XXIV. Regionális Karizmatikus Találkozó - beszámoló

2023. 05. 01. | | 2023. 05. 02.

 

 


Az igazi karizma, hogy a Lélekre hallgatva követjük Jézust – XXIV. Karizmatikus Regionális Találkozó Érden

2023.05.01. – Huszonnegyedik alkalommal szerveztek Regionális Karizmatikus Találkozót a Székesfehérvári Egyházmegyében. Az Áraszd ránk lelkedet … és újítsd meg a föld színét – zsoltáros szavaival meghirdetett alkalmat az Érd-Postástelepi templomban tartották meg. Végh Zoltán NSZB elnök buzdítása után Fábry Kornél plébániai kormányzó tanításai arról szóltak, ki a Szentlélek és hogyan árad ki minden emberre, újít meg mindent a világban. A szentmise főcelebránsa Spányi Antal megyés püspök volt. A főpásztor azt hangsúlyozta, az igazi karizma az, hogy a Lélekre hallgatva követjük Jézust.

Az egyházmegye karizmatikus közösségeinek képviselőit és az erre az alkalomra eljött Szent József Idősek Otthonának lakóit Cseh Kornél szervező köszöntötte. A szentségimádással, gyónással, tanításokkal, tanúságtételekkel és közbenjáró imával telt napon elsőként Végh Zoltán, a Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzeti Szolgáló Bizottságának elnöke szólt a találkozó résztvevőihez. Buzdításában arra szólított fel, ne csak gondolkozzunk és vágyjunk arra, hogy a Szentlélek mindent megújítson bennünk és a világban, hanem higgyük, és kérjük imában, hogy ez élő valósággá váljék. Újítsd meg a föld színét, - mondja a zsoltáros, tehát a megújulás a földdel kezdődik, hogy az ne legyen terméketlen, aszályos. Az ősbűnnel a mi természettel való kapcsolatunk és megromlott, Jézus áldozata hozta el kiengesztelődést, hogy jó gazdái lehessünk a földnek, az egész teremtésnek. Jézus tehát a mi testi valónkat is tudja gyógyítani, helyreállít bennünk mindent. De az ember szívét a legnehezebb megújítani, hogy a kőszívből, érző, „hús” szívet alkosson. Ez Jézusnak sikerül. Aki Őt befogadja, az a Szentlelket is befogadja, és megtisztulva megújul. A prófétákon keresztül sok csoda történt, de a Lélek is számos csodát tesz, ha kérjük. Ma is megújítja a föld színét.

Fábry Kornél atya arról elmélkedett, ki is a Szentlélek, aki a kezdetektől ott volt a teremtésben és Isten népének szolgálatában. Hogyan segít minket is hitünk és egész életünk útján. Személyes példáján keresztül érzékeltette, miként vezet a Szentlélek a mindennapokban, hogyan lehet Őrá hallgatni, újra és újra megújulni a hitben. Jézus mindenkinek megígérte, hogy ki fogja árasztani a Szentlelket. „Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus megállt és felkiáltott: »Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az Írás mondja: élővíz folyói fakadnak majd belőle.« Ezt a Lélekről mondta, amelyet a benne hívők meg fognak kapni” – idézte János evangéliumát Kornél atya, majd hozzátette: „Jézus ezzel azt fejezte ki, hogy az Ezekiel próféta és mások által megfogalmazott ígéretek nem egy adott helyen, hanem egy személyben fognak megvalósulni, a harmadik Isteni személyben. Jézus lényének legbensejéből árad az Élet folyója, ebből következik, hogy az Élő víz folyamai minden keresztényből áradni fognak. Aki hisz bennem, abból az élő víz fog fakadni, és másoknak is életet visz. … Az ígéret Nektek és fiaitoknak szól.” Most a Szentlélek korszakát éljük, –hangsúlyozta Kornél atya. Nem zárult le ez az időszak, a Lélek ott él mindannyiunkban, és számít minden keresztényre, hogy megújíthassa a föld színét. Ehhez ugyanazt a magasságbeli erőt kapjuk meg ma is, amelyet egykor az apostolok, tehát nem adhatjuk alább, tovább kell adnunk az örömhírt.

A találkozó középpontja a püspöki szentmise volt. A főpásztort Molnár Károly, a képviselő-testület elnöke köszöntötte, megemlékezve arról, hogy a püspök személyében a Szentatyát fogadó, karitász püspököt is köszönthetjük.

Spányi Antal püspök, Ugrits Tamás pasztorális helynökkel, Fábry Kornél plébániai kormányzóval és a vendégpapokkal bemutatott szentmisében arról beszélt: a Jó Pásztor gondoskodik és törődik övéivel, vezet minket, ahogy egykor az apostolokat is. Tudja, mire van szükségünk, hogy a bűn sebeit begyógyítsa, és mindig velünk marad. Elküldi Szentlelkét, hogy a mi életünk is megváltozzon, ahogy a tanítványoké, amikor a Lélek erejében megvilágosodtak, erővel és örömmel hirdették az evangéliumot. A püspök arról is beszélt, az apostolok mindent tudtak, amit Jézus meg akart tanítani nekik, idézték szavait, hirdették csodáit. Jézust mégis csak kívülről ismerték, a szívükben még nem volt ott az Úr. Amikor elfogták és kereszthalálra ítélték Jézust, a tanítványok elfutottak, Péter meg is tagadta Őt. Bár mondta nekik, hogy feltámad majd, mégis amikor hallották a hírt, nem hitték el. Bezárkóztak és féltek. Amikor megjelent nekik, kísértetnek nézték, ennie kellett velük és megmutatni sebeit Tamásnak, hogy higgyenek. De Pünkösdkor betöltötte őket a Szentlélek, és valami különleges dolog történt velük. „Az apostolok, akik törtettek a pozíciókért Jézus mellett, és féltették magukat, most életük középpontjává tették az evangélium hirdetését. Bezárkózás helyett kinyitották az ajtókat. Péter apostol az ellenséges tömeg előtt hitvallást tett, és a tegnap még Jézust megtagadó tanítvány úgy beszélt, hogy megértették, befogadták szavait. Meg akartak keresztelkedni. Az imádság és a hit útja a hitvallás útja, ez így van kétezer év óta. Ma is sokan meghalnak keresztények a Jézusban, az örök életbe vetett hitükért. Az igazi karizma, hogy a Szentlélekre hallgatunk, és Jézust követjük bármi áron. Azt tesszük, amit Ő kér tőlünk. Ahogy a Szentatya is mondta a napokban, Jézusban kell élnünk és cselekednünk, Ő legyen életünk középpontja” – hangzott el a főpásztor beszédében.

A szentmise végén Spányi Antal püspök együtt adott hálát Istennek a Szent József Otthon lakóival. A találkozó további részében elhangzó tanúságtételeket és tanításokat a Caelum együttes dicsőítő énekei tették még emlékezetesebbé.

 Berta Kata
Fénykép és videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk