Nem a bosszú, hanem a szolgálat vágyával – Szent László idén is szép ünneppel ajándékozta meg Győrt - beszámoló

2019. 06. 27. | | 2019. 06. 30.

 

 

2019. június 27. - Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be Szent László király tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A szentmisén koncelebrált Veres András győri megyéspüspök a Győri Egyházmegye papságával. Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Szalóky Albert OSB győrszentiváni plébános, aki a szentmise előtt Szent László-díjat vehetett át a Városházán. Az ünnepen jelen voltak továbbá Győr Megyei Jogú Város vezetői, Borkai Zsolt polgármester, valamint Fekete Dávid, Radnóti Ákos és Somogyi Tivadar alpolgármester.

A Székesfehérvári Egyházmegye főpásztora szentbeszédében kiemelte az Árpád-házi szentek életpéldáját, akik mindig bizalommal tudtak fordulni az Úristenhez. Az Árpád-házi szentek sokféle tehetséggel voltak megáldva, sokféle adottság segítette őket a világ dolgaiban való tájékozódásban, talentumaikkal igazán jól tudtak sáfárkodni, ezeket mások javára kívánták fordítani. Az Árpád-házi szentek az Anyaszentegyház fénylő csillagai – hangsúlyozta Spányi Antal püspök.

Szent István a legreménytelenebb helyzetben, Szent Imre sírjánál Isten előtt leteszi terhét: a bizonytalanságot, hogy mit hoz a jövő, hogy mivé lesz a haza, amiért annyit fáradozott. A maga számára készíttetett sír mellett, ahová fiát temette el, megkapja a választ: nem politikai szövetségesre, hanem Istenre kell hagyatkoznia. Szent Imre sírjánál térdelve a Szűzanyára emeli tekintetét, és felajánlja számára az országot. Szűz Mária egy ezredév óta oltalmaz és véd, ezerféle veszélyen is átsegít, hogy éljünk, és ne csak túléljünk, hanem még reményt is tudjunk jelenteni, akár egész Európának.

Szent Erzsébet szíve egész szeretetével szolgálta családját, gondoskodott a szegényekről, a legkisebbekről, sőt, amikor özvegységre jutott, mindenét szétosztotta a rászorulók között. Szent Margit egészen és fenntartás nélkül odaadta az életét az Úrnak. Szenvedett a széthúzás miatt, amit az országban és a családjában is megtapasztalt. Ő az imádság fegyverével, Isten és ember szeretetszolgálatával tudott békességet teremteni.

Szent Lászlónak ugyan sok fájdalmat és keserűséget kellett hordoznia szívében, de soha nem a bosszú, nem a törlesztés vágya égett lelkében, hanem a szolgálaté. Megértette, hogy a magyarságnak István király, Imre herceg és Gellért püspök példájára van szüksége, ezért kezdeményezte szentté avatásukat. Szent László az Egyházat, a rábízott népet és az országot egyaránt szolgálta, önmagát mások védelmezőjének tekintette. A kerlési csata után sebesülten, kimerülten a kun vitéz nyomába indul. Nem azért, hogy bosszút álljon, hanem azért, hogy az elrabolt magyar lányt visszaadja a családjának. Amikor Szent Lászlóra emeljük tekintetünket és királyi méltósága előtt fejet hajtunk, látnunk kell, hogy mindaz, ami őt naggyá tette, ami természetes adottságait Isten kegyelmével természetfölötti erényekké nemesítette, ezek így vagy úgy, ilyen vagy olyan formában számunkra is felkínált valóságok – fogalmazott elmélkedésében a főpásztor.

A szentmise után Spányi Antal püspök körmenetet vezetett a Szent László-hermával Győr belvárosában. Az ünnepen zenei szolgálatot végzett az Akord Lengyel Kamarakórus és a Kühne Koncert Fúvószenekar.

Szent László ünnepén a Győri Egyházmegye, valamint a helyi társadalmi és közélet képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit a lovagkirály káptalandombi szobránál.

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Ács Tamás


Kapcsolódó videóanyag

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk