Imádkozzunk együtt a hivatásokért Bodajkon! - beszámoló

2022. 06. 04. | | 2022. 06. 04.

 

 

Örömteli és áldott az élet, mely Jézushoz tartozhat – Imanapot tartottak Bodajkon a hivatásokért

2022.06.04. - Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be szentmisét a Bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhelyen, melyen részt vettek a püspök által tizennégy éve alapított Prohászka Imaszövetség tagjai is. A szentmisén 16 lelkipásztori munkatárs vette át megbízólevelét a püspöktől. Az imanap szentségimádással, körmenettel, az egyházmegye papnövendékeinek és szerzetesrendjeinek bemutatkozásával folytatódott.

A szentmise elején Mórocz Tamás, plébános köszöntötte a jelenlévőket, valamint a püspököt, aki a békéért való ima után most szerzetesi és papi hivatásokért hirdette meg a közösségi alkalmat. Spányi Antal elmondta, hogy amikor Bodajkra jön egy hívő ember, akkor nemzetünk legősibb zarándokhelyére érkezik. Itt Isten kegyelmét kérjük, hogy legyen elég hivatás egyházmegyénkben, valamint, hogy saját hivatásunkat tudjuk teljesíteni. Maradjunk meg Isten szeretetében, tartsuk meg parancsait, hogy az örömünk teljes legyen. Sok kísértés éri a világban azt, aki Isten embere akar lenni. Az Úr ma is hív fiatalokat, felnőtteket az átadott, odaszánt életre – tette hozzá a püspök, majd az örömről beszélt, ami az odaadott élet velejárója.

A Prohászka Imaszövetség mindennapi imájának közös elimádkozása után szólt Spányi Antal a 16 lelkipásztori munkatárshoz is, akik Ugrits Tamás atya vezetésével elvégezték a képzést és átvehették megbízólevelüket.

A szentmise után szentségimádás következett, majd a papság és a hívek körmenetben a Mindenkor segítő Szűz Mária-kegykép elé vonultak, ahol kifejezték hódolatukat énekekkel és litániával, és szentségi áldásban részesültek.

Délben az Úrangyala elimádkozása után röviden bemutatkoztak az egyházmegye szerzetesei és szerzetesnővérei, de elsőként a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa, Száraz László atya és az egyházmegye ottani növendéke, Kukucska Máté tettek tanúságot hivatásukról. A Székesfehérvári Egyházmegye női szerzetesrendjei közül a Congregatio Jesu Szerzetesrend, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja, a Premontrei Női Kanonokrend, az Egyházközségi Nővérek Társasága képviselői mutatták be a közösségüket, de jelen voltak a Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai és a Szeretet Misszionáriusai is. A férfi rendek közül a Premontrei Kanonokrend, a magyar Kapucinus Rend, a Ciszter Rend Zirci Kongregációja és az Isteni Ige Társasága mutatkozott be röviden.

A zarándoklat zárásaként a kegytemplomban elimádkozták Spányi Antal vezetésével Jézus szíve litániáját, majd a szerzetesek a püspökkel közös képet készítettek.

Teljes szöveg és még több kép: Magyar Kurír

Szöveg forrása Magyar Kurír
Fényképeket készítette Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk