Szent Gellért napi pedagógus konferencia - beszámoló

2009. 09. 24. |

 

Szent Gellértnek, az olasz származású szerzetesnek, a magyarországi katolikus iskolák patrónusának napján konferenciát tartottak és elismeréseket adtak át Székesfehérváron az egyházmegye fenntartásában és a területén működő oktatási intézmények pedagógusainak. Az évről-évre megrendezett, magas színvonalú továbbképzés alkalmával adják át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított Szent Gellért-díjat. Az elismerést 1996 óta a névadójához – Szent István király fiának nevelőjéhez méltón –, a keresztény nevelésben élenjáró pedagógusoknak adományozzák, akik példaadó illetve szakterületükön kimagasló munkát végeznek.

 

a konferencián

 

A konferenciát megnyitó szentmisében Spányi Antal püspök Szent Gellért életpéldájából kiemelte a fáradhatatlan hittanítót, a művelt, elhivatott embert, aki sokat imádkozott a rábízottakért. Beszélt az ünnep fontosságáról, amikor tiszteletünket és szeretetünket fejezzük ki annak a közel 300 pedagógusnak, akiket az egyházmegye foglalkoztat oktatási intézményeiben, és akiket ilyenkor a középpontba állítunk.  „A jó pedagógus Szent Gellért nyomán örök példa marad elhivatottságával, szakmai munkájával, emberismeretével” – mondta a püspök. Befejezésül megköszönte állhatatos munkájukat és azt kívánta, hogy sok, a kereszténységet tudatosan vállaló fiatal nőjön fel intézményükben, akiket Ők segítettek jellemes emberré válni.

 

A szentbeszéd meghallgatása: 

 

A Szent István Művelődési Házban folytatódott rendezvényen a Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda  pedagógusainak vidám, kedves, énekes, táncos műsora következett.

Ezután Nyeste Pál SchP a váci piarista gimnázium igazgatója „A papi hivatás és  hivatásra nevelés” gondolatkörben személyes hangú előadást tartott arról, hogyan válik a katolikus nevelő számára hivatássá munkája, és hogyan segíti meg őt Isten  jelenléte a hit átadásában és a mindennapok nehézségei között.

Az előadás után került sor a Szent Gellért Érdemérmek átadására. Idén, a Papság Évében a nevelés-oktatás területén kiemelkedő munkát végző két egyházmegyés pap kapta a legmagasabb elismerést. Arany fokozatot Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató és Holnapy Dénes Márton O. Praem. (Zsámbék). Tanácsosi címet Bilik János (Prohászka Ottokár Gimnázium, Budakeszi) igazgató helyettes és Szentváry-Lukács Erika (Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Budaörs) hittanár, német nemzetiségi tanító.

Ugrits Tamás irodaigazgató sokat tett azért, hogy budakeszi katolikus iskola elindulhasson. Hitoktatóként hitelességével, megbízhatóságával hírnevet szerzett az intézménynek. A tizenegy éve tartó központi szolgálata során minden megtett azért, hogy az iskolákban a megfelelő lelkiség kialakulhasson. Számos magas színvonalú, lelkigyakorlatot tartott az oktató tanárok számára és sokat fáradozott azon, hogy a katolikus iskolák tanulói bekapcsolódjanak az egyházmegye életébe. Az általa szervezett, az egész egyházmegyét érintő rendezvényekre minden alkalommal kiemelt szerepet szánt katolikus iskoláinknak, óvodáinknak.

Holnapy D. Márton O.Praem. a Premontrei Kanonokrend Gödöllői Perjelségének szerzeteseként 1997-től Zsámbék plébánosa. Az ősi monostor tövében működő rendi fenntartású nevelési és oktatási intézmények életébe, mindennapjaiba aktívan belekapcsolódik. A kanonokrend női ága által fenntartott szakközépiskolában és szakiskolában, a napközi otthonban, valamint a Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben – az utóbbi alapításában aktívan részt vett – a rend alapfeladataival összhangban kiemelten fontosnak tartja az iskolákban folytatott lelkipásztori munkát, mely által az egyébként nehezen elérhető társadalmi csoportokhoz is eljuthat az evangélium üzenete.

Bilik János tanár úr 10 éve tanít a Prohászka Gimnáziumban, hittan tanár, osztályfőnök és általános igazgatóhelyettes. Munkáját elkötelezett keresztényként, pontosan, fegyelmezetten végzi. Életvezetése, személyes példája orientációs pont és támasz a diákoknak. A gimnázium közössége hosszú távon, biztos pontként számíthat rá.

Szentváry-Lukács Erika 1998 óta dolgozik a budaörsi katolikus iskolában, tanító, német nemzetiségi tanító és okleveles hittanár végzettséggel rendelkezik. Az iskolában német nyelvet és hittant tanított és tanít jelenleg is. Hittanóráit a tanulók élményként élik meg. A tanulók és a tanárok lelkigyakorlatait minden évben nagy körültekintéssel szervezi meg.

 

 - BPK -
Fényképeket készítette: Lakata Pál

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk