Nagycsütörtöki olajszentelési mise - beszámoló

2021. 04. 01. | | 2021. 04. 01.

 

 

 

Legyünk Krisztus örvendező lelkű tanúi a világban – Olajszentelési mise Székesfehérváron

2021.04.01. – Nagycsütörtök délelőtt, a szent három napot bevezető olajszentelési szentmisét második alkalommal tartották az egyházmegye teljes papságának jelenléte nélkül Székesfehérváron, a veszélyhelyzetre való tekintettel. Spányi Antal megyés püspök az esperesekkel és helyettes esperesekkel, sajátos egyszerűségben megült ünnepen megszentelte a szentségek kiszolgáltatásához használt olajokat. A főpásztor beszédében a papság lényegéről szólt, arról a szolgálatról, amely hitet ad az embereknek, és megszenteli a hívek életét.

A főpásztor beszédében kiemelte, hogy az ünnep segít megérteni, mit jelent a papság lényege, a meghívás, a küldetés szent jellege „Ma, amikor Jézus köré gyűltünk, hogy a hívek imáitól kísérve, együtt képviselve az esperesi kerület egész papságát, megújítsuk papi életünket, gondoljunk a lélek örömével hivatásunk lényegére. Nem magunkat jelöltük, nem önmagunkat ajánlottuk, nem magunktól lettünk az egyház papjai! Az Úr hívott meg, ő választott ki, és mi csak meghallottuk a hívó szót. Papságunk Isten ajándéka. Erre az ajándékra egy életen át méltóvá kell lenni. Ehhez a meghíváshoz kell igazítani életünket. Kell, hogy látszódjék, jó papok akarunk lenni, és törekszünk arra, hogy méltók legyünk arra a szolgálatra, melyre az Úr hívott, és amelyet az egyház bízott ránk! Lássák az emberek a világban, mint tanúságtételt, hogy Krisztuséi vagyunk, hogy komolyan vesszük papi közösségünket, lelkipásztori szolgálatunkat. Meghívásunk ajándék, nem magunknak szól, nem személyünk kitüntetése és elismerése. A papság lényege a szolgálat! Úgy is mondjuk, szolgálati papság vagyunk.”

A megyés püspök arra is felhívta a figyelmet, hogy a papság lényege a szolgálat, az ige hirdetése, az Egyház igaz tanításának, az igazságnak a továbbadása, ami az élet igazsága. „Nem lehetünk félénkek, gyávák, ha ki kell mondani az igazságot! Akár a világ bizonyos hangadói ellenére is, az egyházat kritikusan nézők ellenére is. Nem hallgathatunk arról, ami hitünk igazsága, amit egyházunk tanít! Nem köthetünk külön alkut, nem adhatunk engedményeket a divattá tett törekvéseknek! Az egyház tanítását kell hirdetnünk, melyben az élet igazsága hangzik el a világnak, mert szüksége van a világnak erre az igazságra! Felelősek vagyunk azért, hogy a hit hogyan jut el az emberekhez, hogy a hitről és az egyházról milyen képet alkotnak az emberek, akik sokszor felületesen tájékozódnak, és előítéleteik határozzák meg gondolkodásukat. A szentségeket kell nyújtanunk az embereknek, mely erőt, kegyelmi erőt jelent a számukra, mert erre az erőre nagy szükségük van ma! Ránk bízta az Úr a világ, a hívek megszentelését. Ez a szolgálat igazi papi feladat!”

A megyés püspök arra is buzdította paptestvéreit, hogy az imádság mellett az adoráció, az Úr közelségének öröme égjen lelkükben, kövessék Mesterüket. „Ma szüksége van a világnak arra, hogy meglássa, felismerje a világban jelen lévő egyházat. Nem elég korunk vértanúinak tanúságtétele, nekünk itt, most kell tanúságtevő egyházzá lennünk! A mai világ sok alkalmat ad arra, hogy megmutassuk szívünket, hitünk erejét, hogy őszinte, segítő szívvel tudunk odaállni minden ember mellé, aki elfogadja jó szándékunkat.”

Spányi Antal püspök végül arról beszélt, nem könnyű a papi élet, de az újrakezdéshez, az erőn feletti helytálláshoz az Úr mindig ad erőt, kitartást a Lélek erejében. „Ő adja kegyelmét, ő velünk viszi a keresztet, ő ad nekünk lelkéből, hogy a lélek erejében kitartsunk mindvégig mellette. Legyünk Krisztus örvendező lelkű tanúi a világban, akik Krisztus szeretetéről, az Úr kegyelméről, a Szűzanya oltalmáról tanúskodnak!”

A megyés püspök beszéde után a papi ígéretek megújítása következett, amelyet az egyházmegye papsága nevében is megerősítettek a jelen levő esperesek és helyetteseik. A betegek és a keresztelendők olajának megáldása után Spányi Antal püspök megszentelte a krizmát, amelyeket a szentmise befejező áldása után ünnepélyesen átadtak a jelen levő papságnak, hogy vigyék tovább paptársaiknak a kegyelmet közvetítő szentelményeket.

Berta Kata
Fényképeket készítette: Lugosi Balázs
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 
 

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk