Szent Gellért napi pedagógus konferencia - beszámoló

2021. 09. 24. | | 2021. 09. 26.

  

 

Az isteni tekintetet hordozó ember – Szent Gellért ünnepe Székesfehérváron

2021.09.24. – A Székesfehérvári Egyházmegye oktatási és nevelési intézményeinek dolgozói szentmisével és konferenciával emlékeztek meg védőszentjükről, Szent Gellértről. Spányi Antal megyés püspök több mint 400 pedagógus, valamint az intézmények püspöki biztosainak jelenlétében mutatott be ünnepi szentmisét a Prohászka Ottokár-emléktemplomban.

A megyés főpásztor homíliájában az Isten tekintetét, a belső fényt hordozó Szent Gellértről beszélt. Arról, aki messze földön született, gyermekként kolostorban nevelkedett – mert a szerzetesek imája mentette meg az életét – és kiválónak mutatkozott. Már fiatalon megválasztották elöljárónak, de valami hajtotta, hogy hagyja ott a kolostort, menjen zarándokútra a Szentföldre. Egy vihar azonban eltérítette, és Szent István király udvarába került, aki meglátta benne az értéket, a lelki kincseit, amelyeket hordozott a szívében. Rábízta Szent Imre nevelését. Tanított hitre, emberségre, imádságra, és amikor felserdült a herceg, Gellért elment remetének. Nem akart kitüntető hivatalt, csak imádkozni, csöndben lenni, az igazságot megismerni és továbbadni. Húsz évet töltött remeteként. Tudta, az ember célja, hogy teljesítse, amit Isten rábízott, ezért elfogadta, hogy csanádi püspök legyen, amikor kellett egy szilárd hitű, biztos határozott ember oda, ahol pogányság volt. És Krisztushoz vezette ezt a népet. A király számított tanácsaira, ezért sokat utazott, és egy alkalommal Diósdról Pestre az utazás közben rájuk törtek, és a Kelen-hegyen – ma már Gellért-hegy – halálát lelte. A hegy oldalán ma is ott áll szobra, amely a város fölé emeli a keresztet, amit ember nem mert még elpusztítani – tekintett vissza Szent Gellért életútjára a megyés püspök, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor rá emlékezünk, lássuk azt az embert, aki magán hordozta Isten tekintetét.

„Nagy élmény az igaz embernek, ha olyan, belső figyelni tudó emberrel tud találkozni, aki nem csak beszél, hanem úgy, és azt is teszi, amit mond. És Szent Gellért ilyen ember volt. Az Istennel való kapcsolat valami belső fényt adott neki. És mintha kifelé mutatott volna ez a fényesség, azzal a belső bizonyossággal, hogy tudta, ki hívta meg, ki adott hivatást, ki adott erőt, kiről kell életének szólnia, és mindig hűségesnek lennie. Tudta tisztán, mi a jó, mert Istenre figyelt. Éppen ezért vállalta a lemondást, a konfliktust, az igazság megmondását, és vállalta a tanúságtevést” – zárta gondolatait a főpásztor.

Az ünnep az egyházmegye pedagógusnapi konferenciájával folytatódott a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, ahol a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 17 tagú zenekara adott színvonalas műsort, majd ezt követően kerültek átadásra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pedagógusi elismerései: a Szent Gellért-díj ezüst és arany fokozatai.

Totsche Andrásné óvodapedagógus (Szent Imre Általános Iskola és Óvoda) kapta meg először az ezüst fokozatú kitüntetést. Hosszú évek óta tartó óvodapedagógusi pályafutásából 27. évét tölti Székesfehérvár katolikus óvodájában. Magas színvonalú szakmai munkájának alapja megalapozott tudása, értékes tapasztalatai, a kisgyermekek nevelése és az intézmény iránti elkötelezettsége. Megbízható, ötletgazdag munkatárs, mentor és szakmai példakép fiatalabb kollégái számára. A csoportjába járó gyerekek nagyon szeretik, az új módszerek iránt fogékony, globálisan gondolkodó pedagógus. Közvetlen stílusa, természetessége, reális értékítélete miatt tisztelet és megbecsülés övezi személyét a kollégák és a szülők körében is.

Barnaföldi Rebeka Sára, hittanár-tanító (Szent László Általános Iskola, Bicske) vehette át másodjára a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát. Húsz éve aktív tagja a bicskei nevelőtestületnek, alsós osztályaival kapcsolatos feladatait mind osztályfőnökként, mind tanítóként a szülők és az iskola nagy megelégedésére végzi. Jó viszonyt ápol az iskola dolgozóival, jelenlegi és volt tanítványaival. Energiáját és idejét nem sajnálva vesz részt az intézmény pedagógiai munkájában. Szakmai munkájára az igényesség jellemző, gazdag pedagógiai eszköztárral rendelkezik, szívesen alkalmaz új módszereket és eljárásokat. Gyermekszeretetével, támogató hozzáállásával sokat tesz azért, hogy az iskola szakmai színvonala, külső megítélése egyenletesen magas színvonalú legyen.

A Szent Gellért-díj aranyfokozatát Bednarik György, latin–magyar szakos tanárnak (Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi) ítélték oda, aki az iskola alapítása óta tanít az iskolában. Kiváló felkészültségű, ízig-vérig tanár egyéniség. Osztályfőnökként és latin szakos tanárjelöltek mentoraként, magyar nyelv és irodalom tanárként értékes munkát végzett. Kivételes figyelemmel és alázattal fordul mind kollégái, mind diákjai felé, példát mutatva ezzel szűkebb és tágabb környezetének. Diákjai egyetemi tanulmányaik során biztos alapokkal rendelkeznek latintudásukkal, és helytállnak vizsgáikon. Latin szakos tanárként minden prohászkás diákkal kapcsolatba került, tanította-nevelte őket az igazi európai kultúra ismeretére, szeretetére. Magas színvonalú munkája elismeréseként 2014-ben Spányi Antal megyés püspök tanácsosi címmel tüntette ki.

A főpásztor a díjátadót követően köszönetet mondott a pedagógusoknak a helytállásért, a munkáért, és azt kívánta, hogy éljen minden pedagógusban az a fény, az a szikra, mely Szent Gellért szívében is élt, hogy ezáltal hozzá hasonlóan jó tanítóvá válhassanak.

Kirschné S. Nikolett
Fényképeket készítette Nagy Anikó
Videó: Somogyi Tamás és KSchN

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk