Spányi Antal püspök tartotta a Szent Antal misét Székesfehérváron - beszámoló

2024. 06. 11. | | 2024. 06. 11.

  

 

Püspöki Szent Antal-mise Székesfehérváron

2024.06.11. – Nagy hagyománya van Székesfehérváron annak, hogy a ferencesek egykori templomában minden kedden reggel szentmisét mutatnak be Páduai Szent Antal tiszteletére. A liturgiát ilyenkor a szentről szóló imádságok, könyörgések gazdagítják. A Szent Imre-templomban Spányi Antal megyés püspök Szent Antalról, mint a szegények hathatós segítőjéről beszélt, aki szívvel-lélekkel hirdette az örömhírt, vállalva mindent Isten országáért.

„Szent Antal a ferences rend irányítója lett, Szent Ferenc nyomába lépett. Nemcsak kiváló tudós és tanár volt, hanem nagyszerű ember is. …Egész életében szívügye volt a szegények szolgálata, úgy, ahogy Jézus tanított a felebarát önzetlen szeretetére” – emelte ki a főpásztor beszédében, és arra buzdított: Mi is karoljuk fel a legkisebbeket, és ne tartsuk számon, kinek és mennyit adtunk. Ne fáradjunk bele jót tenni, akkor sem, ha nem látjuk az eredményét vagy nem kapunk érte köszönetet. Tanuljuk meg Szent Antaltól az állhatatosságot, a hűséget. Ő is Istentől kapott erőt, hogy ne csak teológiai tudásával, hanem szívvel és lélekkel szolgálja az embereket. Ezért kapta meg a jutalmat, hogy egy látomásban a gyermek Jézust tarthatta kezében. „Szent Antal minket is szeret, és segít az életszentség útján maradni, hogy hűséges imádságunk által ebbe a háborúkkal terhelt világba eljöjjön Isten országa” – zárta gondolatait a megyés püspök.

A szentmise végén a főpásztor az Oltáriszentséggel a Szent Antal-oltárhoz vonult, és elimádkozta a Szent Antal-litániát és imát.

A Szent Antal tisztelőivel mondott közös imádság a litániával és a szentségi áldással zárult.

Berta Kata
Képek és videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk