Nagyszülők zarándoklata - beszámoló

2023. 10. 13. | | 2023. 10. 13.

 

 

 

Égi ajándék, amit itt a Szent Szűz közbenjárására Istentől kapunk - Nagyszülőket áldott meg Spányi Antal püspök a Fatimai Szűz első magyar kegyhelyén, Alsószentivánon

2023.10.13. - A fatimai jelenések évfordulóján az alsószentiváni kegytemplomhoz hívja 14 éve Spányi Antal megyés püspök a nagyszülőket, hogy áldásban részesítse őket és arra buzdítsa az időseket, imádkozzanak a családok jövőjéért, a világ békéjéért, az emberiség megtéréséért. A főpásztor az ünnepen a bűnbánat és az imádság erejéről beszélt, amelyben megújul az életünk, megszületik bennünk a remény, hogy Isten országa megvalósul köztünk.

A szentmise elején Helter István plébános köszöntő szavai után virágcsokrot, ajándékot adtak át a Fatimai Boldogasszony Általános Iskola tanulói a főpásztornak. Az alsósok megható verseket szavaltak a nagyszülők tiszteletére, majd egy-egy szál virágot is elhelyeztek a Szűzanya szobra előtt. Nagyszámban érkeztek zarándokok az egyházmegye és az ország határain túlról is, akik személyes élményeik miatt is kötődnek a Fatimai Szűzanyához, a kegyhelyhez, és fontosnak tartják, hogy nagyszülőként püspöki áldásban részesüljenek.

Mórocz Tamás kanonok, bodajki plébános a nagyszülők tiszteletéről tett tanúságot, méltatva élettapasztalatukat, mélységes istentiszteletüket. A fiatalokban ott van az erő a tenni akarás, az idősekben pedig ott van bölcsesség, amivel a legtöbbet segíthetnek családjaiknak, hiszen a fiatalokból ez a gazdag életút során kialakuló, a megélt évtizedek bölcsessége még hiányzik. „A nagyszülőkre igen nagy szükségünk van. Jó lenne őket többször meghallgatni, odaülni melléjük és kérni, hogy meséljenek, melyek azok a családi hagyományok, azok az értékek, amelyek mellett az életüket élték, gazdagabbak tudtak lenni lelki értelemben. Ebben erősödjünk meg és éljük meg, hogy Isten úgy alkotott meg minket, hogy kiegészítsük egymás életét és megéljük a nagycsalád szépségét.”

Spányi Antal megyés püspök megemlékezett a portugáliai jelenésekről, amikor 1917 október 13-án a Szűzanya megjelent három pásztorgyereknek, a 20. század drámai és véres eseményei előtt, Három titkot bízott rájuk, amelyek mára eljutottak az egész világ minden részére. Beszélt Máriáról, mint minden ember Anyjáról és hathatós közbenjáróról. Kiemelte a bűnbánat fontosságát, amire Fatimában nagy hangsúlyt fektetett a Szűzanya. „Az első világháború sötét időszakában a nyitott szívű fatimai gyermekeknek megjelent a Szűzanya. Most is háború pusztít, s a békekötés szándéka helyett jelenleg a pusztítás erősödését látjuk. Mária rábízta a titkokat az ártatlan gyermekekre, hogy imádkozzanak és engeszteljenek. Példájukat sokan követték, engesztelő imádságba kezdtek világszerte, hogy véget érjen a világháború.” A főpásztor a rendszeres ima fontosságát is hangsúlyozta, hogy amikor a kereszt jegyében összejövünk egy szentmisén vagy zarándoklaton, nem mindegy, hogy kereszténynek csak nevezzük magunkat, vagy meg is tudjuk élni hitünket, amelynek fontos része az imádság. A napi imák során mindig újra és újra erőt kaphatunk Istentől. Ma is aggódunk a háború miatt, féltjük hazánkat, s a kereszténység jövőjét. Mária utat mutat és azt mondja tartsatok bűnbánatot! Aki megbánja bűneit, az elnyeri Isten bocsánatát. „Ezért is fontos a nagyszülőknek az unokáik nevelése, a velük való törődés, a család összefogása, a példamutatás, de ugyanilyen fontos az értük való imádság is. Az ima hozzátartozik a keresztény emberhez. Imádkozni kell nemcsak magunkért, hanem másokért is; fontos imádkozni magyar nemzetünkért, hazánkért is. S útmutatást kérni Istentől: Uram, mit tehetek családomért, nemzetemért, keresztény hitemért? Mit kell tennem a szegényekért, betegekért, rászorulókért, haldoklókért? Legyen nekem a te igéd szerint” – mondjuk Máriával együtt. Legyünk buzgók az imádságban, kövessük Mária példáját, aki elvezet bennünket Jézushoz. Bármi is vár ránk a világban, ha együtt hordozzuk keresztünket Krisztussal, terhünk könnyebb lesz, lelkünk békéjét megkaphatjuk Istentől. Legyünk Krisztus szeretetének tanúi a világban ma és életünk minden napján.”

A szentmise végén a főpásztor megáldotta a nagyszülőket, akik a Szűzanya oltalmába bízták családjaikat és imádságban kérték rájuk az Úr áldását. Az áldás után a hívek a főpásztor vezetésével körmenettel kerülték meg a kegytemplomot a Fatimai Szűz szobrával. Elénekelték a fatimai himnuszt és más, Máriát dicsérő énekeket. „Égi ajándék, amit itt Alsószentivánon a Szent Szűz közbenjárására Istentől kapunk, vigyük haza annak az üzenetét, hogy Mária mindnyájunkat gyermekévé fogadott, ezért anyaként törődik velünk, meghallgatja kéréseinket.” - zárta a búcsúünnepet Spányi Antal püspök.

Berta Kata
Fényképeket készítette: Kiss Attila
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk