Papi továbbképzés - beszámoló

2017. 02. 09. | | 2017. 02. 09.

 

 

Emberség - kereszténység - papság - Dr. Lukácsi Zoltán előadássorozata Székesfehérváron

2017.02.09. - Megkezdődtek a rekollekciók a székesfehérvári egyházmegyében. A papi találkozók minden alkalommal szentségimádással kezdődnek, majd előadásokkal folytatódnak. Spányi Antal megyés püspök Dr. Lukácsi Zoltánt, a Győri Hittudományi Főiskola rektorát kérte fel az idei továbbképzés megtartására. Az előadó az idén hat alkalommal tervezett összegyházmegyei papi rekollekciók előadássorozatát: Emberség - kereszténység - papság - címmel hirdette meg.

Lukácsi Zoltán szinte egész életét fiatalok között töltötte, először középiskolai tanár volt, 7 éve pedig a győri szeminárium rektora. Bevezető előadásában elmondta: arra jött rá, hogy az emberség felől kell megközelíteni a keresztény hivatást és a papi hivatást is. Véleménye szerint a kereszténység visszaszorulása, a papi hivatás csökkenése arra vezethető vissza, hogy emberségében szorult vissza a világ.

A fiatalok életéből alapvető emberi értékek hiányoznak. Az emberi dolgokra kell először megtanítani őket, utána lehet evangelizálni. Ha az evangelizálás az első, akkor elszáll a levegőbe az átadott ismeret, mert az emberi alapok hiányoznak, amelyet nem hoznak a családból, sajnos a társadalomból sem.  Márpedig a kegyelem, vagyis a természetfeletti a természetesre épül. Újra humanizálni kell ezért a világot - fejtette ki beszédében az előadó, majd hozzátette: Fontos, hogy a hit értékeinek továbbadása, a hit valódi életté formálása mellett, az alapvető emberi értékekre, például az antik és a jelen kultúra vívmányaira, a művészetekre is legyen rálátásunk. Könnyebb kapaszkodót talál a természetfeletti, ha az ember ezekkel az ismeretekkel rendelkezik.

Lukácsi Zoltán előadássorozatában arról is beszélni fog, hogy egy jó pap bizonyos értelemben pszichológus is. A papképzésben ezért nagyobb teret kell adni az emberismeretnek, mert a mai valóság, hogy nagyon sok a sérült gyermek, a sérült család körülöttünk. A fiataloknak szükségük van az önismeretre, kíváncsiak és keresik is önmagukat. Mivel könnyen rossz irányba mennek, az egyháznak vissza kell nyernie gravitációs erejét, hogy minél több fiatalt tudjon vonzani.

A közös gondolkodásra késztető, új pasztorációs felvetéseket is tartalmazó előadást nagy figyelemmel kísérte az egyházmegyés papság. Az Úrangyala és a Prohászka Imaszövetség papi tagozatának együtt elmondott imája után, a közös ebéden folytatódott a felhozott téma további megbeszélése.

A tavaszi és őszi rekollekciók után a záróesemény egy adventi, decemberi találkozó lesz. Az idei alkalmakon is lehetőséget nyílik majd a közös ima mellett a gyónásra, elmélkedésre, a személyes kapcsolatok ápolására.

Berta Kata
Képek Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk