Püspöki szentmise a baracskai börtönben - beszámoló

2019. 12. 02. | 2019. 12. 06.

 

 

Püspöki szentmise a baracskai börtönben

2019.12.02. - Szentmisét mutatott be Spányi Antal megyéspüspök az adventi ünnepkörhöz kapcsolódóan a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektumában. Spányi Antal az intézet vezetése és Tornyai Gábor börtönlelkész meghívására érkezett Baracskára december 2-án.

Püspök úr immár hagyományosan a húsvéti és az adventi ünnepkör kapcsán celebrál szentmisét a fogvatartottaknak. A börtön Jobb Lator elnevezésű kápolnájában megtartott liturgián negyven elítélt vett részt. Az evangélium (Mt 24,37–44) szavaihoz kapcsolódva a megyéspüspök elmondta, hogy minden ember elkövet bűnöket, azonban nem az számít, ami mögöttünk van, hanem ami előttünk – a fontos, hogy új életet kezdünk-e? A bűnt elkövetők Istentől segítséget kaphatnak, aki gyógyító szeretete által segít új emberré születni, és az általunk adott szeretet gyógyít másokat is. A szentmise végén Tornyai Gábor börtönlelkész személyes ajándékul egy Fatimai szentképet és egy karácsonyi jókívánság kártyát adott át a fogvatartottaknak. Spányi püspök úr elmondta, hogy örömmel fogadta el a meghívást, hiszen fontosnak tartja, hogy a bv. intézetekben elhelyezettek számára is lelki vigaszt nyújtson, és hogy részvételével támogatni tudja azokat, akik Isten segítségével változtatni akarnak életükön.

A mostani liturgia az adventi ünnepkör egyik programja a bv. intézetben biztosított számos egyéb program mellett. Támogatják és segítik az egyházak, a börtönmisszióban résztvevők és a börtönlelkészi szolgálat munkáját, elősegítik a vallási közösségek szociális, karitatív, gondozói tevékenységét és az elítéltek szabadulásra való felkészítéséhez nyújtott szolgálatait. A 16 egyházzal meglévő együttműködési megállapodás alapján végzett tevékenység változatos, minden fogvatartott számára elérhető vallási programot biztosít. A vallásgyakorlás és lelki gondozás, a lelkészek tevékenysége a büntetés-végrehajtási célok eredményes megvalósításának hatékony kiegészítői.

Forrás: bv.gov.hu


© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk