Szent Gellért napi pedagógus konferencia - beszámoló

2010. 09. 24. |

 

A Székesfehérvári Egyházmegye hagyományos Szent Gellért napi pedagógus konferenciáját a Bazilikában koncelebrációs püspöki szentmise nyitotta meg.

Spányi Antal szentbeszédét azzal kezdte, hogy emlékeztessen: Isten terve az emberrel, hogy földi életének útján kibontakozzon és egyre inkább kiszabadulva gyarlóságai bilincseiből haladjon a kiteljesedés, az Istenben való élet felé.

 

átvonulás a miséről a konferenciára

 

Elmondta, hogy Szent Imre és a magyar nemzet nevelője, Szent Gellért napján hagyomány szerint köszöntjük pedagógusainkat. Szent Gellért Krisztusra figyelt és tőle tanult, hozzá akart hasonulni, tanított és példát adott. Élete imádság volt és most közben jár Istennél.

Istent látta és felismerte mindenben. Ezt a látásmódot kell megtanítani a tanítványoknak, a ránk bízott fiataloknak. Ezt csak Istennel való élő kapcsolatunkból fakadóan tehetjük meg.

A tanítás nem csupán igazságok továbbadása, összefüggések megértetése, hanem egy teljes élet megláttatása, bemutatása, ugyanakkor az erre való törekvés példáját is adja. A jó pedagógus tetteit mindig a felelős szeretet vezeti, így fordul tanítványai felé.

Ezért kell, hogy egy keresztény pedagógus imádkozzon, hogy vallását az egyház tanítása szerint élje és szeresse nemzetét. A főpásztor megköszönte a pedagógusok áldozatvállalását, munkáját, és hivatásuk megélésének örömét, Isten áldását kívánta számukra.

 

Szentbeszéd meghallgatása:   

 

A Bazilikából átvonultak a Szent István Művelődési Házba, ahol a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium ünnepi műsorral fogadta a pedagógusokat. Ezt követően Dr. Frenyó Zoltán előadást tartott „Krisztus követése a két ezredfordulón. Gondolatok a keresztény tanításról  és nevelésről Szent Gellért ünnepén” címmel.

Dr. Frenyó Zoltán előadásának letöltése:  1009frenyozoltan.pdf

A Szent Gellért díjak, címek átadása során Szalma István diakónus rövid méltatást olvasott föl, Spányi Antal megyés püspök pedig átadta a címeket.

 

Laudációk letöltése:  1009laudaciok.pdf

 

Tanácsosi-munkatársi címeket kaptak Szommer Antalné (főmunkatárs) gazdasági vezető, a Bánhidai Szent Erzsébet Óvodából, Csapó Györgyné (tanácsos) a bicskei Szent Margit Általános Iskola Szent László tagiskolájából, Fodor András (tanácsos) a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumból, Muskovits Zoltánné (tanácsos) az érdi Marianum Általános Iskolából és Irmes Istvánné (főtanácsos) a Bánhidai Szent Erzsébet Óvodából.

Szent Gellért Díj ezüst fokozatát kapta Mertl Attila rajztanár a ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Iskolából, és Kovács Béla igazgató a móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola igazgatója.

Szent Gellért Díj arany fokozatát kapta Kőrösiné Dr. Merkl Hilda a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium igazgatója.

A kinevezések és díjak átadása után Ugrits Tamás irodaigazgató a főpászor és az Egyházmegyei Hivatal nevében megköszönte Szalma István diakónus, igazgató úrnak az egyházmegye oktatási intézményeiért végzett 15 éves szolgálatát. 10 éve az újjászervezett EKIF elnöke, akit egyházias lelkület, kiemelkedő szakmai tudás és megbízható, felelősségteljes gondosság jellemez. A köszönetet Spányi Antal ajándék átadásával fejezte ki.

A díjátadás püspöki zárszóval fejeződött be. Az asztali áldás után a közös napot szeretetvendégséggel zárták.

- Marian -

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk