Székesfehérvár fogadalmi szentmiséje - beszámoló

2014. 08. 14. | | 2014. 08. 15.

 

 

 

A Szent István-i országfelajánlás napján, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi előtt tisztelegtek a fehérváriak és kérték a magyar szent család közbenjárását a magyar családokért.

Székesfehérvár fogadalmi ünnepnapjának nyitányaként méltóságteljes körmenetben vitték át a székesfehérvári püspökségről Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéit a Székesegyházba. Koronaőrök látták el az erekélyék őrzésének nemes szolgálatát. Felemelő érzés volt mindazok számára, akik részt vettek az eseményen, hogy a Szent Imre Iskolaotthon rászoruló gyermekei és a Szent Imre Iskola diákjai vállukra véve vitték végig a belváros szívében a szentéletű királynő és a herceg ránk maradt emlékeit. Szent István hermáját az egyházmegye papnövendékei hordozták a menet élén. A kedvezőtlen időjárás ellenére sokan, nagy tisztelettel kísérték a becses ereklyéket a megyés püspök vezetésével a meghívott vendégek, köztük DDr. Franz Kaspar c. kanonok, a város papsága, a közélet vezetősége, Székesfehérvár polgármestere és képviselői, a megye vezetői, Veszprém polgármestere, a Szent István Lovagrend tagjai, az egyházközségek képviselői. Vakler Anna népdalénekes, egyetemi tanár és kamarakórusa gyönyörű Szent István énekükkel, a helyi katonazenekar a Boldogasszony anyánk kezdetű régi himnusszal tették szebbé, emlékezetesebbé a körmenetet.

A Székesegyházban Spányi Antal megyés püspök vezetésével kezdődött az ima nemzetünkért, a magyar családokért. Kérte a szentek imáját, hogy olyan szeretettel és hittel éljenek hazánkban az emberek, ahogy az első királyi család élt, hogy a szívekben, a lelkekben, az otthonokban Isten országa épüljön.

„A város ünnepel és emlékezik ezekben a napokban, de ünnepelni és emlékezni azzal a lelkülettel kell, amely Szent Istvánt és családját is jellemezte. Hittel, tudással és tenni akarással nézzünk a jövő felé, erre kérem az Isten kegyelmét.„ - mondta áldásában a főpásztor.

A megyés püspök imája után a fehérvári egyházközségek imaórái következtek. Az eső ellenére sokan töltöttek egy-egy órát a szent család ereklyéi előtt.

A nap kiemelkedő, egyben záróeseménye, a hagyományos ünnepi szentmise volt, amelyben a megyés főpásztor megújította az országfelajánlást Szűz Máriának, ahogy azt Szent István király tette 1038-ban a halála előtti napon, amikor trónörökös nélkül maradt az ország.

Szentbeszédében Spányi Antal püspök aktuális, aggodalomra okot adó eseményeket említett a világban: az Irakban élő keresztények üldözését, a szörnyű pusztítást végző járványokat, a Közel Keleten és Ukrajnában történő háborús helyzetet, amelyek nyomasztólag hatnak ránk. Ezeknek az emberekre ható lehangoló híreknek a hallatán, a fokozódó kilátástalanságban, elveszítjük a változás reményét. – mondta főpásztor.

A megyés püspök arról is beszélt, hogyan talál a mai kor embere az elődök példájából erőforrást életéhez. „Elsőnek Szent Istvánra emeljük tekintetünket!  Volt része bőven a meg nem értésben, ... személyes életének tragédiáját növelte a sok próbatétel. Honnan volt ereje, rendíthetetlen szilárdsága? A bölcsesség, mellyel a biztos jövőt, az életbe vezető utat tudta választani a pusztulással szemben?... Az Árpádok kiváló képességei mindehhez nem lehetett elég, segítette a család, a szerető feleség, Gizella, de ez sem magyaráz meg mindent. Ami biztosan erőt jelentett első királyunknak, és a meggyőződése szerinti jót tudta tenni, az a hitéből forrásozott.” – mondta a püspök. Hangsúlyozta, hogy a hit szerint élni nem lehet felszínesen, csak a látszatot fenntartva. A mély hit átalakítja az életet, a valóban átélt, megtapasztalt örömet, és erőforrást jelentheti számunkra.

A főpásztor felhívta a figyelmet arra is, hogy a családra, mint a jövő zálogára kell tekinteni. A családi élet értékeit, szépségét, a gyerekekkel szembeni felelősséget tovább kell adni, különben reménytelenné válik életünk.

A szentmise végén a megyés püspök arra buzdított: közös ünnepeink hozzanak bennünket közel egymáshoz, ébresszen közös felelősségre, kötelezzen el bennünket ennek a népnek a szolgálatára és erősítsen meg országunk a szeretetében! „Segítsen bennünket Magyarok Nagyasszonya és első szent királyunk, és az ő szent családja!”

Az ünnep zárásaként Spányi Antal püspök felolvasta az országfelajánló imát, majd az ereklyéket ünnepi körmenet kísérte vissza a Püspöki Palotába.

BPK
Fényképeket készítette: dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és BPK

 

Szentbeszéd letöltése:  1408fogadalmimise_homilia.pdf (76 kB)
 

Kapcsolódó beszámoló:

 

Kapcsolódó oldal:

 Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk