Horváth János születésének 250. évfordulója - konferencia - beszámoló

2019. 11. 04. | | 2019. 11. 05.

 Egy elfelejtett reformkori polihisztor - Emlékkonferencia és szentmise Horváth János, püspök születésének 250. évfordulóján

2019.11.05. - Egy elfelejtett reformkori polihisztor címmel emlékkonferenciát szerveztek Horváth János, székesfehérvári püspök születésének 250. évfordulóján. Az interdiszciplináris tanácskozáson szociológus tanár, zenetörténettel foglalkozó orvos, történész és irodalomtörténész is egyaránt felszólalt. Püspökelődjéért Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét.

Mózessy Gergely püspöki püspöki gyűjteményigazgató, a konferencia levezető elnöke, Horváth Jánost a magyar egyházi szaknyelv meghonosításáért legtöbbet tett püspökének nevezte, akit a magyar nyelvű teológiai tudomány megteremtőjének tartottak.

Horváth János fiatal kora óta folytatott nyelvművelő munkája, halotti beszédei, egyházi folyóirata és országgyűlési szereplése a magyar katolikus egyházat és egész Magyarországot szolgálta. Kifejezetten a Székesfehérvári Egyházmegyét sokoldalú és nagy terjedelmű könyvtárával gyarapította, ez tekinthető az egyházmegyei gyűjtemény egyik alapjának. – hangzott el Varga Mátyás levéltáros életrajzi előadásában.

Sebő József középiskolai tanár, szociológus Horváth János irodalomszervező munkásságát méltatta, kiemelve a veszprémi kanonokkal való kapcsolatát, akikkel együtt a magyar tudományos nyelv megalkotásán dolgoztak. Bemutatta levelezését irodalmár és tudós körökkel, többek között Kazinczyval, Kisfaludy Sándorral, Verseghy Ferenccel.

Megdöbbentően modern, szakmai elveket vallva írt a honfoglalás kori zenéről és táncról, tudtuk meg Tóth Antal ny. egyetemi tanártól, egyházzenei kutatótól, aki Horváth János zenetudományi munkásságát vizsgálta.

A Ráday Gyűjtemény igazgatója Berecz Ágnes PhD: Olvasmányok és hatások – Horváth János lelkiségi orientációi című előadásában a püspök magánkönyvtára alapján rekonstruálta a főpásztor érdeklődési körét, nyitottságát a reformtörekvésekre, köztük a régi janzenista erkölcsteológiai elveire.

Ékes szók a koporsóknál című könyve alapján – Horváth János a prédikációk új irányairól írt művét elemezte Maczák Ibolya PhD (MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, tud. főmunkatársa.

A konferenciát követő szentmisében Spányi Antal püspök emlékezett meg nagyformátumú püspökelődjéről. Az „adózó jobbágy” szülőktől Horváth János nem örökölt nemesi címert, ám örökölt nemes lelkületet és tehetséget. Atyai lelkülettel viselte gondját egyházmegyéjének. A püspökként eltöltött négy év elég volt arra, hogy beírja nevét, nemes alakját szeretett egyházmegyéje emlékezetébe. – hangzott el a beszédben.

A szentmise után a nemzeti gyász emléknapján csendes, imádságos megemlékezést tartottak Székesfehérvár Belvárosában. Az 56-os forradalom áldozatainak emlékére mécseseket helyeztek el az Országalma körül és megyés püspök vezetésével imádkoztak az elhunytakért, a meghurcoltakért.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk