Püspöki szentmise Urunk szentmise Urunk Mennybemenetele napján Székesfehérváron - beszámoló

2020. 05. 24. | | 2020. 05. 25.

 

 

 

Köszönjük, hogy a sötétség nehéz óráiban is velünk voltál! – püspöki szentmise Urunk Mennybemenetele napján Székesfehérváron

2020.05.24. – Urunk Mennybemenetele napján ezekkel a szavakkal buzdította hálaadásra a híveket Spányi Antal megyés püspök. „Nagy lépést tettünk előre, fölszabadultunk, és mégiscsak együtt ünnepelhetjük az Úr Szent Titkait. Bekapcsolódhatunk a szentmisébe egy közösségként, és ismét együtt tudunk imádkozni. Adja az Úr, hogy ez a közös hálaadás töltse el a szívünket örömmel és segítsen bennünket, hogy még inkább elkötelezetten és odaadottan tudjuk Krisztust követni földi életünkben.”

„Az egyház a hit fényében úgy tekint a főpásztorra, mint az apostolok utódjára, aki apostoli hatalommal és felelősséggel, apostoli szeretettel vezeti a rábízott részegyházat” – hangzott el Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki irodaigazgató köszöntő szavaiban.

Spányi Antal megyés püspök Isten ajándékának nevezte, hogy a 17. beiktatási évfordulóját közös szentmisével ünnepelheti a hívekkel, a vírusjárvánnyal terhelt, nehéz időkben. Azt kívánta, hogy a mennybe fölment Úrral mindenki találkozzon ezen a napon, nyitott szívvel és lélekkel, és tapasztalja meg az Isten közelségét. „Sok mindent éltünk át, nehéz volt a kereszt, amikor ki kellett mondani, a nyilvános szentmiséket be kell szüntetni, a templomokat legalábbis részben be kell zárni. Mert gátat kellett vetni annak a fertőzésnek, annak a veszélynek, amely mindannyiunk életét fenyegette. … Nekünk keresztényeknek hálát kell adnunk, mert tudjuk, hogy a sötétség idején mit jelent a kereszt ereje. Megtapasztaltuk, hogy Krisztus, a mi Urunk, nem hagy el, velünk van szeretetével, oltalmaz és megerősít gondoskodó jóságával. Urunk mennybemenetelének ünnepén Isten ajándéka, hogy itt lehetünk, együtt imádkozhatunk és ünnepelhetjük meg a vasárnapot. Rá kell ma döbbennünk arra, hogy a mi életünk Krisztussal lesz teljes. Semmi más, csak a teljesen odaadott élet tudja a világot megváltoztatni és jobbá tenni. Nem azért, mert mi képesek vagyunk rá, hanem azért, mert életünkben teret adunk Krisztusnak. Ő az, aki által tevékenykedünk, aki jobbá tesz bennünket, aki a sötétséget fénnyé változtatja át. Aki a gyengeségben erejét adja nekünk, aki a reménytelenség sötétjében megnyitja az ég ragyogó fényét.”

Beszédében a főpásztor arra is kérte a híveket, továbbra is figyeljenek egymásra, törődjenek mindazokkal a rendelkezésekkel, amelyeket az értünk felelősséggel gondolkodó vezetőink hoztak. Majd hozzátette: engedjük bátran az örömet megérkezni a szívünkbe, hogy hálaadás lehessen a lelkünkbe. A megmenekült ember örömének reményét, szeretetét sugározzuk a világba, így legyünk Isten örömhírének eszközei.

A főpásztor végül hálát adott Istennek az elmúlt két hónap kegyelmeiért. „Köszönjük Urunk, hogy nem hagysz magunkra bennünket, és mindannyiunkhoz egészen közel vagy. Szívünkben és lelkünkben élsz, ha befogadunk Téged. Köszönjük, hogy szeretetedet minduntalan megmutatod nekünk a nehézségek mélységeiben is. Köszönjük, hogy megtapasztaltuk, az elmúlt két hónapban új utakat és lehetőségeket adtál nekünk, amelyeken keresztül lelkünket táplálni tudtuk, és a közösséget valamiféleképpen megőriztük, a gyermekeket tanítani tudtuk, és elvégeztük a munkákat. Köszönjük, hogy nagyszerű példákat mutattál emberi helytállásra, és láthattunk áldozatot, hűséget, hősiességet és következetességet mindazoktól, akik a betegeket szolgálták, akik vigyáztak mindnyájunk egészségére. Köszönjük Urunk, hogy szeretsz bennünket és szereteted megérint, hogy soha semmi el ne ragadjon bennünket Tőled, és ennek a szeretetnek minden körülmények között tanúi legyünk a világban.”

A mennybemenetel ünnepén tartott hálaadáson részt vett dr. Cser-Palkovics András, Fehérvár polgármestere is, közreműködött Wasztl János karnagy, valamint az Alba Regia Szimfonikus Zenekar tagjai.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk