Prohászka "Mária-litániája"


„Litániába szedtem minden kedvességét”

 

Prohászka Ottokár egy 1888-as naplójegyzete szerint törekedett a Boldogságos Szűz Mária megszólításainak összegyűjtésére. Művét maga nem fejezte be, de S. Szabó Péter más Prohászka-szövegekből kiegészítette azt. Ezt tesszük alább közzé.

(S. Szabó Péter a keletkezés körülményeire vonatkozó, eredetileg a Távlatok 2000/3. számában megjelent teljes írása a lap aljáról tölthető le.)

 

 • Szeplőtelen Szűz
 • Kedves anyám
 • Ó, kedves jó Anyám
 • Isten csodáinak mosolygó kertje
 • Lelkesült, elragadtatott Szűz
 • Lelkem galambja, tubicája, gerlicéje
 • Patak partjáról felszálló galamb
 • Édes, bánatos Szűzanya
 • Csendes merengéseim forrása
 • Választott első köve a kegyelem remek szentegyházának
 • Ó szép, ó édes Szüzem
 • Bájos, páratlan, gyengéd Szűz, zöldellő ágacska
 • Szentlélek mátkája
 • Az Úr szolgálója
 • Kettétört pálma
 • Édesanyám
 • Krisztus első tanítványa
 • Krisztus suttogásának egyetlen tanúja
 • Legokosabb Szűz
 • Tavaszi kankalin
 • Primula vernális
 • Szőkefejű, aranyglóriás virág
 • A föltámadás nagyszerű teológiájának első fakadó virága
 • Dicsőült szép asszony
 • Kedves Szüzecske
 • Hajnali fuvalom
 • Hajnalnak szép virága
 • Egyedüli romlatlan leánya az emberiségnek
 • Gyenge, tiszta harmatos Szűz
 • Isten szerelmes leánya
 • Alázatos Isten cselédkéje
 • Názáreti völgyek lilioma
 • Királyi Szűz
 • Szűz királynő
 • Fellegtelen, gyorsan kivirágzó hajnal
 • Felkelő hajnal
 • Zengő ének
 • A női szépségről alkotott isteni eszme
 • Tiszta, nyílni kívánkozó rügy
 • Életfriss hajtás
 • Édes, drágalátos Mária
 • Édes Szűz Máriám
 • Istenlátó lélek
 • Fölséges jel az égen
 • Örök szép nőiességben kifejezett duliája az Istennek
 • Nagy, szép Isten-tisztelet
 • A földre lépő Isten lábai elé terített virágos szőnyeg
 • Egyetlen szentély a romok közt
 • Gyönyörű királyleány
 • Pacsirta a nagy némaságban
 • Egyetlen édes anyai tejforrás
 • Ó, Szüzem, Királynőm!
 • Hajnala és napkelete a szépségnek
 • Vadrózsás Szűz Mária
 • Remekműve Istennek
 • Szép szeretet anyja
 • Isten-félelem anyja
 • Szent remény anyja
 • Szőke szép Madonna
 • Tiszta bájos leány
 • Édes szent Szüzem
 • Olvasóm
 • Gyöngysorom
 • Csillag- és rózsakoszorúm
 • Kristályforrások sora
 • Szent szeplőtelen szépség igézeteket szóró napja
 • Isten műremeke
 • Szakramentális szépség
 • Áhítat anyja
 • Én misztikus rózsám
 • Fölséges asszony
 • Élő monstrancia
 • Karácsony angyala
 • A hold sarlója az égen
 • Gyertyaszentelő Szűz Mária
 • Igazi Margarita
 • A szent vér forrása
 • Szent Szüzem
 • Alba Ecclesia királynője
 • Szent fájdalmas anya
 • Édes Szűz
 • Az ég királynéja
 • Tarka színű s aranyos ruhás, napsugár-diadémás nagyasszony

 


 

Teljes szöveg letöltése:  prohaszka_marialitaniaja.pdf (373 kB)

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk