Ima nemzetünk hőseiért a Székesegyház emlékkeresztjénél - beszámoló

2023. 10. 22. | | 2023. 10. 22.

 

 

2023.10.22. – A Székesfehérvári Püspökség minden évben imádságos megemlékezésre hívja a Székesegyház oldalán álló emlékkereszthez azokat, akik szívükben és lelkükben hordozzák ezt az eseményt. Idén a forradalom 67. évfordulóján erre vasárnap délelőtt, gyülekező felhők alatt került sor.

Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató köszöntötte a jelenlévőket, akik ezt követően közösen elénekelték a Himnuszt. Jókai Anna versének méltó elszavalása után Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója lépett az egybegyűltek elé.

Beszédében nem magukat a forradalom és szabadságharc eseményeit emelte ki, hanem azokat az embereket "festette" a hallgatóság elé, akik hozzáállásukkal, részvételükkel, bátorságukkal és a legnagyobb nehézségek között akár életükkel képviseltek egy olyan értéket, amit Isten adott az embernek: a szabadságot. "A szabadság nem ráadás emberségünkre. Isten vele együtt teremtett minket." Tudnunk kell az igazságot és törekednünk kell megismerésére. Felhívta a figyelmet arra, hogy szükséges az emlékezés azért, hogy lássuk, érzékeljük, hogy a múlt tapasztalataiból mit kell tennünk a jövőnk érdekében. A múlt kihat a jelenre. A múlt bennünk él itt és most. Mindszenty szavaival élve: "Isten fiatal. Övé a jövő. Ő nemcsak a múlt, a hagyományok tudója vagy féltékeny vigyázója, hanem az újnak, a fiatalnak, a holnapnak az előhívója is egyénekben és népekben, akik nem adják föl magukat."

A szónoklatot követően Spányi Antal megyés püspök rámutatott arra, hogy fontos az emlékezés, fontosak a példaképeink, hiszen életük értékét és gyümölcsét, mi, a ma emberei kapjuk. Kérte, hogy imában forduljunk Istenhez, hogy Magyarország továbbra is otthona legyen a keresztény értékeknek. Imádságra hangoló szavai után vele kezdve a történelmi egyházak vezetői fordultak Istenhez a jelent is érintő múlt eseményei kapcsán. Koszorúzással és a Szózat eléneklésével zárták az egybegyűltek az emlékező ünnepi alkalmat.

Az ünnepi beszéd letöltése:  23_unnepibeszed_56.pdf (168 kB)

- Marian -
Fényképeket készítette Kovács Marcell
Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 


Korábbi évek beszámolói:

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk