Papszentelés - beszámoló

2012. 06. 23. | | frissítve 2012. 06. 25.

 

A Székesfehérvári Egyházmegyében idén Spányi Antal megyés püspök pappá szentelte Lukács Gábor Imre diakónust, és diakónussá Helter István és Szeleczky Csaba akolitusokat. A koncelebrált szentmisén részt vett Takács Nándor nyugalmazott püspök, az egyházmegye papságával. A hagyományoknak megfelelően az ünnepi szentmisében köszöntötték a vasmisés Ujfalussy Ottó O.Ciszt és az aranymisés Sörédi Imre atyákat. A szentelésre nagy számban érkeztek az egyházmegyéből hívek, rokonok és barátok, hogy együtt ünnepeljenek és imádkozzanak a szentelendőkért.

 

pap- és diakónusszentelésA szentmise elején Kiss János nagyprépost, általános helynök mutatta be a szentelendőket, akiket az áldozó – és szerpapi rend fokozatának felvételére méltónak talált.

A megyésfőpásztor szentbeszédében a papi hivatás alapjairól, feladatairól beszélt. A pap a feltámadt Üdvözítőnek szentségi jelenlétét és működését tartja elevenen a földön. Ő a látható emberi eszköze annak a Krisztusnak, ki a mennyben uralkodik, aki tanítja, megszenteli és kormányozza az Egyházat fölszentelt papjai által – hangsúlyozta.  Ebben a felelősségteljes szolgálatban a pap szoros kapcsolatban püspökével hirdeti az evangéliumot, vezeti Isten népét, gondja van istentiszteletre, elsősorban Urunk áldozatának vasárnapi megünneplésére.

A homília után a szentelendők ígérete következett feladatuk hűséges vállalásáról. Fogadalmat tettek püspökük előtt, hogy egy életen át szolgálják az Egyházat, hivatásukat Isten és az emberek szolgálatára végzik. Ezután a szentelendők a Mindenszentek litániája alatt leborultak a földre, míg mindenki térdelve imádkozott értük.

A szentelő püspök kezét a szentelendők fejére téve mondta el a szentelés legfőbb imádságát, majd a papság áldása következett. A felszentelt új papra ráadták a stólát és miseruhát és a püspök megkente kezét krizmával. Átadta szolgálatának eszközeit: az ostyát a paténán, a borral megtöltött kelyhet.

"Te pedig, kedves fiam, aki az áldozópapságra emelkedsz, mindenekelőtt vedd ki részedet Krisztusnak, a mi Mesterünknek szent tanítói hivatásából. Hirdesd mindenkinek Isten igéjét, amelyet te magad örömmel elfogadsz. Elmélkedj el az Úr törvényén, és úgy foglalkozz vele, hogy amit olvasol, azt hidd, amit hiszel, azt tanítsd, és amit tanítasz, azt kövesd is" - hangzott az intelem.

A felszentelt új diakónusokat is beöltöztették liturgikus ruháikba. Megkapták szolgálatuk eszközét: az evangéliumos könyvet.

A szentmise végén a főpásztor köszönetet mondott mindazoknak, akik a felszenteltek útját segítették és kérte a Prohászka Imaszövetség tagjait, hogy továbbra is imádkozzanak új papi hivatások születéséért.

 

BPK
Fényképeket készítette BPK

 


 

Kapcsolódó cikk: Budakeszi Hírmondó (Balczó Kornélia) >> 

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk