Szent Gellért napi pedagógus konferencia - beszámoló

2019. 09. 24. | | 2019. 09. 24.

 

 

Templomot építeni a gyermekek szívében – Szent Gellért ünnepe Székesfehérváron

2019.09.24. – Védőszentjüket ünnepelték a Székesfehérvári Egyházmegye oktatási és nevelési intézményeinek dolgozói, szentmisével és konferenciával emlékeztek meg Szent Gellértről. Az ünnepségen megjelent mintegy 500 nevelőt és munkatársaikat Spányi Antal püspök távollétében Hajdu Ferenc helynök köszöntötte, és köszönte meg pedagógiai munkájukat. Az ünnepség vendége Fábry Kornél NEK főtitkár volt, aki az egyházmegye helynökével és pasztorális helynökével, Ugrits Tamással, valamint az iskolák püspöki biztosaival tartott szentmisét. A pedagóguskonferecián a főtitkár előadást tartott a közelgő 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról.

Ugrits Tamás pasztorális helynök, a fehérvári Szent Imre Iskola püspöki biztosa homíliájában kiemelte: „Sok minden a földhöz köti a tekintetet és szívet, hisz minden intézményben vannak megoldandó feladatok, de Szent Gellért ünnepe arra szólít bennünket, hogy nézzünk felfelé, és emeljük fel a szívünket az Úrhoz. Legyünk büszkék pedagógiai hivatásunkra, hiszen különleges szolgálatra hívott Isten bennünket. A gyémántot gyémánttal csiszolják, az embert meg a másik emberrel. Mi a ránk bízott gyermekeket építjük, emeljük fel. Sok mindent értéknek tartanak a mai világban, a pénzt, a karriert, de számunkra a legnagyobb érték az embert formálni és örök értékek felé vezetni.” Ugrits Tamás atya a kőfejtők példáján keresztül elmondta, lehet fáradságosan dolgozni, lehet anyagi okokból, de úgy is, hogy felfogjuk, Isten templomát építjük, amikor a kövekért fáradozunk. „Ugyanazt tesszük, mint a többi pedagógus más intézményekben. Lehet megerőltető a munkánk, vagy csinálhatjuk a családunk mindennapi kenyeréért, azonban fel is fedezhetjük benne: templomot építünk a gyermekek szívében. Krisztusnak, a Tanítónak, a Jó Pásztornak a küldetéséből részesülünk, vezetve másokat, önmagunkat adjuk oda szeretetből a szolgálatra.”

Az ünnep az egyházmegye pedagógusnapi konferenciájával folytatódott a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A Ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Iskola pedagógusainak nyitó műsorában népi énekek és hagyományos néptánc szerepeltek.

Fábry Kornél atya, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus általános titkárságának főtitkára az egyházmegye fenntartásában és területén működő oktatási és nevelési intézmények pedagógusainak történelmi visszatekintést tartott az Eucharisztikus Kongresszus megalakulásról, bemutatta a jelenlévőknek a közelgő budapesti nemzetközi esemény programjait és küldetését, valamint az ezzel kapcsolatos jövőbeni eseményeikről is szólt. Ezután tanúságot tett hitéről, megosztotta a hívekkel, hogyan alakult életében az Oltáriszentséggel való kapcsolata, ami a mai napig erőforrást és táplálékot jelent számára. „Meg lehet élni a személyes találkozást Jézussal, és leginkább az Eucharisztiában. Mindent meg kell tennünk azért, hogy lehetőleg ne legyen olyan szentmisénk, amelyben nem járulunk szentáldozáshoz, amely életünk csúcsa és forrása. Életünkben a Jézussal való kapcsolat a legfontosabb. Tapasztaljuk meg a kegyelmét, szeretetét a szentáldozásban, mert Ő az, aki segít jóvá tenni minket.”

Az ünnepség végén átadásra kerültek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pedagógusi elismerései: a Szent Gellért-díj, ezüst és arany fokozatai.

Csányi Anna, a budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola tanítója, mentor tanár, az alsó tagozatos munkaközösség vezetője kapta meg először az ezüst fokozatú kitüntetést. A városszerte elismert pedagógus  2006 óta dolgozik az iskolában. Tanulmányi versenyekre eredményesen készíti fel tanítványait, de a lemaradók felzárkóztatását is éppoly türelemmel és gondossággal végzi. Évek óta sikeresen segíti a pályakezdő kollégák és a főiskolai hallgatók pedagógiai munkáját. Hit- és magánélete példaértékű minden nevelő és család számára.

Borókay Eszter, a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola matematika–hittan szakos tanárnője vehette át másodjára a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát. A tanárnő 13 éve tanít az iskolában. Munkáját az alaposság és a diákokra való odafigyelés jellemzi. Tanári munkájának köszönhetően a gimnázium kiváló eredményeket ér el országos viszonylatban is. Az iskola életének meghatározó alakja, akit a gyerekek nagyon szeretnek és tisztelnek, mert mindent megtesz értük, ugyanakkor komolyan követelmények elé állítja őket, és igyekszik mindenkiből a maximumot kihozni. Kollégái körében is tisztelik és szeretik, mert mindig számíthatnak rá.

Visiné Farkas Katalin oktatási referens az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság tagja ugyancsak a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát kapta meg, aki 2005 óta dolgozik a Székesfehérvári Püspökségen. Adminisztratív feladatok ellátása és a fakultatív hitoktatás munkaügyi koordinálása után 2010 óta vesz részt az EKIF munkájában. Miután  2013-ban az EKIF átszervezésre került, a Hitoktatási Felügyelőség feladatait is ellátja, oktatási intézmények mind a hit- és erkölcstan ill. a fakultatív hittan jogszabályoknak megfelelő ellátásában, a munka koordinálásában nagy szerepet tölt be. Nagy szerepe van az intézményeket is érintő egyházmegyei rendezvények, ünnepségek, mint az Adventi Udvar és az Egyházmegyei Nap szervezésében és lebonyolításában.

A Szent Gellért-díj arany fokozatát a Székesfehérvári Egyházmegyében idén Kovács Béla, a móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola igazgatójának ítélték oda. Tizenhat éve vezeti a móri iskolát. Egyházias szellemben, körültekintő vezetői következetességgel, sok áldozatos munkával érte el, hogy a korábban nehéz helyzetben lévő intézmény mára a gyermekeket szélesebb körből is megszólító, vonzó iskolává váljon. Az eltelt idő alatt az iskola új szárnnyal, sportpályával, játszótérrel bővült. A várossal kötött és az iskola anyagi helyzetét stabilizáló megállapodások előkészítésében jelentős szerepet tölt be. Megbízhatósága, szakmai naprakészsége, szakértői tapasztalatai indokolták, hogy  2018 óta az egyházmegye növekvő intézményhálózatának irányításában is fontos szerepet tölt be az EKIF tanügyi igazgatási munkatársaként.

Ugrits Tamás pasztorális helynök végül Spányi Antal megyés püspök zárszavát olvasta fel, amelyben felhívta a figyelmet az oktatási intézmények missziós küldetésére. A nevelők számos családot elérnek, akiknek sokszor az első tapasztalatuk az egyházról, a hitről az óvoda vagy az iskola. Ezért nagy missziós erőt kell képviselniük a keresztény értékek átadásában.

Berta Kata
Fényképeket készítette Nagy Anikó
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk