Nagypénteki szertartás - beszámoló

2021. 04. 02. | | 2021. 04. 03.

 

 


Mindenben közösséget vállalt a mi életünkkel – Urunk szenvedésének ünneplése Székesfehérváron

2021.04.02. – Az egyházi év legcsendesebb napján, nagypénteken Jézus elítélésére, megkínzására, halálára és temetésére emlékeztek Székesfehérváron is, a Szent Imre-templomban. Spányi Antal megyés püspök húsvét legmegrendültebb liturgiáján arról beszélt, hogy Jézus az emberi élet legsötétebb óráit, történéseit is átélte értünk, hogy közösséget vállaljon minden szenvedő emberrel. Isten Fia végtelen szeretetéből vállalta a sír sötétjét és a halál megtapasztalását is.

Az esti szertartás kezdetén a püspök piros miseruhában, csendben vonult be a templomba a ministránsokkal, majd leborult a díszei nélkül álló oltár előtt, tisztelettel megemlékezve a Golgotai kereszthalál fájdalmairól. Az ige liturgiája Jézus szenvedésének titkairól szólt, majd a Passiót Ugrits Tamás pasztorális helynök és Dózsa István belvárosi plébános olvasta fel.

„Amikor az ember döbbenetes dolgokkal találkozik, elakad a hangja. Nehéz megszólalni a szenvedéstörténet után, amely értem, érted, mindnyájunkért történt. Az Isten elküldte nekünk Egyszülött Fiát. Nem egy nagy szervezőt, hadvezért vagy bölcset, hanem a saját Fiát küldte el. Ez a Fiú vállalta az ember sorsát, az emberi élet örömét, hiszen nyilván együtt örült Kánában az ifjú párral, a naimi ifjú feltámasztásakor az édesanyával. Együtt örült, amikor a bűnösöknek megbocsátva bűneit, látta szemükben az új élet örömét, és ki tudná felsorolni még mindazt, amikor az emberi élet ünnepi perceiben Jézus sorsközösséget vállalt velünk. De az életnek vannak sötét órái és sötét történései is, amelyektől mindannyian félünk és rettegünk. A különösen nehéz próbatételek, a meg nem értések, a megcsalás és elhagyatás, a megaláztatás, a kínos szenvedés, a halál, a sír sötétje és hidege. Beleborzad az ember, és menekülne ezek elől, és tapasztaljuk, hogy ezekben valahogy mindig egyedül marad mindenki” – kezdte beszédét a főpásztor, majd így folytatta. „Jézus ebben a magányosságban és egyedüllétben is közösséget vállalt a mi sorsunkkal. A sötétség órájában fogták el a getszemáni majorban, amikor imádkozott, és az Atyával bensőségesen beszélgetett. Kitárta lelkét a szenvedésnek, és tiszta akarattal elfogadta azt, ami rá várt, érettünk, mindnyájunkért. És megtapasztalta az embertelenséget, árulást, gyalázatot, káromlást, a keresztfeszítés gyalázatos módját, és vállalta a kínhalált.”

A megyés püspök azt is hangsúlyozta, hogy Jézus szenvedésében is rólunk gondoskodott. Íme, a Te Anyád, íme a Te fiad, hangzik el ajkáról a szó, ami azt jelenti, hogy mindannyian Mária, Jézus Anyja gyermekei lettünk, hogy ne maradjunk magunkra, hanem az Ő szeretete kísérjen mindnyájunkat életünk útján. „Krisztus minden borzalom ellenére megváltásunkért vállalta a sorsát. Többet nem kell egyedül lennünk, bátran szembenézhetünk félelmeinkkel, aggodalmainkkal, bátran kereshetjük legelhagyatottabb óráinkban is az Úr közelségét, és tudhatjuk, hogy Ővele győzhetünk. Krisztus velünk van, nem megment bennünket a kereszttől, de abban a keresztben részesít, amit Ő is hordott. Együtt viseli velünk azokat. Így megtapasztaljuk, Isten végtelen szeretetében velünk van, és a földi életen keresztül vezet bennünket az örök életre. Csak kövessük Krisztust, csak bízzunk benne, és vele járjuk életünk útját! – fejezte be beszédét a főpásztor.

A homília után az egyetemes könyörgések következtek az egyház tagjaiért, az egész világért, minden hívőért, a keresztségre készülőkért, a keresztények egységéért, az Ószövetség népéért, az Egyháztól elszakadtakért, a nem hívőkért, valamint az ország, a társadalom, a világ vezetőiért és különösen a szenvedőkért.

Ezután következett a kereszthódolat. A virágvasárnap letakart feszületről levették a leplet, és a hívek térdet hajtottak a feszület előtt. Ezen a napon, mivel nincs szentmise, a szertartás a Miatyánk elimádkozása után az áldozással fejeződött be.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

A rákövetkező napon, Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik.

 


 

Korábbi évek beszámolói


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk