ICOMOS díjat kapott székesfehérvári székesegyház belső felújítása - beszámoló

2023. 04. 18. | | 2023. 04. 19.

 

 

 

A műemlékvédelem legnagyobb nemzetközi civil szervezetének díját kapta a székesfehérvári székesegyház belső felújítása

2023.04.18. – Az Építési és Közlekedési Minisztérium és az ICOMOS (Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsa) Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közösen szervezett ünnepi eseményt Budapesten, az Újvárosháza Tanácstermébe. A Műemléki Világnapon az egész napos rendezvény keretén belül osztották ki a 2023-as ICOMOS-díjakat, többek között a székesfehérvári Szent István király székesegyház belső restaurálásáért, a gondos belsőépítészet kialakításáért, az alapos kutatási eredmények figyelembevételéért, a munkákról szóló folyamatos tájékoztatásért. A díjat Spányi Antal székesfehérvári püspök és Smohay András művészettörténész, múzeumigazgató, illetve a restaurálási munkálatokat irányító szakemberek vehették át, többek között Jeszeniczky Ildikó restaurátor művész, Bodnár Gyula farestaurátor művész és Vági Péter építész, a munkák koordinátora.

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára a konferencián bejelentette, jelentős mérföldkőhöz érkezett a hazai műemlékvédelem ügye, az épített örökségünket kiemelten kezelő új építészeti törvény és az új műemlékvédelmi szervezeti struktúra megnyugtatóan rendezni a műemlékvédelem ügyét. Az államtitkár kiemelte, hogy a törvényben az állam kiemelt feladataként rögzíti a műemlékek és a műemléki területek védelmét és fenntartható használatának elősegítését, valamint az ehhez szükséges pénzügyi támogatások biztosítását.

A Műemlékek megújulásunk energiahordozói című konferencián Vukoszávlyev Zorán, helyettes államtitkár a törvény bemutatásán túl arról beszélt, a műemlékek képviselik leginkább a nemzeti kultúrát, ennél fogva az épített örökségünk védelme, a magyar építészet képviseletének legmagasabb szintje. A helyettes államtitkár követendő példaként említette a székesfehérvári egyházmegyében folyó értéknyilvántartási munkát, mely minden műemléki beavatkozás előfeltétele. Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a műemlékvédelem széles körű feladatainak megvalósításában értő, értékelő, tudatos, tenni akaró és elkötelezett, szakmaiságon, közösségi és társadalmi közmegegyezésen, valamint széles körű partnerségi viszonyban megvalósuló, az élő építőművészeti emlékeket illeszkedő adaptív használattal szándékozó, identitást megerősítő, elkötelezett szakemberekre van szükség.

Az eseményen köszöntőt mondott dr. Nagy Gergely, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület elnöke. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság célja, hogy a magyar műemlékvédelem is elfoglalhassa a hazai kultúrában az őt megillető helyet. Az egész világon megfigyelhető változások miatt itthon is egyre fontosabbá vált értékeink szakszerű védelme. Nemzetközi fórumokon pedig megfelelő súllyal kell felvonultatni eredményeinket. Számos épített környezeti, kulturális örökségi értékünk még ma is kihasználatlan, feltáratlan, más esetekben az átgondolatlan fejlesztések miatt kerülhetnek különös veszélybe – tudtuk meg az elnöktől, aki beszédében azt is hangsúlyozta, hogy a műemlékvédelem terén, ami valójában a harmónia művészete, minden érintett fél összefogására és lényegesen nagyobb szerepvállalására van szükség. Reményét fejezte ki, hogy ezek a szempontok a törvényben is érvényre jutnak majd.

Az eseményen az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 2023-as díjait Lánszki Regő államtitkár és Nagy Gergely elnök adták át. Az ICOMOS Példaadó műemlékgondozásért díjában részesült a györkönyi pincehegy örökségének megőrzése és fejlesztése, a sopronbánfalvi Kárpáti-vízimalom helyreállítása, valamint Szmodits Júlia, az Ybl Egyesület elnöke Ybl Miklós emlékezetének ápolásáért. ICOMOS-díjjal ismerték el a bonyhádi Ermel-Vojnits-mauzóleum helyreállítását és a székesfehérvári püspöki székesegyház belső restaurálását. Arnóth Ádám, a Díjbizottság elnöke laudációjában kiemelte a Szent István király székesegyház megújítását megalapozó alapos történeti kutatás és értékleltár elkészítése mellett azt az interneten elérhető applikációt is, amely a teljes helyreállítási folyamatot rögzítve, az elkövetkezendő beavatkozások számára alapvető információforrást biztosít. Hangsúlyozta az egyházmegye nyitottságát és segítségét, amit a kutatásokhoz biztosított. Külön értékelte, hogy a Jeszeniczky Idikó művész restaurátor vezetésével folyó munkálatok során a leghitelesebb megjelenését adták vissza a műalkotásoknak.

A konferencia szakmai előadásokkal zárult, amelyek a műemlékvédelem, a gazdasági és kulturális értékek összehangolásáról és az energiafelhasználásról szóltak.

Berta Kata
Képek: Körtvélyes Tivadar
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

 



 


 

 


  




 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk