Szűz Mária Isten anyja - püspöki szentmise - beszámoló

2023. 01. 01. | | 2023. 01. 02.

 

 

 

Éljük meg a legjobban Isten kegyelmi ajándékát, az időt! – Újévi püspöki szentmise Székesfehérváron

2023.01.01. – Január elsején, Szűz Mária istenanyaságának ünnepén Spányi Antal megyés püspök mutatott be újévi szentmisét Ugrits Tamás pasztorális helynökkel és Dózsa István plébánossal a székesfehérvári székesegyházban. „Ezt az új esztendőt a Szentháromság egy Isten nevében kezdjük, tiszteljük Jézust, aki karácsonykor eljött hozzánk, és tiszteljük az Istenanyát, Máriát, aki nekünk adta Őt” – kezdte beszédét a székesfehérvári egyházmegye főpásztora, majd útmutatóként Prohászka püspök gondolatait ajánlotta az új esztendőre: „Ó Krisztus-arc! Homályban állunk; a sötétség végtelen perspektívái nyílnak körülöttünk, mit nézzünk ki belőlük? (…) Ez éjben légy te a mi víziónk, dicsőséges és szép Krisztus! Halljuk a zűrzavarnak éjében a küzdő, törtető géniuszok harci kiáltását, mely azt üvölti: keressük a jobbat! De mi azt feleljük: éljen a legjobb, s leborulunk előtted, s imádunk téged!”

A megyés püspök arról is beszélt, hogy vannak, akik zajosan, önfeledt módon búcsúztatták az óesztendőt, de vannak, akik az Úrra figyeltek, és Isten áldását kérték a következő évre. „Úgy képzeljük az idő folyásában, hogy mi a helyünkön vagyunk, és nem szeretünk arra gondolni, hogy az időnek egy kis töredéke a miénk, ajándékba kaptuk, és számadással tartozunk róla. Elhomályosítanak bennünket a modern világ jelszavai, amelyeket Prohászka püspök már 100 esztendővel ezelőtt leírt: „mi a jobbat keressük.” – A püspök nyomán nekünk is világos választ kell adnunk, mi valóban a legjobbat keressük és hirdetjük, mert a legjobban akarunk élni.

Majd Spányi Antal püspök a Szent Család rejtve maradt életéről beszélt, amelyben igent mondtak Istennek a nekik adatott időre, küldetésre. „Isten csodálatos ajándéka a gyermek Jézus, aki vállalta az időben való létezést ebben a földi létben. Született, élt, felnőtt, dolgozott, és hirdette Isten örömhírét. Aztán bűneink bocsánatára, a mi megváltásunkért kínhalált szenvedett. Mária által, a Szeplőtelenül Fogantatott által, elrejtve jött a világra és született meg nekünk. Ezen a napon a Boldogságos Szűz Máriát, Isten Anyját köszöntjük. Ő arra tanít bennünket, hogy tudjuk, mit kell kezdenünk az idővel. Mária a maga egyszerűségében, szívében őrzött csendjében pontosan tudta az élet titkát. Tudta, hogy nincs fontosabb dolga, mint hogy Isten szavára figyeljen. Kész volt az isteni sugallatot meghallani, érzékeny szívvel befogadni, és kész volt erre az isteni szóra igennel válaszolni. És ebben az igenben kitartott, nemcsak azokban az emelkedett pillanatokban, amikor például megérte Erzsébettel való találkozását, hanem a szörnyű pillanatokban is, amikor az agg Simeon szerint a szívét a hét tőr fájdalma járta át. Az Ő példája ott volt, mint eligazító jel, Szent József életében is. Aki ugyanúgy nem értette, mi is történik körülötte, de ő is belső csendjében, az álom által megértette az Isten szándékát, és arra igent mondott. Elfogadta és megértette az Isten neki szánt küldetését, és abban hűséges is maradt.”

A főpásztor megemlékezett Benedek pápa lelki végrendeletéről, amelyben hálát adott az Istennek, akit felfedezett a világban, mint Teremtőt, és akit csodált, mint minden szépnek és jónak a forrását. „Az idő, amit az Isten nekünk ad, Isten ajándéka. Az ajándékot megfelelő módon kell kezelni, elfogadni. Könnyű lenne, ha nem kellene törődnünk ezzel, de aki megérti Isten ajándékát, aki kész meglátni Őt a teremtett világ szépségében, jóságában, az meglátja a Teremtőt. Fontos, ezt a lelkületet kell ébresztgetni magunkban az esztendő első napján, és aztán minden napon. Világosan látnunk kell, hogy az időért felelősséggel tartozunk. Hogy mire használjuk, mit teszünk az idővel, mire fordítjuk, hogyan akarjuk kitölteni. Hogy megértjük-e, hogy az idővel Isten felé tartunk, és nekünk közelebb kell kerülnünk ahhoz az Istenhez, akinél végső önmagunkat, az Istentől elgondolt megteremtett emberi mivoltunkat találjuk meg. Lelki végrendeletében Benedek pápa erre tanít minket, hogy másképpen lássuk az Isten műveit, szemléljük azokat, és befogadva szívünkbe hordozzuk” – fogalmazott a püspök.

A főpásztor végül azt hangsúlyozta, hogy az ember, bár törekszik a jóra, a szépre, amelyre Isten hív, és amelyen Krisztus jár előttünk, mégis gyengék vagyunk. Megszületik bennünk a bánat, majd az erős elhatározás, hogy idén másképpen lesz. Tartozunk az Istennek a bűnbánat igaz érzésével, a bűnbocsánat kérésével, tartozunk az Istennek a komolyan és hittel elvégzett szentgyónással. „Isten szeretetébe ajánljuk a jelenünket, nemcsak úgy, hogy néha időnkből egy morzsányit adunk, hanem benne akarjunk élni. … Isten az együttélés örömét kínálja nekünk, ezt kell befogadnunk, megértenünk, és a világban képviselnünk. Ez a lényeges és fontos, hisz a jövőről keveset tudunk, meddig tart, milyen lesz. És szembe kell néznünk azzal is, hogy életünknek egyszer vége lesz. Készen kell lennünk, dolgainkat elrendezni, embertársainkkal megbékélni. Hogy békességgel, hittel, reménnyel, szeretettel lépjünk át a halál kapuján, az Úr színe elé. Isten gondviselésére ajánljuk a jövőnket, hogy Fia szeretete, amellyel vállalta értünk a kínhalált, felemeljen és átsegítsen mindenen. Higgyük, hogy a szerető Atya otthont készít nekünk, és a Szentlélek megerősít, vigasztal, utat mutat nekünk. Kezdjük az új esztendőt az Ő szándéka szerint imádsággal a körülöttünk élők életéért, imádsággal a világ békéjét szolgálva, Isten dicsőségére. Hogy az emberek mind fejet hajtsanak előtte, azok pedig, akik a hit örömét nem ismerik életünk tanulságtételéből ezt az örömet is megtapasztalhassák. Legyen velünk az Úr áldása, és kísérjen minket ebben az esztendőben is a Boldogságos Szent Szűz oltalma” – hangzott el a beszédben.

A szentmise végén a főpásztor elmondta Benedek pápa imáját a Szentséges Szűz Máriához, majd a megyés püspök kegyelemteljes, áldott, boldog új évet kívánt a híveknek Isten áldásában és Mária oltalmában. Kérte, hogy segítsük Krisztussal a szívünkben a jó megvalósulását, a béke megszületését, és engesztelődjünk ki mindannyian a körülöttünk élőkkel, hogy Isten áldása legyen családjainkon, egyházunkon és minden emberen.

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió
 

 


 

Kapcsolódó hír:

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk