Szentmise Szilárdfy Zoltán atya 86. születésnapján - beszámoló

2023. 11. 06. | | 2023. 11. 07.

 

 

 

Kereste Istent a papi szolgálatban és a művészet kifejező erejében – Püspöki szentmise Dr. Szilárdfy Zoltán művészettörténész, áldozópap születésének 86. évfordulóján

2023.11.06. - Dr. Szilárdfy Zoltán művészettörténész, áldozópap emlékére szeretett szolgálati helyén, a székesfehérvári székesegyházban mutatott be szentmisét Spányi Antal püspök paptársaival. A Székesfehérvári Egyházmegye kegyelettel és tisztelettel tekint vissza a lelkipásztorra, a nagytudású tanárra, aki szakértelmével szerzett felülmúlhatatlan érdemeket a keresztény kultusztörténet és ikonográfia tudományában.

Az evangélium szavai az önzetlen szeretetről szólnak, mert olyan szeretet, amely nem önzetlen nem létezik. Számot kell vetnünk, mi igazán az Úr szerinti önzetlen szeretet bennünk, amit mindenki felé tovább kell adnunk. Nem könnyű ma ezt megélni, de mégis tisztán kell látnunk, mikor szeretjük önmagunkat és mikor szeretjük valóban a másik embert úgy, ahogy Jézus tanított bennünket erre. Az önzetlen ember a másik javát keresi és Istent keresi.

Amikor megemlékezünk Szilárdfy Zoltán atyáról, benne azt az embert láthatjuk, akik kereste Istent – kezdte gondolatait a megyés püspök, majd Zoltán atya életpályájáról elmélkedve kiemelte: élete sajátos útján az Istent kereste és bármerre szolgált az egyházmegyében hívei megszerették, emlékét őrzik ma is, és felemlegetik szolgálatának éveit. Sokan ragaszkodtak hozzá, figyeltek tanítására és emlékeznek életpéldájára. Zoltán atya ragaszkodott szívében és lelkében az édesanyjához és kedves híveihez, tanítványaihoz, akiket az egyetemen tanított. És elkötelezetten ragaszkodott egyházához.

Isten engedi, hogy keressük – hangsúlyozta a főpásztor és Zoltán atya Őt kereste tanulmányaiban, amikor teológiát, filozófiát tanult, a vallásos gondolkodás útjait járta. Mindig többet akart megragadni Istenből, kereste Őt papságában, amikor szolgálta a híveket, kiszolgáltatta a szentségeket, és amikor tanította a fiatalokat. Megtalálta Istent a művészetekben, a szépségben és megtalálta a jóságban is. Művészettörténész lett, és a szépségen keresztül nemcsak a harmóniát látta, hanem a szépség mögött minden szépség forrását, az Istent találta meg. Tanúságot tett hitéről növendékei előtt, amikor Isten felé próbálta terelni őket, megláttatni, megmutatni nekik a Mindenható Urat. Szerette a szépet oly módon is, hogy gyűjtötte a szép és értékes tárgyakat, amelynek egy jelentős része a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumba került.

A megyés püspök végül Zoltán atyát olyan példaként állította a hívek elé, aki a nyugtalan szív szeretetével kereste az Istent, akinek a Szentlélek megnyitotta a szemét, hogy meglássa az Urat a szépségben, a jóságban, az emberi kapcsolatokban. Nekünk is mindenben meg kell találnunk Istent és másokat is segítenünk a Vele való találkozásra – buzdított a főpásztor.

Spányi Antal püspök a szentmise végén imádkozott a Rózsafüzér Társulat elhunyt és élő tagjaiért, és azért, hogy Szilárdfy Zoltán atya az Isten színelátásában az örök boldogságban élhessen.

 Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk