Nagycsütörtöki - Utolsó vacsora - emlékmise - beszámoló

2011. 04. 21. |

 

lábmosáshoz készülve

 

Nagycsütörtökön, a Székesegyházban az utolsó vacsora emlékére püspöki szentmisét tartottak, amelyen a lábmosás szertartását Spányi Antal megyés püspök tartotta.

A templom és liturgia jelei nagycsütörtök estéjére fölerősödnek: együtt van jelen az öröm, a fény és megajándékozottság, de nem lehet nem észrevenni a sötétség, a megfosztottság, a kiüresedés felé mutató jeleket.

Spányi Antal homíliája elején elmondta, hogy olyan eseményre emlékezünk, mely legbensőbb lényegünket érinti. Így emlékezünk ezen az estén a kétezer évvel ezelőtti eseményre. Lélekben ott vagyunk az utolsó vacsora termében. Akik ezt a fontos tanítást hordozó estét tanúként átélték, tovább adták az utánuk következőknek. Nekünk is tanúságot tevő módon kell emlékeznünk, és tovább hirdetnünk az igazságot, az örömhírt.

Jézus ekkor adta szeretetének legnagyobb jelét - mondják ezt azok az apostolok, akik tanúi voltak sok csodának, gyógyulásnak, szabadulásnak. Szeretetének jele az volt: megmosta apostolai lábát. Parancsba adta: azt tegyétek, amit én tettem. Az áldozatos, alázatos, szolgáló felebaráti szeretet példáját látták.

Jézus a kenyeret és bort, testévé és vérévé teszi: hogy megerősödjünk Benne. Apostolaira bízta ezt a kincset. Az a dolgunk, hogy ezt a szeretetet tovább engedjük és tovább sugározzuk a világba. Hittel valljuk, hogy az Eucharisztiában Krisztus maradt velünk.

Csöndesedjünk el, és töltsük ezeket az órákat, napokat Krisztus közelében, szeretetének tudatában.

 

Homília meghallgatása:

 

Nagycsütörtökön a délelőtti olajszentelési misén kívül csak egyetlen másik mise tartható, az esti, melyben a szentbeszédet a lábmosás szertartása követi. A szentáldozás után az oltárfosztás következik: az oltár maga a Krisztus. Az Eucharisztiát az altemplomban helyezték el.

A szentmisét virrasztás követte, melyen Korb Tamás vezetésével zsoltárokat énekeltek és szentírásból illetve szentektől vett olvasmányokat olvastak föl.

Szöveg és fényképek:  Marian

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk