Püspöki áldás a megújult székesfehérvári ciszterci templomra - beszámoló

2022. 02. 05. | | 2022. 02. 08.

 

 

 

A templom szent hely, az Isten tere – Megújult a ciszterci templom, Székesfehérvár meghatározó műemléke

2022.02.05. – Szentmise keretében áldotta meg Spányi Antal megyés püspök a megújult székesfehérvári ciszterci templomot. A Nagyboldogasszony- és Nepomuki Szent János-plébániatemplom több munkaegységet is magában foglaló felújítási munkálatai Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség mintegy 300 millió forintos támogatásával, valamint a Székesfehérvári Egyházmegye és a fehérvári hívek összefogásával valósult meg. A szentmise főcelebránsa Bérczi Bernát zirci apát volt. A megújult templom megáldásának ünnepén hálát adtak a munkálatok sikeres befejezéséért.

Bérczi Bernát apát a templomról mint a szenttel való találkozás helyéről beszélt. „A szent az, ami vagy, aki egészen az Istené. Őneki átadott, felajánlott. A templom szent hely, amelyet, ha az emberi gondolkodás szempontjából közelítünk meg, akkor a szent jelentése a hétköznapitól elkülönített, az Isten számára fenntartott, amely az Istenhez való közelségnek a lehetőségét adja meg számunkra. Mert a hétköznapi világból kivéve, a templom csak az Istené, itt csak az történhet, amely az Istennel kapcsolatos és ami Őhozzá vezet. Olyan hely, ami Istenre mutat, és teret, időt ad a Vele, a szenttel való találkozásra. Azt találjuk meg benne, amelyet sokszor a templomon kívül keresünk: az igazi boldogságot, békét, örömet, elégedettséget és beteljesülést.”

Az apát arról is beszélt, hogy a templomban, a szent helyen, a Szent által találjuk meg az egész személyiségünket átfogó békét és boldogságot. „Mert a templom az Isten tere, és amikor Vele találkozok, akkor általa szentté válok, önmagammá lehetek. Egész életemet neki adhatom, az Ő szeretetének, hogy embertársaim javára éljem az életemet, és teljesítsem szolgálatomat. Hogy lámpásává váljak a szent ragyogásának, és akár szóval, akár példaadással utat mutassak azoknak, akik még nem is hallottak semmit a szentről. Vagy nem tapasztalták még Isten hozzánk való közelségét. Hiszen nincs távol tőlünk a szent, itt vagyunk az Ő terében, a szentmise áldozatával egészen közel lép hozzánk. …. A minket üdvözítő, jóságos Isten be akar költözni a szívünkbe, lakást akar ott venni, és velünk együtt akar kimenni a világba, hogy az Ő ragyogása, szeretete, felénk jövő kegyelme, a szent forrásából, a templomból kiáradjon.” Az apát végül reményét fejezte ki, hogy az Isten házába betérők megnyugvást találnak, elcsendesedve megtapasztalják az isteni szeretetet.

Bérczi Bernát végül elmondta, a templom felújítása során szerkezeti megerősítés történt, felújították a tetőszerkezetet, a vízelvezető-rendszert, a bádogozást, valamint a teljes elektromos hálózatot. Korszerűbb lett a fűtési rendszer, és részben restaurálták a templom belső terét is. A kormányzati támogatás mellett a Székesfehérvári Egyházmegye 10 millió forinttal járult hozzá a felújításhoz. A zirci apát a ciszterci rend és a hívek nevében mondott köszönetet a támogatóknak és a kivitelezőknek, megköszönte a jogi segítséget, amit a ciszterci rend kapott a beruházás során.

A plébániatemplom több munkaegységet is magában foglaló felújítási munkálatai a kormány és a Miniszterelnökség mintegy 320 millió forintos támogatásával valósultak meg. A szentmisét követően Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára mondott beszédet. „Kaszap István, Klebelsberg Kunó, Lázár Ervin, Sebő Ferenc, Semmelweis Ignác, Wekerle Sándor, Ybl Miklós, Vajda János – közel 200 éves ciszterci jelenlét üzenetét hordozza ez a névsor, amelynek tagjai sok-sok ezer diákkal együtt tanultak a cisztereknél” – emelte ki az államtitkár, majd megköszönte a rend több száz éve – kisebb-nagyobb kihagyásokkal zajló – kitartó nevelőmunkáját. „Szükségük van a keresztény embereknek azokra az összefogásokra, amelyek az értékeket megvédik, és a kereszténység elleni támadásokat visszaverik. Ezért természetes, hogy templomok és iskolák felújítását továbbra is támogatja országszerte a kormány.”

A város országgyűlési képviselője, Vargha Tamás köszönetet mondott a ciszterci rendnek, az atyáknak a nevelő-oktató munkáért, és a kormánynak a támogatásért, amelynek köszönhetően nemcsak a templom, hanem a Ciszterci Szent István Gimnázium is megújul. „A mai ünnep azt jelenti, hogy erős a közösségünk, és ez az erős közösség megfogadta az intést, megvédte a templomot és az iskolát."

Az épületet és a híveket Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke áldotta meg. „Mindig öröm, amikor valami épül és szépül, Isten dicsőségét hirdeti. Közelebb emeli szívünket és lelkünket Istenhez. És közelebb hozza Istent, az élet minden percében” – emelte ki a főpásztor, és elmondta, az egész város örült, hogy e nagyon szép, különleges értéket képviselő templom felújítása egy újabb állomáshoz érkezett. „Emberé a munka. A munka, amely az összefogásnak, a felelős és előrelátó gondolkodásnak eredményeképpen született meg; amelyet sokan és sokféleképpen segítettek és támogattak. Legyen köszönet mindnyájuknak. Az áldás Istené, hiszen mit sem ér a munka Isten nélkül. Semmire sem megyünk, bármit is teszünk, hogyha nem nyerjük el Isten áldását.”

A hálaadó szentmisén részt vett dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is.

 Berta Kata
Fényképeket készítette: Kiss László
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk