Prohászka Ottokár emlékmise halálának 91. évfordulója alkalmából - beszámoló

2018. 04. 07. | | 2018. 04. 08.

 

 

2018.04.07. - A Székesfehérvári Egyházmegye és a Központi Szeminárium szervezésében a Papnevelő Intézet dísztermében konferenciával, valamint az Egyetemi templomban szentmisével emlékeztek meg Prohászka Ottokár püspök halálának 91. évfordulójáról. A századforduló magyar kereszténységének meghatározó személyisége szellemi-lelki örökségét Klestenitz Tibor, S. Szabó Péter, Szabó Ferenc SJ, Prohászka-kutatók méltatták. Mózessy Gergely püspöki levéltáros, gyűjteményigazgató a konferencia szervezője elmondta, az egyház az ünnepek rendjében él, mivel Prohászka püspök halálévfordulója idén húsvétra esett, ezért későbbi időpontot kellett találni a megemlékezésnek.

Klestenitz Tibor Prohászka kutató egy évtizede lépett a hagyományos tavaszi konferenciák előadói közé. "Az anyaszentegyház Amerikában imponált nekem legjobban" – idézettel meghirdetett előadásában összegezte a püspöknek az Egyesült Államokban tett 1904-es utazása során szerzett tapasztalatait és meglátásait, Prohászka Amerika-képét.

S. Szabó Péter Prohászka kutatása újdonságokat hozott. Prohászka Ottokár beköszönő, „Mint szent karácsony püspöke...” kezdetű pásztorlevelét vizsgálva kiemelte az apostoli utódlás jelentőségét, valamint bemutatta a karácsony és a szabadság összevetését Prohászka írásaiban.

Szabó Ferenc SJ a közelgő Eucharisztikus Világkongresszus apropóján, Prohászka életpályáját követve kibontakozó misztikáját elemezte, melynek középpontjában az Eucharisztia állt.

Prohászka utolsó beszédének helyén, az egyetemi templomban tartott koncelebrált szentmisét Spányi Antal megyés püspök, Cserháti Ferenc püspökkel, valamint Pápai Lajos nyugalmazott püspökkel, aki Gárdonyi Gézát idézve Prohászkáról, mint a „napba öltözött ember"-ről beszélt, kit Isten homlokon jelölt a kiválasztottság fényes jelével. "Csodálatos egyéniség volt, Isten ajándéka a magyar katolikus egyháznak. Benne a lényeglátó és jövőbetekintő, gondolkodó apostol, a költő a misztikus és az életszentségre törekvő élet csodálatos egységben volt. Hatását nehéz felülmúlni, örökségét ezért is kell ápolni és megőrizni. A katolikus egyháznak, a magyar léleknek kevés ilyen nagyformátumú egyénisége volt. Mindenek előtt megújította a magyar papnevelést, és létrehozta a semmiből a keresztény értelmiséget".

A szentmise után az egész ünneplő közösség a főpásztor vezetésével a szeminárium udvarára vonult, ahol az egykori papnevelő tanár, Magyarország apostola és tanítója szobránál elhelyezték az emlékezés virágait. A papnövendékekkel és a hívekkel együtt imádkoztak Prohászka boldoggá avatásáért, a püspök közbenjárásáért, a magyar egyházért, papi hivatásokért.

Berta Kata
Fényképeket készítette Lakata Pál
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk