Kaszap István halálának 84. évfordulója - beszámoló

2019. 12. 17. | | 2019. 12. 18.

 

 

Szeretettel és szenvedéssel tudott szolgálni – Kaszap Istvánra emlékeztek Székesfehérváron halálának évfordulóján

2019.12.17. – Advent időszakára esik a Székesfehérvári Egyházmegye egyik kiemelt eseménye, Kaszap István halálának évfordulója, amelyre minden esztendőben koncelebrált püspöki szentmisével emlékeznek meg a Prohászka-templomban. Idén is sokan gyűltek össze az egyházmegye határain túlról is: Budapestről, Budakesziről, Budaörsről érkeztek diákok, és ott voltak a fehérvári szentimrés iskolások is, hogy együtt imádkozzanak a szent életű fehérvári kispap boldoggá avatásáért. A főpásztor Kaszap Istvánnak az emléktemplom oldalánál álló sírjánál fogadta a zarándokokat.

A szentmise elején Tóth Tamás plébános köszöntőjében azokról beszélt, akik számos, nehéz élethelyzetben kérésükben meghallgatást találtak, és ezért hálatáblát helyeztek el Kaszap István sírja körül. Arról is beszélt, a hitvalló fiataltól megtanulhatjuk, ne csak kérjünk, hanem bízzuk rá magunkat egészen Isten gondviselő kegyelmére.

A főpásztor beszédében megerősítette a plébános szavait, és elmondta: Kaszap István magas eszményeket követett, mert egészen Istennek akart élni. Teljesen Őrá bízta életét, ahogy ez naplójából kiderül, és családja is megtapasztalhatta halálának körülményeiből. „Kaszap István kijelentette és leírta: az életszentség útja, hogy nem alkuszunk meg a gyengeséggel…. Nem biztos, hogy a bűn nélküliség ez az út – pláne egy fiatalnál –, hanem a törekvés, hogy tudja újrakezdeni, hogy nem nyugszik bele a középszerűségbe, hogy akar egészen Istennek tetszésére lenni. Ha így nézzük, csodálatos példaképet látunk, akihez érdemes fordulni.”

A megyés püspök végül felolvasta azt a dokumentumot, amelyben 2006-ban az illetékes kongregáció megállapította, hogy Kaszap István az erényeket hősi fokon gyakorolta. XVI. Benedek pápa ezt hivatalosan megerősítette ezekkel a szavakkal: „Megállapítást nyert, hogy Isten szolgája, Kaszap István a Jézus Társaságának jelöltje a hit, a remény, az Isten és felebaráti szeretet isteni erényét, valamint az okosság, az igazságosság, mértékletesség és bátorság sarkalatos erényeit hősies fokon gyakorolta.”

A szentmise után a hagyományoknak megfelelően Spányi Antal püspök vezetésével az egyházmegye papsága, a zarándokok, az iskolások, cserkészek és a hívek Kaszap István sírjához vonultak, hogy megköszönjék közbenjárását, az imameghallgatásokat, és kérjék Istentől mihamarabbi boldoggá avatását. Az imádság után a főpásztor megáldotta a budapesti Kaszap István Alapítvány tagjait.

Berta Kata
Fényképeket készítette Lugosi Balázs
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk