"Dum spiro, spero." - Miért?Prohászka Imaszövetség?

Miért jelentkezzek ebbe a szövetségbe?

Hogyan leszünk imaszövetségben egymással?

Csak azt tudom mondani, hogy szeretlek Istenem, bízom benned, hiszek gondviselő jóságodban, melyet oly gyakran kimutattál bajban lévő, Hozzád forduló testvéreim irányába.

Egész biztos, hogy a Sátán azt szeretné, hogy meginogjon s összedőljön a hitünk, a bizalmunk, Isten országának építésében való elkötelezettségünk.

Kedves Testvérem! Isten megteremtett Téged, mert nagyon szeret. Embernek alkotott, mert közösségre szeretne lépni Veled. Közösségeinknek, van, amikor az ismeretség az alapja, van, amikor a közös érdeklődés kovácsol össze bennünket, vagy talán balsors idején látjuk meg egymásban a sebezhetőséget. Igen, Megfeszített Uram, sebezhetőségem tudatában, nagy-nagy alázattal, benned bízó lélekkel, mondom ki, hogy mivel Te váltottál meg engem, ezért örök főpapságod arra indít, hogy viszont szeresselek Téged.

Bennünket Krisztus papsága köt össze, egészen szorosan, teste-vére által.

2008 augusztusában, Bodajkon, a papi zarándoklaton, amikor hallottam a Prohászka Imaszövetségről Megyés Püspökünktől, ahogy hallgattam Őt, hogyan hirdeti meg papjainak közösségében, eszembe jutott Etyeken egy késő esti beteglátogatás pillanata. Zártam be a kaput, amikor valaki elém lépett, s tudtomra adta, hogy öregapja haldoklik. Elmentem hozzájuk, és a benti szobában, kettesben maradtam az idős haldokló nagyapával. Imádkoztam az ágya szélén ülve, s egyszer megfogja a kezemet, rám néz, s kérdi, hogy ön az új pap? Válaszoltam: igen. Milyen érdekes kérdés: új pap? De mielőtt magamba ízlelgetni kezdem volna ezt a kérdést, derűs arccal megszorította a kezemet, s így szólt: "Érezze ám itt jól magát, mert ez itt egy kis mennyország, csak jó mélyre ásták, hogy megmaradjon." Majd felvette a betegek kenetét, megáldozott, s ugyanolyan zihálóan kezdte venni a levegőt, mint amikor beléptem hozzá. Mély emlékként gondolok erre az estére, hiszen az első este volt Etyeken.

Imaszövetség ezért: legyen új pap. Egymásért imádkozunk. A pap, az új pap, amikor fölkel, imádkozza a zsolozsmát Érted, aki e sorokat olvasod, mindennap imádkozza érted. Nem csak úgy a nagyvilágba, hanem Érted. Amikor a Prohászka Imaszövetség tagjaként imádkozol értünk, akkor Jézusnak megköszönöd az Ő papságát, hiszen mi az Ő papságából nyertünk papságot. Nem a külsőmért imádkozol, mert vagy szimpatikus vagyok Neked, vagy nem, hanem a papságért imádkozol.

A teremtett lelket köszönöd meg, mert Benned is - bennem is a Teremtőtől van, hiszen szeretetének túlcsordulása ez az alkotás. Tehát a személyes méltóság az ünnepe ennek a találkozásnak, melyet egymásért teszünk. S amikor imádkozod, hogy "az én családomból is" akkor milyen bensőséges ez a pillanat, magadra ismersz. Anyja lehetsz, Apja lehetsz... ennek a csodának, s hogy megmaradjon... néha egész "mélyen" van. Meg kell találnod, s meg kell őrizned. Mind a kettőhöz ima szükséges, érted? Ezért is jelentkezz együtt imádkozni, mindennap az Imaszövetségben is.

 

Hutóczky Béla
plébános

 

 

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk