Kaszap István emlékmise - beszámoló

2011. 03. 26. |

 

Kaszap István születésének 95. évfordulóján koncelebrációs ünnepi szentmisét mutatott be Spányi Antal megyés püspök. Köszöntötte Takács Nándor nyugalmazott püspököt, a megjelent paptestvéreket, cserkészeket, fiatalokat, a Kaszap István Alapítvány tagjait, az egyházmegye területéről és azon túlról is érkező híveket.

 

a sírnál

 

A szentmise előtt közös készületre várták a fiatalokat, akik Székesfehérvárról és az egyházmegye több területéről érkeztek. Nobilis Márió atya beszélt Kaszap István életéről, valamint egy film alapján és egyházunk másik, fiatal, szentéletű emberéről, Chiara Luce Badanóról láthattak filmet a megjelentek.  Száraz László atya személyes tanúságtételét követte, Sillye Jenőé, aki arról tett tanúságot, hogy számára és családjának kicsoda Kaszap István. Beszélt a nagyböjt fontosságáról is és örömmel fogadta el a meghívást a zenei szolgálatra.

Spányi Antal szentbeszédében azt mondta, hogy Tóth Tamás plébános bevezető szavaival azonosulva mondhatjuk, hogy Kaszap István olyan fiatalember volt, akinek élete éppen csak elindult, küszködött önmagával, kereste útját az életben, megtapasztalta a fájdalmak keserűségét – olyan volt, mint minden fiatal. Mégis az a 18 év, amit itt az életben töltött, mély nyomott hagyott maga után, a vele való találkozást meghatározott élményként élték meg a körülötte lévők.

Kereste a csöndet: benne Istennel beszélgetett. Élete és halála Isten melletti tanúságtétel volt. Nagyon hamar elindították a szentté avatását, de ezt az ÁVÓ ellehetetlenítette annak idején. A dokumentumok megsemmisültek, erre volt hatalma a gonosznak; de arra már nem, hogy az emlékeket, a személyes találkozások erejét megsemmisítse. A halála után, az évek során összegyűlt tanúságtételek, egyértelműen bizonyítják Kaszap István közbenjárását.

Hivatalosan a boldogok közé sem tartozik, de közbenjárásról tanúskodnak a ma is folyamatosan gyarapodó emléktáblák, az érkező levelek, tanúságtételek.

Kaszap István életében egyszerű életet szemlélünk; mégis volt valami titka. XIV Benedek beiktatásakor a következőket mondta: ha valaki beengedi Krisztust az életébe, nem veszít el semmit, semmit azokból, amik szabaddá, széppé és naggyá teszik az életet.

Az egyház már kiadta a dekrétumot arról, hogy elismeri és tanúskodik róla, hogy Kaszap István az erényeket hősi fokon gyakorolta. Nem pusztán jól nevelt, jámbor és türelmes volt, hanem Krisztust beengedte az életébe, Őt hordozta. Ez az ő titka.

Kaszap István tiszteletének az az értelme, ha a példáján tanulva mi is Krisztust engedjük be az életünkbe. Az ember igazán csak Krisztussal lehet szabad; és igazán szabad csak akkor lesz, ha Krisztust beengedi az életébe. Kaszap István közbenjárására adja meg az Úr mindannyiunknak ezt a kegyelmet.

 

Homília meghallgatása:

 

A szentmise után Kaszap István sírjához vonultak a jelenlévők, és közösen imádkoztak mielőbbi boldoggáavatásáért

 

 Marian és BPK
Fényképeket készítette Marian és Berta Réka 
Videó: - BPK és Somogyi Tamás -

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk