Nagycsütörtöki olajszentelési mise - beszámoló

2018. 03. 29. | | 2018. 03. 29.

 

 

2018.03.29. - Nagycsütörtök délelőtt Spányi Antal megyéspüspök az egyházmegye területéről összegyűlt papjaival a bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét, mely során a papi fogadalmak megújítására, valamint az év során használt liturgikus olajok megszentelésére került sor. Ezen a napon évről évre számos hívő kíséri el papjait ezekre a szentmisékre, szerzetesek és szerzetes nővérek, valamint számos ministráns is érkezett, a bazilika most is zsúfolásig megtelt.

Az egyházmegyében ebben az időpontban máshol nincs szentmise. A püspök atya elsősorban „fiaihoz”, a papokhoz szólt homíliájában ezen a különleges alkalmon, ahol az egyház közösségét, valamint az egyházmegye részegyház mivoltát éljük meg. Beszéde elején megemlékezett azokról az időkről, amikor ministránsként vett részt ezeken a jeles alkalmakon, majd papként – és kifejezte reményét, miszerint a ministránsok között is ülnek az egyházmegye jövő papjai.

Egybegyűlt papjainak elmondta, hogy ez az öröm és a hála napja: a hivatás örömének és a meghívottság hálájának ünnepe. A papi küldetés Krisztusban gyökeredzik. Ez folytonos megújulásra sarkall, melyhez a kitartó és a személyes ima erős hátteret biztosít. A papi élet másik héttere a szolgáló szeretet, mely során okosan kell beosztani erőnket, és nem szabad szétszóródni a rengeteg teendő között. A pap törekedjen életét úgy élni, hogy az vonzó legyen. A világ szétszór, a pap azonban hívja közösségre a híveket egymással, az egyházmegyével és egyházzal, végső soron Krisztussal. Szeresse az egyházmegye sajátosságait és ismertesse meg, szerettesse meg a hívekkel is.

A papok törődjenek egymással, és legyenek egymás támaszai a csüggedés pillanataiban – tanuljanak egymástól, legyenek őrzői egymásnak szeretetben és testvériségben. A pap éljen teljes életet hivatásában – a pap Krisztus hordozója. Élje meg teljesen a helyes szeretetet, mert az örömben szolgáló élet az Úrhoz vezet. A pap élete legyen Krisztusra mutató jel!

Beszéde végén újra a ministránsok felé fordult, akik a jövő hordozói, majd megköszönte minden paptestvér, szerzetes és szerzetes nővér szolgálatát, megújulásra való készségét. Végül kérte a híveket, hogy az év minden napján és most is, imádkozzanak papjaikért.

A papok ekkor megújították szenteléskor tett fogadalmukat. Eztán körmenetben az oltárhoz vitték és megszentelték az egész évben, a liturgiákon használatos olajakat: a keresztelendők vagy katekumenek olaját, a betegek olaját, valamint a krizmát, melyeket a plébános atyák a szertartás végeztével elvittnek saját plébániáikra. A szentmise után a főpásztor meghívásával a papok számára agapéra, közös beszélgetésre nyílt alkalom.

- Marian -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk