Nagypénteki szertartás - beszámoló

2023. 04. 07. | | 2023. 04. 06.

 


Közünk van mindahhoz, ami a mai napon történt és történik – Nagypéntek esti püspöki szertartás Székesfehérváron

2023.04.07. – A székesegyházban a nagypénteki szertartást Spányi Antal megyés püspök vezette, aki a csöndes bevonulás után arcra borult az oltár előtt. Mindenki más térden imádkozott. Az egyház sem nagypénteken, sem nagyszombaton nem mutat be szentmiseáldozatot. A délután közösen elimádkozott keresztút és a szigorú böjti nap egyértelmű jelek a hívő közösség számára: az esti liturgiát pedig a megrendülés csendje jellemzi.

A szertartást az igeliturgia nyitotta meg, melyet követett az olvasmányok fölolvasása és a passió eléneklése, majd átvezetés nélkül a rövid homília.

Ebben a főpásztor elmondta, hogy a mai estén a passiót hallgatva lélekben jelen voltunk az eseményeken, és „láttuk”, hogy beteljesedett az Írás. Nem elég megrendülnünk a szenvedés láttán, hanem tudatában kell lennünk annak, hogy mi történt. Krisztust a mi bűneink juttatták a keresztre, közünk van mindahhoz, ami a mai napon történt és történik. Mindez nem „csak úgy véletlenül” megtörtént Krisztussal, hanem vállalta, elfogadta értünk. A keresztet magához ölelte, olyannyira, hogy szinte „azonosult” vele, amikor hozzá szögezték. A megváltott és szabad létünkért Jézus drága árat fizetett, és ez tette lehetővé, hogy elindulhassunk egy új és szent élet útján.

Ezen az estén az Egyház az egyetemes könyörgésekben hosszan, különleges módon és mindenkiért imádkozik. Ezután következett a kereszthódolat: a püspök után a papok, kispapok, asszisztencia, végül a hívek haladtak el a feszület előtt, térdhajtással fejezve ki Isten elé járulásukat. Az áldozáshoz kereplők hangja kíséretében, az altemplomból érkezett az Oltáriszentség, ahová az áldoztatás után visszatért.

A szertartást könyörgés és áldás zárta, elbocsátás nem történt, hiszen nem mutattak be szentmisét. Zenei kíséret az egész este nem volt, a főpásztor az asszisztenciával együtt csöndben távozott.

- Marian -
Fényképeket készítette Kovács Marcell

 


 

Korábbi évek beszámolói

 
 

 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk