Püspöki áldás a megújított szabadbattyáni templomra - beszámoló

2023. 11. 04. | | 2023. 11. 06.

 

 

Püspöki áldás a megújított szabadbattyáni templomra

2023.11.04. - Szent Imre ünnepének előestéjén püspöki Szentmise keretén belül ünnepeltük a felújított katolikus templomunk búcsúnapját. Állami pályázat segítségével 15 millió forint elnyerésével sikerült megoldani templomunk felújításában az elektromos hálózat rendszerének megújítását és a Jézus Szíve oltárnál lévő beázás, valamint a 7-es főút nagy forgalma miatti repedezések javítását, templomunk belső festését.

A szentmise elején Mayer László helyettes-esperes, plébános és az egyházközség nevében Váczi Márk történész valamint Kamocsa Imréné a karitász csoport vezetője köszöntötte Spányi Antal megyés püspök urat és Ugrits Tamás pasztorális helynököt, hogy eljöttek erre a szép ünnepünkre. Váczi Márk megköszönte a Püspök úrnak és Mayer László plébánosnak, hogy mindkettőjük 20 éve szolgálnak a székesfehérvári egyházmegyében, Székesfehérváron és Szabadbattyánban.

A hívek köszöntése után a megyés püspök köszönetet mondott a felújításban résztvevő ZÉT- Szolár Generál Kivitelező Kft. dolgozóinak és Furulyás László ügyvezető igazgatónak és a munkatársainak, akik felújítási munkálatokat végezték. Majd köszönetet mondott a helyreállításban és takaritásban résztvevő híveknek. Ezt követően a főpásztor megáldotta a templomot.

Mayer László plébános köszönetet mondott a református Szűcs Sándor tiszteletes, úrnak és rajta keresztül a Református Egyház szabadbattyáni tagjainak, akik lehetővé tették a felújítás alatt a szentmise bemutatását, kb. fél évig helyet biztosítottak a katolikus közösségnek. Majd megköszönte egyházközségünk híveinek türelmét, szeretetét az ideiglenes mise végzés helyének elfogadásáért.     

Az ünnepi szentmisében hálát adtunk a jó Istennek, hogy a jövőben a megszépült templomunkban imádkozhatunk. Püspök úr a homíliában nagyon nagy tisztelettel és szeretettel emlékezett meg templomunk védőszentjéről, Szent Imréről. Beszélt Szent Imre vallásos és műveltségben gazdag életéről és Szent Istvánnak fiához írt intelmeiről és a kettőjük kapcsolatáról. Szent István király fiát, magas színvonalon taníttatta, ezáltal Imre herceg rendkívül sokoldalú műveltségre tett szert. Hite felülmúlta az átlag emberét, rengeteget imádkozott, elvonult sokszor még éjszakánként is, és a gyertya fénye mellett imádkozott, elmélkedett. A főpásztor kifejtette, hogy Szent Imre hite és személye egy igazi példaképe az Isten Egyházának.

A koncelebrált szentmise nagy hatást gyakorolt rám, különösen a közös felajánlás, melyet együtt imádkoztak el az atyák. A szentmise végén Ugrits Tamás atya kiszólította Südi Imréné, mert a Püspök úr köszöntötte és püspöki kitüntetésben részesítette Marika nénit, a hit terén tanúsított kitartó, példás szorgalmas és áldozatos munkájáért. Az ünnephez méltó és szép pillanatok voltak ezek számunkra. A szentmise ünnepi áldása után Rohály Dávid főministráns, - aki egyben a helyi polgárőrség tagja - kérésére a szolgálatban lévő polgárőrség tagjai püspöki áldásban részesültek.

Köszönjük Spányi Antal megyés püspök úrnak és Ugrits Tamás pasztorális helynöknek, hogy szolgálatukkal emelték a templom búcsúünnepének fényét és velünk imádkoztak. Hálásan köszönjük Mex Józsefnek és Rohály Dávidnak a búcsúünnepi szentmiséről készült fotóit, hogy lehetővé tették számunkra, hogy a jövőben is megemlékezhetünk erről a szép ünnepi napunkról. Ünnepünk, rövid kis szeretet agapéval fejeződött be a plébániánkon. Az agapé alkalmával László atya megköszönte Hajagos Katalin kántorunknak a 25 éves kántori szolgálatát.

Ez a szépen sikerült templomi búcsú felidézte bennem gyermekkorom emlékeit, melyekre jó érzésekkel emlékezem. Szerető szívvel és Isten áldásával gondolok minden kedves hívőre és ünneplő egyházközségünk tagjaira, akik jelenlétükkel emelték a templomunk Búcsú ünnepének fényét. 

Kovács Ferenc világi lelkipásztori kisegítő
Fényképeket készítette Mex József és Rohály Dávid

 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk