspök tartott szentmisét Szűz Mária Isten Anyja ünnepén.
2017.12.31. |
„Minden karácsony arra szólít minket, hogy azt az Istent ünnepeljük, aki ma is él, ma is cselekszik és ma is üdvözít. Azóta is ugyanúgy szeret bennünket, mint 2000 évvel ezelőtt.” - adja át az örömhírt Spányi Antal megyéspüspök, karácsonyi gondolataiban.
2017.12.24. |
2017. december 24-én délelőtt Spányi Antal megyéspüspök az idős atyákkal együtt ünnepelte karácsony ünnepét, másnap pedig fogadta az egyházmegye papnövendékeit.
2017.12.22. |
2017.12.22. - A hagyományokhoz híven Ocskay Gábor vezetésével, a Sapa Fehérvár AV19 jégkorong csapata karácsonyi gyűjtést szervezett a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespusztán élő lakóinak. A sportolókat elkísérte Spányi Antal is.
2017.12.22. |
2017.12.22. - A végéhez érkeztek a Székesfehérvári Püspökség adventi programjai. Idén 12. alkalommal nyitotta meg Spányi Antal püspök a Palota kapuit, hogy a város polgárai együtt készülhessenek karácsony szent ünnepére.
2017.12.21. |
2017.12.21. Szentmisét mondott a székesfehérvári objektum kápolnájában Spányi Antal püspök, aki Kurusa János bv. alezredes, parancsnok-helyettes és Tornyai Gábor börtönlelkész meghívására érkezett az intézetbe.
2017.12.19. |
2017. december 19. - Spányi Antal megyés püspök a város papságával tartott koncelebrációs gyászmisét Lauber Benedek atya lelki üdvéért. Az elhunyt plébános végakarata szerint a temetési szertartást Dr. Pápai Lajos ny. győri megyéspüspök végzi.
2017.12.18. |
2017.12.18. - A székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola diákjai minden évben közösen gyújtják meg bensőséges ünnep keretében az iskola adventi koszorújának gyertyáit. Az intézmény életében az adventi készület ideje fontos időszak.
2017.12.17. |
2017.12.17. - Spányi Antal ünnepi szentmise keretében emlékezett meg az életszentség hírében, fiatalon elhunyt Kaszap István halálának 82. évfordulójáról. A főpásztor a hitvalló kispapot, mint a szenvedélyes istenszeretet példaképét állította a zarándokok elé.
2017.12.16. |
2017.12.16. - A hitre nevelés nehézségei és örömei, a hitéleti programok előkészületi munkáinak jelentősége, a plébánosok és a laikusok egységben végzett szolgálatának fontossága, a 2018-as egyházmegyés események,és a NEK voltak a témák a hitoktatói napon.
2017.12.16. |
2017.12.16. – Az adventi várakozás időszakának utolsó előtti ünnepi gyertyagyújtásán ismét zsúfolásig megtelt a Székesfehérvári Püspökség Adventi Udvara.
2017.12.16. |
2017. december 2., 9., 16. - Az elmúlt évekhez hasonlóan, ismét a ciszterci templomban, három szombaton át megnyitottuk a templom kapuját a hozzánk látogató testvérek előtt.
2017.12.12. |
2017.12.12. – Karácsonyfával lepte meg Spányi Antal megyés püspök és Smohay András múzeumigazgató a Szent Kristóf Ház, Fogyatékkal Élők Lakóotthonának gondozottjait.
2017.12.11. |
2017.12.11. - Koszorúzási ünnepséget szervezett a Fehérvári Huszárok Egyesülete a limanowai csata 103. évfordulója emlékére.
2017.12.09. |
2017. december 9-én, szombaton a Székesfehérvári Püspökség Adventi Udvara ismét jótékonysági és kézműves vásárral várta a betérőket a Püspöki Palota kertjébe.
A második adventi gyertya lángja elcsendesedésre hív bennünket.
2017.12.08. |
2017. december 8-án Adonyban a Spányi Antal atya által tartott szentmisében az adonyi Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai Szerzetesrend nővérei megújították szerzetesi fogadalmaikat, és hálát adtak az adonyi letelepedésük óta eltelt húsz év kegyelmeiért.
2017.12.08. |
2017.12.09. - Tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a Székesfehérvári Református Egyházközség szervezésében a Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és sokak támogatásával az Adventi jótékonysági est.
2017.12.08. |
2017.12.08. - A Szent Imre Általános Iskola és Óvoda inden tanévben lehetőséget biztosít növendékeik szüleinek arra, hogy kérjék gyermekük számára a keresztség szentségének kiszolgáltatását.
2017.12.07. |
2017. december 7. - A Szent Imre (Barátok) templomában lesz a város egyházközségeinek közös elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnepe.
2017.12.03. |
2017.12.03. - „Az alsószentiváni fatimai kegyhely oltárát képező kőtömb, amely a szovjet hatalom dicsőségét hirdető hősi emlékmű alapja volt, mostantól jelképezze, hogy az emberiség történelme Isten kezében van, a végső győzelem az Övé.
2017.12.03. |
2017. december 3. - Az idei esztendőben is a hagyományoknak megfelelően a Székesegyházban rendezték meg a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred és a Székesfehérvári Egyházmegye közös adventi hangversenyét.
2017.12.02. |
2017. december 2-án, 9-én és 16-án a ciszterci templomban várja a betérőket az adventi Nyitott templom rendezvénye, minden alkalommal 3-tól fél6-ig.
2017.12.02. |
2017.12.02. - Ismét megnyitotta kapuját a Székesfehérvári Püspökség, hogy az adventi időszakban, csendes, békés, imádságos légkörben készülhessenek együtt a város lakói karácsony szent ünnepére.
2017.12.02. |
2017.12.03. - Valódi adventi, karácsonyváró programra hívta a Fehérvári Kézművesek Egyesülete, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, valamint a Szent Donát Alapítvány a fehérváriakat.
2017.11.28. |
2017. november 28. (kedd) – A hétvégén elkezdődik az advent csodás, ígérettel teli időszaka. Szombaton megnyílik az Adventi Udvar a Püspöki Palota kertjében.

© Székesfehérvári Egyházmegye 2005-2015

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk