Szakmai nap Csákváron a szociális területen dolgozó szakembereknek - beszámoló

2018. 03. 21. | | 2018. 03. 23.

 

 

Fókuszban a család- és a gyermekjóléti szolgáltatások - Katolikus Módszertani Nap Csákváron

2018.03.21. - A Katolikus Módszertani Központ idei első minősített szakmai napjára 2018. március 21-én került sor Csákváron. Fókuszban a család- és a gyermekjóléti szolgáltatások - címmel szerveztek konferenciát a Szeretetszolgálat munkatársai, amelyen közös gondolkodásra, párbeszédre hívták a terület elismert szakembereit. A nehéz helyzetű családok gyerekeivel, vagy a rászoruló szülők élethelyzetével foglalkozó tevékenység ugyanis komoly szakmai együttműködést, közös gondolkodást igényel az érintett intézmények részéről. Mintegy 60 szakember vett részt a módszertani programon a gyermekvédelmi szolgálatok és központok, és a családok átmeneti otthonának együttműködő társintézményeiből.

A szakmai rendezvényt Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, karitász-elnök nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, fontos és jelentős szolgálatot végeznek a Szeretetszolgálat intézményeinek munkatársai, akik magas szakmaisággal, egyre modernebb körülmények között tudják munkájukat az idős emberek megsegítésére szentelni. Leveszik a terhet azoknak a családoknak a válláról, amelyeknek nincs lehetőségük a gondozásra, vagyis nincsenek meg a megfelelő körülmények az idős emberek ellátására. A főpásztor arról is beszélt, az egyház mindig nagy tisztelettel fordult a családok felé. Példának állította a názáreti családot és a magyar szent családot, majd hozzátette: a mai családi közösségeket is sok megpróbáltatás éri, de a családoknak be kell tölteniük azt a szerepet, amelyet Isten a teremtésben szánt nekik. Az élet igenlése csak a családban történhet meg, ezért támogatni kell őket az élet elfogadásában és küldetésük teljesítésében. A főpásztor elmondta, örömmel veszi, hogy a magyar kormány is erőteljesen és sokféle módon támogatja a magyar családokat. Végül Isten áldását kérte minden szociális területen dolgozó szakemberre, aki a különböző gyermekjóléti és a rászoruló családokat támogató intézményekben dolgozik.

Dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója folytatva a püspök köszöntő szavait elmondta, azért hívták össze a gyermekvédelmi szakembereket, akik az ellátásban, az ellátásszervezésben, vagy a döntéshozatal területén dolgoznak, hogy közös gondolkodással előrébb jussanak a rászorulók segítésében. Hiszen a családok átmeneti otthonának, vagyis a családmentő tevékenységnek elsősorban az a célja, hogy a nehéz élethelyzetbe került embereket segítse „kigondozni” abból a súlyos állapotból, amelybe kerültek. Addig kell támogatni őket, amíg a maguk lábára tudnak állni, és már önállóan tudják tovább vinni az életüket. A főigazgató asszony hangsúlyozta, nem véletlen, hogy Csákvárra szervezték a szakmai napot, hisz a településen 70 éve tartó idősgondozás emblematikus a Szeretetszolgálat munkájában. Bár ez a fő profil megmaradt, a 2015-ös évben a közös gondolkodás eredményképpen továbbléptek, és a Családok Átmeneti Otthonával is bővülhetett a helyi szolgáltatás.

A katolikus módszertani napon szó esett az aktuális változásokról a gyerekjóléti alapellátások területén, a jogi és pszichológiai segítés tapasztalatairól a családok átmeneti otthonában, valamint a digitális gyerekkor veszélyeiről. Áttekintették a gyermekjóléti alapellátások együttműködési lehetőségeit is. Aktuális szakmai kérdéseket vitattak meg a meghívott előadókkal a lakhatással kapcsolatos jogi kérdésekről, a nevelési szabályozásokról, a munkához juttatásról és a gyermekek oktatási intézményekbe való elhelyezéséről, az integrálás lehetőségeiről.

A nap folyamán az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője, Dr. Andráczi-Tóth Veronika tartott előadást a gyermekjóléti alapellátás változásairól az elmúlt években. Papp Krisztina gyermekvédelmi szakértő a gyermekvédelmi alapellátások együttműködési lehetőségeiről szólt, majd a nap moderátora, Márton Andrea szociológus, a Katolikus Szeretetszolgálat szociálpolitikai szakértője mutatta be a csákvári Családok Átmeneti Otthona egyéves tapasztatait. Katonáné dr. Venguszt Beatrix - jogász, közgazdász, igazságügyi mediátor és Dr. Gyurkó Szilvia jogász, gyermekvédelmi szakértő a Hintalovon Alapítványtól, a családok és a gyerekek jogi segítéséről beszélt az átmeneti otthonokban és jogaik érvényesítéséről az adatvédelmi változások tükrében.

Katolikus Módszertani Napon interaktív szekcióüléseket tartottak a pszichológiai segítségnyújtás lehetőségeiről és eszközeiről Szécsi Judit, a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon Családok Átmeneti Otthona pszichológusának vezetésével. A digitális társadalom hatásáról a gyermekekre és családokra címmel tartott műhelybeszélgetést Reményiné Csekeő Borbála, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője.

A nap végén bemutatkozott az egy éve működő Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon Családok Átmeneti Otthona is.

Berta Kata
Képek: Somogyi TamásKéptár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk