Szűz Mária Isten anyja - püspöki szentmise - beszámoló

2024. 01. 01. | | 2024. 01. 01.

 

 

 

Szívünket töltse be Isten békéje – Újévi püspöki szentmise Székesfehérváron Szűz Mária, Isten Anyja ünnepén, a béke világnapján

2024.01.01. – Székesfehérváron, az újév első napján Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét Ugrits Tamás pasztorális helynökkel és Dózsa István plébánossal, Szűz Mária, Isten Anyja és a béke világnapja ünnepén. A 2024-es esztendő első homíliájában Székesfehérvár püspöke úgy fogalmazott, Krisztus nevében adtunk hálát az elmúlt évért, Krisztus nevében fogadjuk el ajándékként az új esztendőt a Mennyei Atyától, és ajánljuk Isten Anyja oltalmába. Mély hittel tekintünk a Gyermekre mint Isten Fiára, akit Mária szült. Ez az alapja küldetésünknek, hogy a hit, a remény és béke emberei legyünk ebben a békétlen és hitetlen világban.

„Mi nemcsak reménykedünk, hogy majd a próféták szava szerint eljön az Isten, hanem a Gyermekre úgy tekintünk, mint akiben az Isten maga jött el hozzánk. Ezért joggal köszöntjük Máriát, mint Isten anyját, aki a világra szülte Gyermekét. Tudjuk, és meg is tapasztaljuk Jézusban, hogy az Isten Velünk van. Ezért az életünket sajátos módon kell élnünk. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy néha elmegyünk a templomba, néha imádkozunk, és próbálunk etikusabban élni. Ez nem elég. Ha megértjük, hogy velünk az Isten, akkor be kell fogadnunk, helyet kell adnunk a szívünkben és a lelkünkben neki. Ő egész életünk Ura akar lenni. Szívünk érzéseit, akaratunkat, szellemi képességeinket magához akarja vonni, hogy megáldja és visszaadja nekünk, hogy hitünk szerint tudjunk élni, vallásunkhoz hűen” – kezdte ünnepi gondolatait a megyés püspök.

A főpásztor beszélt a körülöttünk zajló békétlenségről a családokban, az emberi közösségekben, megemlítette a dunavecsei Mária-szobor megrongálását és a háborúkat, a keresztény üldözéseket, a templomfelgyújtásokat a világban. Arra szólított fel mindenkit, ne legyünk közömbösek ezek iránt az események iránt. „Békességben kell élnünk, erre hív a békesség Ura bennünket. Akik Istenre találtak, azok egyben a békesség fiai lesznek, békességet teremtenek és hordoznak. … Ellentétek lehetnek közöttünk, de a békességet nem szóval és nem fegyverrel őrizzük meg, hanem a békesség Istenével, aki hozzánk jön. Ez a keresztény ember küldetése, hogy ebben az új esztendőben is új világot építsen. Feladatunk a sebeket gyógyítani, az ellentéteket elsimítani, a szíveket bátorrá és erőssé tenni, hogy Isten országát építsük. Tanúságot kell tennünk arról a hitről, amely a Szentlélek ajándéka és amelyet Isten jelenléte erősít meg bennünk.”

A világ nem elveszett világ, hanem Istené – hangsúlyozta végül a püspök. A Gonosz lélek megszerezheti a világot, ha nem Isten útján járunk, de Isten ereje sokkal hatalmasabb ennél. Kérjük Máriát, vezessen bennünket, hagyatkozzunk Őrá, akkor nincs az a pokoli erő, ami arra késztetne, hogy elveszítsük a reményünket, a békénket. Kezdjük ezt az ajándékba kapott új évet úgy, hogy minden napján az Isten után vágyódó, megújulni akaró embert lássa majd bennünk az Úr. Mária oltalmában teljen ez az év, hogy családjaink egységben, szeretetben, békében és jóakaratban éljenek – fejezte be gondolatait a főpásztor.

Spányi Antal püspök a szentmise végén püspökelődjét, Prohászka Ottokárt idézte: „A múlt évet azzal zártuk be, hogy hálát adtunk mindenért; hálát életért, öntudatért, egészségért, erőért, munkakedvért – hálát barátságért, szülői, hitvesi, testvéri, gyermeki szeretetért, hálát a természet és a kegyelem minden adományáért: az új évet pedig kezdjük meg hittel: hódoljunk meg Isten szent fölségének. Imádjuk őt, az élet s halál urát, az idők és az örökkévalóság Királyát. Ez év első napján adományainak új sorozata előtt állunk. Ő adja nekünk az időt s buzdít: „redimite tempus”, vegyétek meg az időt: időt adok, de csak akkor lesz tiétek, ha jó, nemes élettel, ha krisztusi cselekedetekkel kitöltitek. Ő ad parancsolatokat, s kiszabja kötelességeinket, s nekünk minden kötelességben az ő szent akaratát kell látnunk és teljesítenünk. Ő ad tehetséget és kegyelmet, hogy tiszta szívvel s öntudatos erkölcsi motívumokkal dolgozzunk. – Uram, élet és erő forrása, én a csepp a vedren, éppúgy kezeidből való vagyok, mint csillagos világaid: áldlak, s örülök, hogy vagyok. Ez a szent öröm hajnalt fest az év első reggelébe, s e hajnalban lelkem a te pacsirtád. Kérlek, adj hitet, adj világosságot: nem tudom, mit hoz ez év, de bármit hozzon, ne sötétüljön el lelkem.”

Az ünnepi püspöki szentmise zárásaként Dózsa István plébános valamennyi fehérvári plébániaközösség nevében Istentől megáldott új évet kívánt a megyés püspöknek. Meghívta a híveket a január 4-i elsőcsütörtöki közös imádságra a Vízivárosi templomba és a január 6-i vízkereszt ünnepre, az este 6-kor kezdődő püspöki szentmisére a Bazilikába. A főpásztor megköszönte az újévi jókívánságokat, és áldást kért Istentől minden ember életére az új esztendőben.

 Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Kapcsolódó hír:

 


 

Korábbi évek beszámolói:

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk