Szűz Mária Isten anyja - püspöki szentmise - beszámoló

2022. 01. 01. | | 2022. 01. 01.

 

 

 

Mária arra tanít, hogy Isten felé tartson életünk – Újévi püspöki szentmise Székesfehérváron

2022.01.01. – Az év első napján Szűz Máriát mint Isten Anyját köszöntötték, és imádkoztak a hívek a békéért, a városért, az egyházért, hazánkért és az egész világért Spányi Antal püspök vezetésével Székesfehérváron, a Szent Imre-templomban. A főpásztor az ünnepnapon azért fohászkodott, hogy Mária közbenjárására az imáink meghallgatásra találjanak, és az Úr áldása legyen az újesztendőben is családjainkon, szeretteinken.

A szentmisében a megyés püspök arról beszélt, hogy ne csak földi távlatokban gondolkodva ünnepeljük Szilveszter napjának és január elsejének megünneplését. A hívő embert arra hívja az Úr, hogy másféle távlatokba nézzen, másféle értékrendszerben gondolkodjon. Azt akarja, hogy ne csak az idő múlását ünnepeljük, hanem találjuk meg az évben azokat a történéseket, eseményeket, amelyek belsőleg késztetnek arra, hogy Isten Országának építésében részt vegyünk. „Karácsony után, a nyolcadik napon Jézust körülmetélik, amellyel a választott nép tagjává válik, így teljesedik be a próféták jövendölése, az isteni akarat így valósul meg Benne. Amikor az Isten Fia az Ember Fiává lett, felvette az emberi természetet, akkor ehhez Isten Mária segítségét kérte. Mária igenje, vagyis szabad akarati döntése, közreműködése kellett ahhoz, hogy az isteni terv megvalósuljon. Máriától tanulva, kerüljünk mi is közelebb Istenhez, és az Ég felé tartson életünk” – hangsúlyozta a püspök, majd szentbeszédében a főpásztor arra is rámutatott, fontos lenne megértenünk, mit jelentett Mária igenje, és élete mit tükröz számunkra. „Szeretjük Mária segítségét kérni, Hozzá fohászkodni minden gondunkban, de figyelnünk kellene az Ő lelkületére, arra, ami Őt jellemezte. Hogy mindig Isten akaratát kereste, felismerte azt, és a saját elképzelése elé helyezve, hűségesen teljesítette. Törekednünk kell nekünk is erre a lelkületre, és minden hibánk, tévelygésünk után újra kell indulnunk és megcselekednünk azt, amit az Isten tőlünk kér. Ha Szűzanya lelkületét befogadjuk, akkor jó irányba megyünk. Így valósul meg, hogy Márián keresztül jutunk el Jézus Krisztushoz, jutunk el az Istenhez.”

Spányi Antal püspök végül január elsejének másik sajátos tartalmára is felhívta a figyelmet, hogy a Szentatyák szándéka szerint ezt a napot a békéért való könyörgés világnapjának is tekintjük. A pápa ilyenkor békeüzenetet küld a világnak, annak vezetőinek és természetesen minden hívőnek is, hogy megértsük: ahogy Isten kikérte Mária együttműködését és igenjét, úgy tőlünk is azt kéri, működjünk közre Vele a béke megteremtésében. Nemcsak imával, hanem tevékenyen is. Meg kell éreznünk ebben felelősségünket, és elsősorban a saját életünkben, környezetünkben kell megteremtenünk a békét. Amíg belül harcolunk bárki és bármi ellen, addig nem tudunk békét teremteni. „Azt a békét kell befogadnunk és hordoznunk, amire Jézus azt mondta, az én békémet adom Nektek, amit senki el nem vehet tőletek. Legyen lelkünkben az imádságnak, a reménynek, a szeretetnek, a hitnek a békéje. A keresztény ember alapvető küldetése, hogy erről a békéről tanúskodjon. Meg kell látnunk az emberi közösségnek azt a körét, akiknek a békéjéért, jólétéért nekünk kell tennünk. … Isten várja a mi közreműködésünket, és ha mi Mária igenjéhez hasonlóan kimondjuk a magunk igenjét, – hogy a Te békéd eszközévé akarok válni, – akkor az Úr megadja ránk áldását és mindazokra, akik felé ezt a békét tükrözzük” – fejezte be beszédét a főpásztor.

A szentmise végén a megyés püspök kegyelemmel teljes, áldott, boldog, békés újesztendőt kívánt, és arra kért mindenkit, hogy használja az ajándékba kapott 2022-es évet arra, hogy egyre közelebb kerüljön Istenhez, és teljesítse be az Őróla elgondolt akaratát. Így találjon mindenki békét és örömet, amellyel mások békéjét és örömét szolgálja.

 Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Kapcsolódó hír:

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk