Kaszap István (1916-1935) 

 


Többezer hívő írásos és szóbeli visszajelzése és kérése alapján Székesfehérvári Egyházmegyében éveken keresztül, a vasárnapi könyörgésekben fohászként imádkoztuk a következő közös imádságot Kaszap István boldoggá avatásáért:

"Kérünk Istenünk, ajándékozz a mai ifjúság számára új példaképet Kaszap István személyében; add, hogy mihamarabb a magyar boldogok sorában tisztelhessük őt!"

2010-től Spányi Antal megyés püspök a következőképpen kiegészített fohász imádkozását kérte a vasárnapi misekönyörgésekben:

"Add, hogy Egyházunk imájára megújuljon erkölcseiben a magyar társadalom. Segíts megértenünk nemzetünk szentjeinek életpéldáját. Add, hogy Kaszap Istvánt, a magyar fiatalok példaképét, és a mindig Isten jelenlétében élő Bogner Mária Margitot mielőbb közöttük tisztelhessük."Kaszap IstvánKaszap István

 

 

Kaszap István halála után életszentségének híre nagyon hamar elterjedt. A székesfehérvári püspök kezdeményezésére megkezdődött a boldoggá- és szentté avatási eljárás, aminek egy része 1947-ig le is zajlott, a politikai helyzet alakulás miatt azonban félbeszakadt. Kaszap István tisztelete továbbra is élő maradt az egyházmegyében és azon túl is; a Prohászka templom mellett található sírját körülveszik a köszönő és hálaadó táblácskák. 1991-ben adódott lehetőség arra, hogy a kiegészítő egyházmegyei eljárásokat lefolytassák, melyek érvényességét a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja 1994. november 18-án kiadott határozatával elismerte.

Azóta is sok ezren kérik Kaszap István boldoggá avatását. A hívektől érkező levelek, az aláírásgyűjtések és az, hogy tisztelői között sok a fiatal bizonyítják, hogy Kaszap István emlékezete elevenen él, és hogy Isten jelenlétét halála után is hordozza közöttünk. A mai cserkészek is példát látnak életében: nyilvánvalóvá válik számukra, hogy egy olyan fiatal ember, aki egy lehetne közülük, aki ugyanazt tette mint ők - tanult, játszott és szeretett - hitétől megerősítve nem riadt vissza a szenvedéstől sem, és egyértelmű jele lehet Isten országának közöttünk. Kaszap István életén keresztül Isten a legfiatalabbakat is meghívja az imádkozók közösségébe.

 

 


 

 
Kaszap István élete: Történelmünk > Hitvallóink > Kaszap István >> 


Boldoggáavatásának ügyéről szóló híradásunk >> 

Korábbi évek eseményei >>  

A dekrétum latin szövege / Download the text of the Decretum in Latin:
kaszap_decretum.pdf
(1.2 MB)

A dekrétum szövegének fordítása / Download the text of the Decretum in Hungarian:
kaszap_decretum_forditas.pdf (88 kB)

Ima boldoggáavatásáért:  imadsagkaszapboldoggaavatasaert.docx (16 kB)

 

 


 


"Ha valaki beengedi Krisztust saját életébe, nem veszít el semmit, semmit azokból, amik szabaddá, széppé és naggyá teszik az életet. Nem veszít el semmit! Csak ebben a Krisztussal kötött barátságban nyílnak meg az élet kapui. Csak ebben a barátságban tárulnak fel az ember létének mérhetetlen lehetőségei. Csak ebben a barátságban tapasztalhatjuk meg, hogy mi szép, és mi tesz szabaddá."

A Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának Kaszap István erényeiről szóló határozata (decretum) XVI. Benedek pápa hivatalának megkezdésekor mondott homíliájából vett idézettel kezdődik.


Kérjük a Paptestvéreket, a hitoktatókat és ifjúságunk vezetőit, tegyenek meg mindent, hogy a fiatalok - különösen a cserkész ifjúság - megismerje Kaszap István életét, lelki gazdagságát, akiben igazi keresztény példaképet láthatnak.


 

Spányi Antal
megyés püspök

 

 

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk