A Prohászka Imaszövetség zászlója

 

Prohászka Ottokár hálának emlékmiséjén, 2009. április 4-én, a budapesti Egyetemi templomban Spányi Antal megáldotta az imaszövetség zászlóját, mely Székesfehérváron az emléktemplomban, Prohászka püspök síremléke mellett került elhelyezésre 2009. Nagykeddjén. A zászló szentelésének imája teljes egészében olvasható a Prohászka Imaszövetség 7. hírlevelében.


Karizmatikus személyisége és egyházi rangja miatt már életében számos műalkotás született Prohászka Ottokárról. Igaz, ezek elkészültét a püspök finoman szólva sem üdvözölte minden esetben kitörő örömmel. Az itáliai reneszánsz és barokk művészet legnagyobbjainak művein csiszolt ízlésének sem mindig megfelelő, róla szóló művekben inkább a személyi kultusz lehetősége, és a művészek tolakodása zavarta. Példamutatóan alázatos ember volt. Halála után aztán erős keze már nem tudta megakadályozni, hogy a kultusz tárgyai gombamód ne szaporodjanak meg boldogemlékű személye körül. Ezek nem egy esetben személyiségével homlokegyenest ellenkező tartalmakat jelenítettek meg, az egyes művek kvalitásáról nem is beszélve. De ami ennél is fájóbb, máig kihatóan sokan, sokféle előjellel politikai legitimációt akarnak nyerni azzal, hogy Prohászka Ottokárt zászlajukra tűzik.

A zászló eredendően nem autonóm művészeti műfaj, mint arra az utóbbi időben élénkülő tendenciák mutatnak, s amiről Prohászka püspök kapcsán örömmel és büszkén emlékezhetünk meg. A zászló egy közösség identitásának kifejező szimbóluma. A rajta látható színek és formák, valamint azok kombinációja és megjelenítése a címerekhez hasonlóan kötött. Itt elsősorban a nemzeti lobogókra, egyesületek, társulatok zászlóira gondolok. Egy zászló készítésekor a megrendelő közösség törekszik rá, hogy a legjobb minőségű anyagokból, a lehető legmagasabb színvonalon alakítsák ki azt. A zászló nem csak identitási jelkép, hanem mérete miatt útmutató szimbólum is.

Smohay András
művészettörténész

Teljes szöveg letöltése >> 

 

Spányi Antal Püspök Úr felkérésére készítettem három darab zászlótervet.

Mindhárom terv a hagyományos zászlótechnikáktól eltérő módon készült. Tanulmányoztam Prohászka Ottokár hitvallását, beszédeit, személyiségét. Kaptam némi támpontot is az elképzelésekről, hogy milyen zászlót szeretne viszontlátni a Prohászka Imaszövetség. A Zászlónak képviselnie kell az imaszándékot, amiért összegyűlnek időről-időre a tagok. Megmutatja Prohászka tisztaságát, őszinteségét, egyszerűségét, Istenszeretetét.

Nagyon örültem a szakmai kihívásnak, az érdemes munkának. Azonnal nekiláttam gyűjteni az információkat, átgondolni a lehetőségeket.

Páger Bernadett
textiltervező iparművész

Teljes szöveg letöltése >> 

 

 

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk