Pápai áldást és püspöki oklevet kaptak a Székesegyház felújításán közreműködő szakemberek - beszámoló

2023. 02. 17. | | 2023. 02. 18.

 

 

Pápai áldást és püspöki oklevet kaptak a székesfehérvári Szent István király székesegyház felújításán közreműködő szakemberek

2023.02.17. – Hálaadó szentmisére hívta Spányi Antal püspök mindazokat a szakembereket, akik közreműködtek a székesfehérvári Szent István király székesegyház felújításán. Pápai áldásban részesültek azok, akik irányították, összefogták a munkálatokat és püspöki oklevelet kapott mindenki, aki a templom felújításában tevékenyen részt vett.

A Szent István király székesegyház 2014-ben megkezdett teljes felújításán 2022-ig, a munkálatok befejezéséig több mint 150 szakember működött közre. A nevüket a déli oratórium keleti falában, egy nyílásba helyezett időkapszulában örökítették meg. Spányi Antal megyés püspök, mint a munkálatok megrendelője, személyesen mondott köszönetet mindenkinek, aki szellemi teljesítményével, keze munkájával hozzájárult a székesegyház történetének legjelentősebb felújításához.

A főpásztor beszédében visszaemlékezett arra a napra, amikor bejelentették a templom súlyos megrongálódását. A vizsgálat után, kiderült, hogy jelentős, strukturális problémák okozták a károkat. „Gyorsan és sürgősen nagy munkába kellett kezdeni, de elsőként az anyagi forrásokat kellett megteremteni. Istennek hála a kormányzat készségesen rendelkezésünkre sietett, a város is mellénk állt, a hívek adományai is segítettek és az egyházmegye tartalékait mozgósítva elindulhatott a munka: a külső homlokzat felújítása, a tetőszerkezet renoválása és végül a templom belső felújítása is.” – kezdte beszédében a főpásztor, majd így folytatta. „Nehéz volt azt a percet megélni, amikor húsvétvasárnap a templomot bezártuk és átadtuk a munkálatoknak, hogy a szakemberek biztonságos módon tudjanak tevékenykedni. Sokszor jöttünk megnézni a munka különböző fázisait és örömmel láttuk, hogy a csapat, amely erre a munkára szerveződött a mérnököktől, a jogászoktól, a könyvelőktől, az irányítóktól kezdve a művészeken, szakembereken keresztül, örömmel végezte a feladatát, megérezték, hogy különleges a munka, amit végeznek, mert az emberek szeretik ezt a templomot, és egy különleges szépségű építményről van szó.”

A megyés püspök arról is megemlékezett, hogy nyolcéves várakozás után Erdő Péter bíboros, prímás megáldotta a püspökök jelenlétében a székesegyházat, amelyben minden egyes alkalom különös örömmel tölti el jelenlevőket. Mert a szépségen keresztül az Istennel való találkozásra hívja meg az embert. „Hogy a székesegyház ilyen gyönyörű és impozáns lett, ezt önöknek kell megköszönni, nyilván elsősorban Istennek! Kellett Isten áldása, de kellett az önök odaadottsága, tehetsége, készsége, hogy ilyen magas színvonalon megújulhasson a templom. Engedjük, hogy ennek öröme ott legyen a szívünkbe, vigyük ezt az örömöt haza, hogy amikor erre a templomra gondolunk, büszkeség töltsön el minket, hogy valami szépet alkottunk. Adja Isten áldását mindnyájuk életére, szeretteikre és adja meg, hogy ez a templom az Ő dicsőségét és az emberek Istenre találását szolgálja, hosszú időn keresztül!”

A székesfehérvári püspöki székesegyház bazilika minor rangú templom. A kitüntető címet 1938-ban XI. Piusz pápa adományozta a székesfehérvári egyházmegye főtemplomának. A pápai kitüntető címet viselő székesegyház felújítást vezető szakembereinek Spányi Antal püspök a Szentszéktől kért pápai áldást, amelyet a püspöki oklevelekkel együtt személyesen adott át a jelenlevőknek.

Berta Kata
Fényképeket készítette Viniczai Attila
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk