Püspöki szentmise Urunk bemutatása napján - beszámoló

2011. 02. 02. |

 

Urunk bemutatása ünnepén Spányi Antal megyéspüspök tartott ünnepi koncelebrációs szentmisét a Székesegyházban. Erre az ünnepre meghívást kaptak a szerzetesek és szerzetesnővéreken kívül a közösségvezetők és azon lelkiségi mozgalmak képviselői is, amelyek az egyházmegye területén működnek. A megyésfőpásztor homíliájában az elkötelezett életről, a hűséről beszélt.

 

gyertyával

 

Urunk bemutatásának ünnepe régi, kedves ünnep – kezdte szentbeszédét a megyés püspök - őseink szívéhez is közel állt: hiszen szép és különleges névvel illették meg. II. János Pál pápa akaratából és rendeletével ez a nap még szebbé vált: a megszentelt élet napja lett. Figyelmünk ezzel nem csak a távoli múltra, hanem a jelenben köztünk élőkre is irányul, azokra, akik életüket Istennek adták. Az ő hivatásuk imádságban, Istent és embertársaikat szolgálva élni.

Mária Józseffel, karján a gyermekkel megy, hogy eleget tegyen a törvénynek, nem csak külső szokásnak engedve, hanem a Lélek hívására. Amikor őket szemléljük, akkor betölt minket az öröm, a béke, a csönd és a fény.

De ezen a napon a Szent Család mellett ott találunk a templomban másik két embert is: az agg Simeont és Anna próféta asszonyt. Az ő életük értelme és legfőbb tevékenysége az imádság volt: meghallották Isten szavát, az Úr házában éltek mélységes hűségben.

A mai világ nem tekinti értéknek a hűséget, sok más régi kincsünk is esetlegessé vált: család, haza, egyház. Simeon és Anna hűségben kitartottak az imádságban, Isten közelségében és ez elég volt arra, hogy megtapasztalják: Isten ígéretei beteljesülnek. Az üdvösségtörténetben csakúgy mint az egyes emberek életében.

Éljünk mi is hűségben – szólított föl minket a főpásztor - és ne ehhez a világhoz szabjuk életünket! Ne engedjünk a modernség jelszavának, ragaszkodjunk értékeinkhez. Maradjunk hűségesek és váljunk az imádság embereivé.

 

Homília meghallgatása:

 

A szentmisében a főpásztor megszentelte a gyertyákat, majd körmenetben emlékeztek a hívek Jézusra, mint a világ világosságára. Boldogemlékű II. János Pál pápa rendelete alapján ezen a napon ünnepelték a Megszentelt élet világnapját is, és a szentmisében közösen adtak hálát a papok és a szerzetesek hivatásukért.


- BPK és Marian -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: - BPK és Somogyi Tamás -

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk