Papszentelés - beszámoló

2020. 06. 24. | | 2020. 06. 25.

 

 

 

Krisztust lássák bennetek – Pap- és diakónusszentelés, papi jubileumok Székesfehérváron

2020.06.24. – A Székesfehérvári Egyházmegye hagyományainak megfelelően papszentelést tartottak Keresztelő Szent János ünnepén, – a székesegyház renoválása miatt idén is – a Prohászka-emléktemplomban. Spányi Antal megyés püspök pappá szentelte Győri Balázs István diakónust, és diakónussá szentelte Szakács Péter akolitust. A felszenteltek megbízást kaptak az áldozópapi és szerpapi tisztség betöltésére.

Az ünnepre az egyházmegye papsága, a szemináriumi elöljárók, a szerzetesek mellett a hívek, hozzátartozók, rokonok és barátok imádkoztak együtt a szentelendőkért, a jubiláns papokért, – Izeli József és Tóth Szabolcs atyákért, – és Isten bőséges áldását kérték rájuk.

„Öröm számunkra, hogy a papszentelés a lánglelkű püspök, Magyarország apostola és tanítója, Prohászka Ottokár és Kaszap István sírja közelében lehet, akik teljesen és visszavonás nélkül Istennek adták életüket” – hangsúlyozta a főpásztor a szentmise elején. Spányi Antal püspök megköszönte a jelen lévő szemináriumi elöljáróknak és tanároknak, hogy az évek során nemcsak a szellemiekben gazdagították a szentelendőket, hanem lelkiekben is. Köszönetet mondott a családnak, a barátoknak, papoknak, hitoktatóknak, a híveknek és mindazoknak, akik formálták a papjelöltek életét.

A szentmisébe illesztett diakónus- és papszentelés szertartása a jelöltek bemutatásával és kiválasztásával kezdődött. Hajdú Ferenc helynök, a hagyományoknak megfelelően kérte a megyés püspöktől a pappá és diakónussá szentelést. A megyés püspök pedig méltónak találta a kiválasztottakat az áldozópapság és a szerpapság rendjére.

A főpásztor a szentelendőkhöz szólva elmondta: „Keresztelő Szent János alakja nagyon gazdag tartalmat és biztos tanítást nyújt nekünk, bátorítást és eligazítást ad. Utat készített az Úrnak, és bemutatta Őt az embereknek. XVI. Benedek pápa pedig azt mondta: a keresztény élet olyan, mint amikor egy hegyre mászunk. Az Isten hegyére kell feljutnunk, hogy Istennel találkozzunk. A pap dolga, hogy Istennel találkozva hozzá vigye az emberek dolgait. A hegyről visszatérve pedig, lehozza az Isten áldását, kegyelmét az emberek számára. Keresztelő Szent János példája és a pápa tanítása egybecseng és elgondolkodtató. Isten hegyére az út nem könnyű, aki hegyre megy, fárad, fújtat, talán néha megáll. De kell, hogy újult erővel menjen tovább előre. Isten hegyére csak az önmegtagadással, az önmagunkról való lemondással, az Istennek való teljes önátadással jutunk fel”– hangsúlyozta a szentelendők felé fordulva a megyés püspök.

Az egyházmegye papságához szólva a püspök kiemelte: „Fontos, hogy újra és újra felélesszük lelkünk oltárán az áldozat szent tüzét, felszítsuk magunkban az első szeretetet, és megújult buzgósággal törekedjünk Isten felé a szent hegyre. Fontos, hogy vágyjunk a Vele való találkozásra. Mert róla kell, hogy szóljon az életünk és nem magunkról, a mi elgondolásainkról. … Azt kell tennünk és tanítanunk, ami Istenről szól, ami az Ő üzenete az emberek számára. Az Egyház tanítása és törvényei alapján kell Krisztusnak odaadott, vonzó életet élnünk, amelyet a szentek is éltek.”

A főpásztor a szentelteket végül így biztatta: „Osztozzatok az emberek életében, a betegek szenvedésében, a családok küzdelmeiben, a fiatalok útkereséseiben, a magányosok és mindenki életében. A nehézségeikben álljatok mellettük, mert aki meg akarja tartani életét, az Krisztusban elveszíti azt. Így találjátok meg az Egyházban, az emberek szolgálatában a magatok életét, Istent szolgálva. Papi életetek minden percében éljétek meg a Krisztussal egyesített lelki erőt, amellyel tüzes lelkűek lesztek, mint Prohászka püspök, és mint Kaszap István, Istennek odaadva magatokat élhettek. Így a szentek követői lesztek és Isten országának építői. A sokféle megpróbáltatás mellett Isten túláradó, gazdag kegyelme vár rátok. Mert a Krisztussal egyesült élet, boldog élet. Az Ő elszakíthatatlan kötelékével tudjátok majd Istenhez vezetni az embereket. Éljetek úgy, hogy az emberek minden megnyilvánulásotokban Krisztust lássák meg Bennetek!”

Az ünnepi szentmise után az újmisés atyák először a püspöküket, majd minden jelenlévőt megáldottak. A papszentelés a megyés főpásztor záróáldásával ért véget.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk