Nagycsütörtöki olajszentelési mise - beszámoló

2022. 04. 14. | | 2022. 04. 14.

 

 

 

Megújulni, együtt haladni Krisztussal a szeretet Istene felé – Nagycsütörtöki olajszentelési mise

2022.04.14. – Nagycsütörtök délelőtt, a szent három napot bevezető olajszentelési szentmisét, két év után ismét az egyházmegye teljes papságának jelenlétében tartották Székesfehérváron. Spányi Antal püspök az ünnepen arról szólt, a világban eluralkodott istentagadás, a pandémia és a háború okozta súlyos zavarok, valamint az egyházat ért támadások megnehezítik a papi szolgálatot, sok helyen el is lehetetlenítik. Az egyetlen kiút ebből a válságból, hogy mindent meg kell újítani Krisztusban, a papságnak ezekben a nehéz időkben még mélyebben kell járnia a krisztuskövetés útját.

A főpásztor beszéde elején a napjainkban folyó háború szenvedései és a világban eluralkodott zavartkeltő eszmék, gondolatok terjesztését vázolta fel, amelynek hatása a széthúzás, a meg nem értés, a másik elutasítása. Az egyház is szenved, mert nagy zűrzavart keltenek azok az egyházinak tartott emberek, akik arra biztatnak, ne hallgassunk a papokra, zárjuk be a templomokat, és utasítsuk el az egyházi hagyományokat. Sokan gondolnak arra, hogy az Egyház válságban van, mintha nem találná helyét ebben a folyton változó világban. Sok bizonytalanság van a papok között is, nehezen találják meg magukat a mai idők új kihívásai között. Nehéz megszólítani a fiatalokat, akiket lekötnek a modern világ technikai eszközei, amelyeken keresztül árad a mai hamis és zavaros ideológia. Sokan elvetik ezek hatására az alapvető családi értékeket, a családi hagyományokat, és elszakadnak gyökereiktől, hitüktől. „Nehéz a papságnak kitartani és lelkesedni, amikor kevesen vannak a templomban, akár vasárnap, akár hétköznap. Kérdéssé válik, hogy egyáltalán kell-e szentmisét mondani. … Vannak, akik elbizonytalanodnak és más utat, más életformát keresnek, és eljutnak odáig, hogy felfüggesztik papi hivatásukat. De a nehézségek, amik időről időre új és újabb formában jelentkeznek, legyőzhetők. Az út, amely kivezet a bizonytalanságból, mely a tétovaság boldogtalanságát felváltja a bizonyosság örömével, a megújulás útja” – hangsúlyozta a püspök, majd arról beszélt, ha a családtagok szeretik egymást, és védik gyermekeiket, ha a közjót keressük és nem a hatalmat, a gazdasági hatalmat, akkor megújul és gyógyul a társadalom. Ha keressük a biztos egyházi tanítást, megbecsüljük a tradíciót, és hiteles tanítással merünk az emberek elé állni, megújul az Egyház is.

Mindent meg kell újítani Krisztusban – emelte ki a főpásztor, megújulni, együtt haladni Krisztussal a szeretet Istene felé. „A megújulásunk útja, papi életünk útja a figyelmes szeretet, a mások önzetlen és következetes szolgálata. Kudarcaink, lelkipásztori terveink sikertelensége ellenére is ki kell tartani a szolgálatban, melyet a papszentelésben kaptunk, és amelyet szabad akarattal, nagy lelki örömmel el is fogadtunk. Örömünk azóta is a szolgálat, sikerünk az Úr sikere, eredménye az emberek lelki békéje és ereje. Áldozatos út ez, de ezt az utat járja Jézus előttünk, és nekünk nincs más utunk. Vállalnunk kell önmagunk elvesztését, hiszen tudjuk, hogyha a búzamag el is hal, sokszoros termést hoz. Forrássá kell lennünk, mely életet áraszt, az élet vizét akarja rajtunk keresztül adni a világnak.”

A főpásztor végül a hívekhez szólt, segítsék papjaikat imáikkal, szeretetükkel, így legyenek áldozatos munkatársaik a szolgálatban. A papnövendékeket arra kérte, legyen bátorságuk kitartani, és önmagukat Istennek adva vidám lélekkel, a közös úton egymást segítve és őrizve tovább menni.

A szentbeszédet követően az egyházmegye papsága és az egyházmegye területén szolgáló szerzetes papok megújították papi fogadalmukat. A főpásztor arra kérte a híveket, az ígéret tanúiként imádkozzanak papjaikért, hogy Jézusnak, az örök Főpapnak hűséges szolgái legyenek, akik a híveket Krisztushoz, az üdvösség forrásához vezetik.

A szentmise folytatásaként ünnepélyesen behozták a szentelésre előkészített olajokat a fémedényekben: a szent krizmához való olajat, a betegek olaját és a keresztelendők olaját, amelyeket a megyés főpásztor megáldott. A szentelményeket a szentmise befejező áldását követően ünnepélyesen átadták a jelen levő papságnak.

A záróáldás után a megyés püspök, a papság, a diakónusok, a kispapok és a ministránsok ünnepélyesen kivonultak a megáldott és megszentelt olajokkal, krizmával.

Berta Kata
Fényképeket készítette: dr. Berta Gábor
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 
 

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk