Szent Gellért napi pedagógus konferencia - beszámoló

2018. 09. 24. | | 2018. 09. 25.

 

 

Hivatásuk a jövőbe vetett hit – A katolikus pedagógusokat köszöntötték Szent Gellért ünnepén Székesfehérváron

2018.09.24. – Ünnepi szentmisével és konferenciával köszöntötte pedagógusait a székesfehérvári egyházmegye. Spányi Antal megyés püspök a pedagógus hivatás eszményképének, Szent Gellértnek magyarországi küldetésére, apostoli és tanítói szolgálatára tekintett vissza a szent ünnepnapján. A konferencián Barcsák Marianna, a Katolikus Pedagógiai Intézet intézményvezetője a katolikus nevelés és oktatás arcairól tartott előadást. Az ünnepségen átadásra kerültek a Szent Gellért-díjak is.

Az egyházi fenntartású oktatási intézmények pedagógusainak Szent Gellért-napi ünnepére mintegy 400 nevelő érkezett az igazgatók és a püspöki biztosok kíséretében. Jelen voltak az iskolák és óvodák működését biztosító, háttérfeladatokat ellátó munkatársak is.

„Isten nem mindig különleges, általunk elgondolt jelekkel és helyzetekkel szólít meg bennünket, hogy ráállítson minket arra az útra, arra a hivatásra, amelyet nekünk szánt” – mondta a Prohászka-templomban tartott szentmisében Spányi Antal megyés püspök. A főpásztor kifejtette: Szent Gellért megszakította nagyreményű útját a Szentföldre, és itt maradt köztünk, hogy egy félig pogány, meg nem tért népnek megpróbálja Isten szeretetét átadni. Mehetett volna egy jobb helyre, de Istennek szentelve életét, más utat kapott. Egy egész nemzetnek lett a krisztusi hit és krisztusi élet tanítómestere. A magyar király fiát, Imrét nevelte először egyházi pályára, majd a királyi eszményre, az uralkodói értékek megértésére. Feladatát elvégezve azonban a Bakony csendjében érezte jól magát, és az imádságnak, a szemlélődésnek élt tovább. Nem akart más lenni, mint alkalmas eszköz Isten kezében. Elfeledve már a szentföldi álmokat, a Bakony csendjét is ott kellet hagynia, és Csanádi püspökként, népünk apostolaként örök példaképpé, eszményképpé vált. „Általa a magunk hivatásán is el kell elmélkednünk, és kérnünk kell Szent Gellértet, segítsen bennünket, hogy saját életünket az Ő nyomdokaiban lépve, Istenre hangolva tudjuk élni” – fejezte be beszédét a főpásztor.

A konferencián Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki biztos köszöntötte a megjelenteket, és arra biztatta a pedagógusokat, úgy tekintsenek diákjaikra, mint Isten gyermekeire, akiket a felnőttség útjára kell vezetni.

A Szent Gellért-napi ünnepségen hagyományosan először a gyermekeké volt a főszerep. A Szent Imre Általános Iskola és Óvoda műsorában népzenével, néptánccal, versekkel és komolyzenei művekkel köszöntötték a pedagógusokat.

A katolikus nevelés és oktatás különböző arcairól tartott előadást Barcsák Marianna, a Katolikus Pedagógiai Intézet intézményvezetője. Elsőként a számok, vagyis a statisztikai adatok tükrében mutatta be a katolikus közoktatás fejlődését és a jelenlegi, élő intézményhálózatot. 1990-ben 8 gimnázium működött Magyarországon. Ma 668 oktatási intézménye van az egyháznak. Az előadó bemutatta a Katolikus Pedagógiai Intézet munkáját, amelynek segítségével nemcsak nagymúltú iskolák éledhettek újjá, hanem az elmúlt 8 évben jelentős mértékben gyarapodhatott a kistelepülések iskoláinak átvétele.
A második arca az egyházi iskoláknak a fenntartók, akik átvették vagy létrehozták az oktatási intézményrendszert, és amelyben nemcsak törvényes, megfelelő, sőt korszerű oktatást biztosítanak, hanem lelki hátteret és tartalmat is adnak az óvodák, iskolák működéséhez. Hazánkban ma jelenleg 45 egyházi fenntartó van – tudtuk meg az intézményvezetőtől.
Az előadó természetesen a gyerekekről is szólt, akiknek a katolikus iskolákban nemcsak az ismeretanyagot, hanem Krisztus szeretetét is átadják a pedagógusok. Ezért is van, hogy a katolikus intézményekbe a szülők szívesen íratják gyermekeiket. Sőt a mintegy 128 ezer diákból 25 ezer, szociálisan nagyobb gondoskodásra szoruló tanuló is jár.
Az előadó végül arról beszélt, a katolikus köznevelés arca valójában a pedagógus, akinek személyiségére mindenki visszaemlékezik, függetlenül attól, mit tanított egykor. Elmondta, jelenleg 12 573 pedagógusa van az egyháznak. Legtöbbjüknek számos kihívással kellett szembenézniük az elmúlt évek során, úgymint az új óvodai alapprogram vagy a nemzeti tantervek megtanulása, portfólió készítése a minősítések kapcsán. „A pedagógus szakma a legtöbbet változó szakma, a tanítványok megváltozott eszközhasználata, a viselkedés- és készségbeli változásai által is. A keresztény tanároknak azonban meg kell őrizniük a nyitottságot, hogy mindig képesek legyenek a törődésre, a gyengédségre, az előítélet-mentes nevelésre” – hangzott el az előadásban.

Az ünnepség végén Szalma István EKIF elnök felolvasta a Szent Gellért-díjasok méltatását, majd a megyés főpásztor átadta az érdemérem ezüst és arany fokozatát. Az érdemérem ezüst fokozatát először Menyhei Éva vehette át. „A hitoktatói oklevéllel is rendelkező, magyar nyelv- és irodalom szakos tanár a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanára. 1992 óta tanít katolikus iskolában, 1999 óta a Prohászka tanáraként odaadóan készíti fel tanítványait egyházmegyei és országos versenyekre. Rendszeresen szervez színvonalas, tanítási időn kívüli kulturális programokat. Megbízható kolléga, akire mindig lehet számítani. Közösségépítő tevékenységéért az egész nevelőtestület tiszteli és szereti. Példás katolikus szellemisége hatja át mindennapjait munkájában és magánéletében egyaránt”– hangzott el a laudációban.
 
A másik ezüst díjat Hunyadi Ágnes, a bicskei Szent László Általános Iskola magyar nyelv- és irodalom szakos tanára kapta. „Tizenöt éve tagja az iskola nevelőtestületének, munkájára a szakmai igényesség és a felkészültség jellemző, hatékonyan alkalmaz korszerű eszközöket, új eljárásokat és módszereket. Diákjait sikeresen motiválja, miáltal eredményesen készíti fel őket a különböző versenyekre. Jól reagál a tanulók problémafelvetésére, és megoldáskeresésre ösztönzi őket. Tanítványaival szemben kedves, de határozott fellépésű, a tanulókat önállóságra neveli. Szelíd, megfontolt véleményalkotásával nagymértékben segíti közösségünk munkáját” – méltatta a pedagógust Szalma István elnök.

A móri Szent Erzsébet Általános iskola németnyelv-tanára, Ertl Erika a Szent Gellért-díj arany fokozatát nyerte el. „Neveléssel és oktatással kapcsolatos feladatait példamutatóan látja el. Közel egy évtizednyi igazgató-helyettesi munkáját az alaposság és kiszámíthatóság jellemezte. Az iskola érdekében végzett munkája példaértékű, a működésből adódó feladatok közül nagyon sokat vállal. A helyi nemzetiségi önkormányzat kitüntetéssel ismerte el a német nyelv oktatásában, valamint a hagyományok ápolásában végzett pedagógiai munkáját. Iskolánk működésének alapját képező keresztény értékeket hitelesen közvetíti az iskola falain túlra is, karitatív munkával és egyházi kórusban való közreműködéssel” – értékelte a pedagógus munkáját az elnök.
A Szent Gellért-díjak átadása után Spányi Antal megyés püspök megköszönte az egyházmegye minden pedagógusának a helytállását, és azt kívánta, továbbra is tudják megőrizni a nevelői eszményképet, és továbbadni a mennyei kincseket a következő nemzedéknek szeretettel, mosollyal, öleléssel.

Berta Kata
Fényképeket készítette Nagy Anikó
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk