Püspöki szentmise és fejlesztési tervbemutató a 275 éves bodajki kegytemplomban - beszámoló

2017. 10. 08. | | 2017. 10. 09.

 

 


Teljesen megújul és tovább bővül a bodajki Segítő Szűz Mária-templom és környéke

2017.10.08. – Nagyszabású fejlesztés indul el 500 milliós kormánytámogatással a bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomban és környékén. A beruházást a látogatók 21. századi szintű kiszolgálásának igénye indokolta, hogy ezzel is segítsék a zarándokok lelki megújulását. A bodajki kegytemplom felszentelésének 275. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen került sor a fejlesztési tervek bemutatására. Az ünnepi szentmisét Spányi Antal megyés püspök celebrálta. A szertartást követően beszédet mondott Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára és Wurczinger Lóránt polgármester.

A bodajki fiatalok köszöntése után, a hívek nevében a képviselőtestület elnöke köszönte meg a szentmise elején a Székesfehérvári Egyházmegye közreműködésével kapott kormánytámogatást. Majd Mórocz Tamás plébános elmondta a vallási élet meghatározó színtere Bodajk. A turisztikai és vallási célú fejlesztés nemcsak a bodajki hívek lelki megújulását célozza, hanem tovább gazdagítja az évente sok ezer zarándok által felkeresett kegyhely liturgikus életét.

A magyar ember büszkeséggel gondolhat Szent Istvánra, aki egykor nemzetét, országát és koronáját Szűz Máriának ajánlotta, és ezzel új utat mutatott az emberi élet megújítására. - hangsúlyozta Spányi Antal püspök beszédében. Kötelez bennünket a szent király, aki családjával Bodajkra járt imádkozni, vélhetően a magyarokért. Magyarok Nagyasszonya ünnepén, a templom felszentelésének 275. évfordulóján erre hív bennünket is, hogy imádsággal bízzuk rá magunkat a Szűzanyára. Mert a Szűzanya volt az, aki meghallotta az Úr hangját, megismerte az angyal szavát, kimondta az igenjét, amelyet soha nem vont vissza, sem a szegényes jászolnál, sem a kereszt alatt sem. A főpásztor arról is beszélt, hogy elsősorban magunkon kezdjük el az új életet, amikor aggódunk a keresztény Európa jövőjéért, Szent István országáért. Így tudjuk megújítani a nemzetet, a közösségeinket.

A szertartást követően beszédet mondott Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Elmondta olyan erőtérben mozog Európa, amelyben a kereszténység háttérbe szorul. Nemcsak az egyházi vezetőknek és a kormánynak van felelőssége abban, hogy a hit megmaradjon, hanem minden egyes embernek kell hittel és imádsággal, odafigyeléssel és egymást segítve keresni a megoldást. Ennek a gyümölcse nem egy elveszett ország, hanem egy erős nemzet.

Wurczinger Lóránt bodajki polgármester elmondta település büszke arra, hogy a Szent István révén a magyar kereszténység egyik központjává vált.

Az államtitkár beszéde után egy filmes prezentáció segítségével Dr. Oláh M. Zoltán építészmérnök a Konstruma Mérnöki Iroda Kft. Ügyvezetője ismertette a fejlesztési látványterveket. Smohay András művészettörténész, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója a templomrestaurálás folyamatáról tájékoztatott. Takács Péter orgonaépítő mester, a Portativ Orgonaépítő Bt. tulajdonosa a bodajki templom orgona rekonstrukciójáról beszélt.

A helyi karitászcsoport vezetője Dimovicsné Trádler Hajnalka méltatva Mórocz Tamás atya önkénteseket támogató munkáját, egy adománygyűjtésből vásárolt defibrillátor készülékkel ajándékozta meg a plébánost, tekintettel a nagyszámban érkező zarándokcsoportokra.

A tervbemutató végén, Spányi Antal megyés püspök zárszava után, Keserű Gergely fotókiállítását tekinthette meg a zarándokudvaron az ünneplő közösség, köztük Törő Gábor országgyűlési képviselő, Dr. Molnár Krisztián. a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Wilmek Tibor, a megyei önkormányzat alelnöke, Sallayné Sziki Judit református lelkész.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk