Szent Gellért napi pedagógus konferencia - beszámoló

2016. 09. 23. | | 2016. 09. 23.

 

 

Az igaz tanító az egész nemzet szolgálja
Szent Gellért Nap Székesfehérváron – 2016

2016.09.23. - Pedagógusait ünnepelte a Székesfehérvári Egyházmegye a hagyományos Szent Gellért napi konferenciáján és díjátadóján. Spányi Antal megyés püspök ünnepi beszédében az igazi tanítót állította példaképül, aki felismeri diákja Istentől kapott képességeit, adottságait és küldetésének tartja a nemzet nevelését, a kor divatjaitól független, keresztény értékek közvetítését. Sipos Imre köznevelési helyettes államtitkár (EMMI) konferenciabeszédében a köznevelés aktuális kérdéseit taglalta, bemutatva a megújuló rendszer eredményeit és további feladatait, amelyek hozzájárulnak a köznevelés minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének erősítéséhez.

Püspöki szentmisével kezdődött a Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában működő katolikus iskolák és óvodák pedagógusainak közös ünnepe, a Szent Gellért nap. A főpásztor Gellért püspök és Szent István nyomán arról beszélt, látnunk kell, hogy mi magyarok honnan indultunk és látnunk kell a célt: olyan fiatalokat kell nevelni ennek a nemzetnek, akik műveltek, okosak, felismerik az igazságot, Isten jelenlétét a világban, és nemcsak tudják mit kell tenniük, de felelősséggel vállalják a nemzet szolgálatát. „Ezer éves kereszténységünket az igaz tanítóknak is köszönhetjük, akik nemcsak tanítani, de nevelni is tudtak, akik példaként állnak előttünk, ahogy a testvérhez lehajló szeretettel és reménnyel küzdöttek mások jobbátételéért.

Szent Gellértnek, a tanítók védőszentjének napján tartott konferencia a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban folytatódott. Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató köszöntötte a résztvevőket, majd a székesfehérvári Szent Imre Általános iskolások és óvodások néptánc csoportja köszöntötte kedves műsorával az együtt ünneplő mintegy 350 pedagógust, és a püspöki biztosokat.

A fehérvári pedagógus konferencián a megyés főpásztor felkérésére Sipos Imre helyettes államtitkár tartott előadást. A köznevelés helyzetet, fejlesztési irányait bemutatva elmondta, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet átalakul, és az Eszterházy Károly Egyetem részeként működik tovább Budapesten. A tankönyvellátási feladatokat viszont a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. veszi át 2017. január 1-től. Többek között beszélt a tartalmi szabályozók eredményesebb alkalmazására hozott átmeneti intézkedésekről, az OFI tanmenetjavaslatairól, a harminc perces tanóráról, a szakképzésben előforduló tantárgyak átalakításáról, a szakgimnáziumi képzés bevezetéséről, a Fejlesszünk Együtt programról, a pedagógusok munkaidejét érintő határozatokról, és a köznevelési törvény módosításairól. Végül elmondta, hogy a Nemzeti Köznevelési Kerekasztal napirendjére veszi a Nat átalakítását is.

A találkozó a Szent Gellért díjak és kitüntető címek átadásával folytatódott. Szalma István EKIF elnök méltatása után Spányi Antal megyés püspök adta át az elismeréseket - a nevelőtestületek tagjai javaslatai alapján - a kiemelkedő munkát végző pedagógusnak.

Tanácsosi címet kapott Csótiné Mádai Rita magyar-orosz szakos tanárnő, a ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese, Tálosi Valéria a tatabányai Szent Margit Általános Iskola kémia szakos tanárnője és igazgatóhelyettese, Magyar Eleonóra a bicskei Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolájának hittan-vizuális kultúra szakos tanárnője. Ugyancsak tanácsosi címet kapott Jámbor Erzsébet, magyar nyelv-és irodalom szakos tanárnő, igazgatóhelyettes és Vajnovszky Judit angol szakos tanárnő a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumból.

A Szent Gellért Érdemérem ezüst vehette át a bicskei Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolájának tanítónője, Müllerné Szelman Borbála, aki hosszú évek óta az alsó tagozatos munkaközösség vezetője, sok segítséget adva munkatársainak a feladatok végrehajtásában, az intézményi célok megvalósításában. A gyerekekkel való viszonyára a nyitottság, a következetesség, a barátságos hangnem a jellemző. Pedagógiai szakmai ismereteit alkotó módon alkalmazza, munkáját a szakmai igényesség és a felkészültség határozza meg. Keresi a hatékony megoldásokat, szívesen alkalmaz új eszközöket, eljárásokat, módszereket. Energiáját, idejét nem sajnálva vesz részt az intézmény pedagógiai munkájában, intézményi dokumentumok, kiadványok elkészítésében. - hangzott el a laudációban.

A Szent Gellért Érdemérem arany fokozatát kapta Csák Lajos a székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola és Óvoda igazgatója, aki 30 éve pedagógus és 2010 óta vezeti a püspöki székváros iskoláját. „Igazgatói feladatot már korábban is ellátott az egyházmegye területén, 2003 nyarától vezette – az akkor nehéz helyzetben lévő - tatabányai Szent Margit Általános Iskolát, majd az intézmények összevonását követően a bicskei Szent László iskolát is. Vezetése alatt mindkét intézmény helyzete stabilizálódott és fejlődésnek indult. A fenti eredmények és az igazgató urat jellemző vezetői erények eredményezték, hogy 2010-ben, az akkora nehéz, válságosnak is nevezhető helyzetben rá esett a választás a megürülő székesfehérvári iskola vezetői posztjára. Az akkori döntés helyességét igazolják a Szent Imre javuló eredményei, a folyamatosan emelkedő gyereklétszám és az intézmény székesfehérvári iskolák közötti elfogadottsága.”- méltatta az igazgatót Szalma István.

A másik arany díjat Varga János kanonok, plébános a budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola püspöki biztosa kapta, aki 2000 óta Budaörs plébánosa és ettől az évtől lát el biztosi feladatokat a helyi katolikus iskolában és óvodában. „Az iskolai lelki vezetői feladatok nem jelentettek számára új kihívást, mivel a tatabányai Szent Margit Általános Iskolában, annak indulásától 1993-tól hasonló feladatokat látott el. Nagy türelemmel és szeretettel vett részt az iskola indításával együtt járó nehézségek és problémák megoldásában. A tatabányai eltökéltséggel és szeretettel kapcsolódott a budaörsi intézmény mindennapjaiba. Stabil lelki hátteret biztosít a folyamatosan fejlődő nagy népszerűségnek örvendő iskolának és óvodának. Mindig fontosnak tartja az egyházmegye nevelési- és oktatási intézményeivel való kapcsolattartást, a közös rendezvényeken való aktív részvételt, a tapasztalatok megosztását.” - értékelte a János atya munkáját az EKI elnök.

Az ünnepség végén Spányi Antal megyés püspök zárszavában az egyházmegye és a szerzetesi iskolák pedagógusainak megköszönte a fiatalokért végzett áldozatos munkájukat, és azt kívánta mindig hálás szívvel végezzék szolgálatukat, találják meg az örömet Istentől kapott hivatásukban.

Berta Kata
Fényképeket készítette Nagy Anikó
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk