Spányi Antal

Budapesten született 1950. november 13-án. Teológiai tanulmányait az esztergomi Hittudományi Főiskolán végezte. Lékai László szentelte pappá 1976. június 19-én Esztergomban. Káplánként szolgált Ludányhalásziban, majd 1977-től Szécsényben, 1983-tól Budapesten, Középső-Ferencvárosban. Ugyanitt 1988-ban plébános helyettes, majd plébános lett, 1989-1992 között espereshelyettes volt. 1992–2003 közt Budapest–Erzsébetváros plébánosa. Itteni munkássága elismerésül a főváros VII. kerülete 1999-ben díszpolgárrá választotta.

1994-ben pápai kápláni címmel tüntették ki. 1995-ben általános helynök és az Érseki Főszentszék bírája lett. A főegyházmegyében a Tanácsosok Testületének, és a Pasztorális Tanácsnak, a Gazdasági Tanácsnak is tagja volt, és a szakpasztoráció koordinátora lett. Ellátta a főegyházmegye vagyonkezelői feladatait is. 1998. február 13-án címzetes tharros-i püspöki és Esztergom–budapesti segédpüspöki kinevezést kapott. Püspökszentelését Paskai László bíboros végezte 1998. március 28-án a budapesti bazilikában Ternyák Csaba és Dékány Vilmos segédletével. 1999-ben  2003. április 4-én székesfehérvári megyéspüspökké nevezte ki II. János Pál pápa; beiktatása május 24-én történt.

Hamarosan hozzáfogott az székesfehérvári egyházmegye közigazgatási, pasztorális megújításához. Egyházmegyei lapot indított és megújította a székváros katolikus lapját. Öt espereskerületet és 30 lelkipásztori körzetet hozott létre. A paphiány enyhítésére kiemelten foglalkozott az állandó diakónusok és a lelkipásztori kisegítők szervezett képzésével. Az egyházmegye papi közösségének megerősítésére havonta papi találkozókat, évente papi zarándoklatot szervez. Az egyházmegyei zsinat 10 éves évfordulóján, megújította és kiadta az egyházmegye törvénykönyvét. Pünkösdhétfőnként egyházmegyei napot szervez.

Az egyes esztendők lelkipásztori programját tematizálta: Az Eucharisztia Évében (2004/2005) elindította a székvárosában az elsőcsütörtöki közös szentségimádásokat, az egész egyházmegyében pedig az áldozócsütörtöki közös imát a papi hivatásokért. 2005/2006-ban Prohászka Ottokár püspök kinevezésének centenáriumán emlékévet hirdetett meg. A 2007-es országos Szent Erzsébet Év mellett az egyházmegyében Szent Imre születésének 1000. évfordulójáról is sokszínűen megemlékeztek. Ekkor történt meg az Egyházmegyei Múzeum kibővítése. A műemlékek példaértékű felújításáért, nagyszabású kultusztörténeti, művészettörténeti konferenciák, kiállítások szervezéséért, valamint műtárgyvásárlások, restaurálások támogatásáért Henszlmann Imre-díjjal tüntette ki a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat. A Szent Erzsébet Évhez kapcsolódóan megújultak az egyházközségi karitászcsoportok. Püspöki szolgálata alatt Kaszap István és Bogner Mária Margit emlékének imádságos ápolása mellett 2008-ban létrehozta a Prohászka Imaszövetséget, hogy új papi és szerzetesi hivatások szülessenek. Az imaszövetség mára mozgalommá formálódott, rendszeres lelki programokkal. Egyházmegyéjében sorra hirdette meg a tematikus éveket: Biblia Éve 2008, Papság Éve 2009/2010, Család Éve 2011, Új Evangelizáció Éve 2012. A Passauból kért Boldog Gizella ereklyével elindította a Magyar Szent Család tiszteletét Székesfehérváron. Meghirdette a magyar Szent Család Napját november 13-ához, az összes magyar szent és boldog emléknapjához közel eső napon.
 
A Magyar Katolikus Rádiónak indulása (2004) óta püspök-vezérigazgatója.  A Mindszenty Társaság 2010-ben Mindszenty emlékérmet adományozott a püspöknek. A Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést a Magyar Katolikus Rádió működésének megszervezéséért, valamint a Katolikus Karitász elnökeként a rászorulók és elesettek támogatásáért végzett munkája elismeréseként vehette át 2012-ben. A Fejér Megyei Közgyűlés 2016-ban, Alsószentiván, Bodajk és Székesfehérvár 2018-ban tüntette ki díszpolgári címmel. Honvédemi elismerést és a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját nyerte el 2020-ban.

 

Címerleírás:

Módosított családi címer. Vörös mezőben zöld hármas halom, belőle keresztet formázó lombos fa nő ki. Szárai találkozásánál fészek, benne kiterjesztett szárnyú fehér pelikán, mely begyén ejtett vérző sebéből táplálja három fehér fiókáját. A fa szárán sárga-zöld kígyó kúszik le. Kiegészítés: kereszt.

Jelmondata: Laudetur Jesus Christus, vagyis: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk