Szentmise a Székesegyház felszentelésének évfordulóján - beszámoló

2023. 11. 24. | | 2023. 11. 25.

 

 

A közösség által válik élővé a templom, fejlődik és van jövője – A fehérvári bazilika felszentelésének ünnepén adták át az újonnan végzett lelkipásztori munkatársak megbízását

2023.11.24. – Kettős ünnepre gyűlt össze az egyházmegye papsága és a hívek a székesfehérvári Szent István király székesegyházban, hogy megemlékezzenek a fehérvári bazilika felszentelésének évfordulójáról, és megünnepeljék az újonnan végzett lelkipásztori munkatársak szolgálatba lépését. Spányi Antal püspök a szolgálatot megkezdő híveket arra kérte, végezzék örömmel az egyház által engedélyezett és rájuk bízott feladatokat. Megfelelő lelkülettel, hittel, egyházias szellemben tegyék élő és eleven templommá az Istennek kedves, kőből épült templomait.

A szentmise a lelkipásztori munkatársak ünnepélyes bemutatásával kezdődött. A főpásztor előtt a jelöltek ígéretben megerősítették, hogy a rájuk bízott lelkipásztori munkát lelkiismeretesen, az Isten és az Anyaszentegyház törvényeit szem előtt tartva végzik a közösség lelki szolgálatára, a meghatározott helyen és időtartamban, a plébános irányítása mellett.

Beszédében Spányi Antal püspök azt hangsúlyozta, ha hitünket megéljük, és ez átjárja a mindennapjainkat, sok, Istentől kapott örömet fedezhetünk fel a hétköznapokban. „A Lélekre figyelő, a Lélek ajándékait befogadó ember mindig örömre talál. A mai napon is két ajándékot akarunk Isten színe elé vinni közös hálaadásunkkal. Ünnepeljük a kőből épült templomot, az Isten házát, és különösen is ünnepeljük a templom közösségét, mert enélkül üres marad, amit felépítettünk. A közösség által élővé válik a templom, fejlődik és van jövője.” – A főpásztor megemlékezett a közelmúltban teljesen megújult székesegyház renoválási időszakáról, amikor évekre bezárult a főtemplom kapuja a hívek előtt, majd megrendüléssel léptek be újra a megújult, szép templomba. „Valahányszor ide betérünk felkészülten, összeszedetten, Istenre hangolva, meg kell nyílnunk arra az ajándékra, amit az Úrtól kapunk. Ez a hely Isten és ember találkozásának megszentelt, gyönyörű helye. Itt találunk megbékélést és megnyugvást, az örömhír boldogságát, a keresztény életünk kiteljesedését. Köszönjük Istennek a székesegyház ünnepét, amely alkalmat ad a megújulásra, lelkünk megújítására. És köszönjük mindazoknak, akik hosszú felkészülés után alkalmasnak bizonyultak a plébános segítőjeként lelkipásztori munkatársnak, és átadhatjuk megbízásukat ezen a szentmisén. Így épülhet tovább a hitben az Egyház, az Úr közössége.”

A megyés püspök megköszönte a plébánosoknak a kiválasztott testvéreket, akikkel még nagyobb felelősséggel, még jobban akarják szolgálni a híveket. Megköszönte a lelkipásztori munkatársak lelkületét, hogy nem többek akarnak lenni másoknál, hanem mások szolgálatára vállalnak több feladatot, egyházunk épülésére. Úgy állnak majd a hívek elé, hogy személyes példájukkal is tanúságot tesznek a keresztény életről, az egyházias lelkületről. A püspök azt kívánta a lelkipásztori munkatársaknak, jellemezze életüket a tiszta életet formáló hit, az ima, a másokért való felelősség tudata, az odaadott szolgálat szelleme. Az egyházközségért végzett munkájuk, ne csak áldozat legyen, hanem áldás egész családjukra. A Názáreti Szent Család példáját személve egyre inkább törekedjenek a tiszta, megszentelt életre, az önzetlen szeretetre és szolgálatra.

A főpásztor végül megköszönte Ugrits Tamás pasztorális helynöknek a lelkipásztori munkatársak képzését, hogy számos egyházmegyei feladata és az iskolai szolgálata mellett áldozatosan és odaadóan felkészítette a jelölteket. Az Úr áldását kérte munkájára, Istennek odaadott papi életére. A szolgálatot megkezdő munkatársakat arra kérte, végezzék örömmel az egyház által engedélyezett és rájuk bízott feladatokat. Megfelelő lelkülettel, hittel és egyházisas szellemben tegyék élő és eleven templommá az Istennek kedves, kőből épült templomait. „Ez a főtemplom is megújult, Isten dicsőségét hirdeti. De újuljon meg a mi életünk is, és ebben az elveszett világban legyen világító jel mindnyájunk élete. Legyünk Krisztus tanúi, hogy kegyelme elhozza közénk Isten országát!

Spányi Antal megyés püspök az ünnepen 46 újonnan végzett lelkipásztori munkatárs számára adta át a megbízólevelet. A hálaadó szentmise végén a megyés püspök köszönetet mondott a munkatársaknak a vállalt szolgálatért, és családtagjainak is, hogy lehetővé teszik hozzátartozójuk önzetlen egyházi munkáját.

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell

 


 

 Korábbi évek beszámolói:

 


 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk