Megújult a tárnoki templom - beszámoló

2023. 10. 29. | | 2023. 10. 30.

 

 

A megújulás kísérje a közösség minden napját – Megújult a tárnoki templom

2023.10.29. – Ünnepi szentmisében áldotta meg Spányi Antal megyés püspök a kívül és belül megújult tárnoki Rózsafüzér Királynéja-templomot. A kormány, a tárnoki Római Katolikus Egyházközség, a Székesfehérvári Egyházmegye és a tárnoki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat összefogásával több mint 55 millió forintból renoválták a 300 éves építményt.

Sisa István plébános köszöntötte a főpásztort, a híveket és a vendégeket, Soltész Miklóst, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát, Dr. Lukács László polgármestert és a megjelent közéleti vezetőket. Megköszönte minden támogatónak a hozzájárulását és mindenkinek a kitartását, áldozatát, akik részt vettek a hat éven át tartó munkálatokban. A plébános egy személyes ajándékkal is köszöntötte Soltész Miklóst, aki fontosnak tartotta a templom felújítását, mert olyan időket élünk, amikor a békéért, a családokért küzdeni kell a munkában, tetteinkben, de imádságban is.

A szentmise elején Tárnok Plébánia Világi Elnöke, Mülhauser Zoltán mutatta be azt a 10 éves folyamatot, amelyben a Tárnok Római Katolikus Plébánia, valamint a Szent Rókus-kápolna felújítási munkái, valamint a tárnoki plébánia tulajdonát képező Rózsafüzér Királynéja Templom, és a Szent Rókus-kápolna renoválása befejeződhetett.

Spányi Antal megyés püspök Isten áldását kérte minden támogatóra és készítőre, akinek összefogásával megújult a templom. Megköszönte a kormány, a település, a hívek támogatását, majd arról a belső megújulásról beszélt, amelyben a templom közössége a keresztény kultúra és értékrend megőrzését tartja fontosnak, amelyben a templom falait átimádkozva elevenné válik az egyházközség élete. Azt kívánta, a megújulás kísérje a tárnoki templomba járók minden napját, egész életét.

A megyés püspök arról is beszélt, hogy személyes megújulásunkat az evangélium szavaihoz kell igazítanunk: szeresd Uradat Istenedet, de szeresd embertársadat is, ahogy önmagadat szereted. „Megújulásra hív Jézus mindannyiunkat, nemcsak ennek a templomnak a közösségét. Amikor most hálát adunk a felújított templomért, akkor éppen az egész anyaszentegyház a megújulás útján van, a szinodális úton. … Ferenc pápán keresztül az egyház megújulásra hív bennünket, hogy Isten, az Egyház és egymás szeretetében megújuljunk. Meg kell értenünk, hogy mi vagyunk az egyház, mi képviseljük azt a világban. Az egyház kovász és világító jel, de csak akkor, ha mi kovászai leszünk ennek a világnak, és Krisztus szeretetével világítani fogunk. Rajtunk múlik, megújulunk-e Isten szeretetében. Nem azzal, hogy egyre többet, még hosszabban mondjuk imáinkat, hanem azzal, hogy megtanulunk másképpen imádkozni: megnyílunk és befogadjuk Isten szavát: szólj Uram, hallja a Te szolgád.”

A megyés püspök végül arról beszélt, hogyan kell hitvalló életet élni és megvallani kereszténységünket, mert sokan sokféle módon támadták az egyházat és akarták eltörölni, de az egyház Isten akaratából általunk él. „Fontos, hogy amikor erre a megújult templomra tekintenek az emberek, azt lássák, hogy az idejáró közösség élete szép és Istent dicsérő élet, amely szeretetével építi, vigyázza, őrzi a világot. Hirdeti Isten teremtő nagyságát, és meglátja a Mennyei Atyát, aki segít, támogat, aki mindig velünk van a bajban, hogy erőt adjon, a szomorúságban, hogy erőt adjon az örömben, hogy részese legyen örömünknek. … Szeressük egymást megújult szívvel, és személyes életünkkel segítsük megerősödni egymás hitét. Előttünk vannak nemcsak a régi szentek példái, hanem elődeinké, a szülők, a nagyszülők példái, akik előttünk mutatták az utat. Hogy felelősek vagyunk egymásért nemcsak a magunk lelki életéért, hanem a körülöttünk élőkért is. Így újul meg az emberek közötti kapcsolat is.”

A főpásztor azzal zárta gondolatait, hogy a sötétség ellen Krisztus fényével világítsunk a világban, a bűnnel szemben mutassuk fel az erényeket, a világ kihasználásával szemben a Teremtő Istent dicsérjük. Forduljunk Istenhez hálaadással templomainkért, és építsük a szeretet, a béke országát.

Írta és a fényképeket készítette Berta Kata
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk