Forráskiadvány bemutató - beszámoló

2023. 05. 18. | | 2023. 05. 19.

 

 

A Székesfehérvári Püspöki Levéltár új forráskiadványa: A Szittyay-eset kötet bemutatója Székesfehérváron

2023.05.18. – A Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár új forráskiadványát mutatták be a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A Varga Mátyás szerkesztésében megjelent Szittyay-eset című kötet 1948-ba kalauzolja el az olvasót, amikor a kommunizmussal kacérkodó, és ezért felfüggesztett bakonykúti plébános érdekében az államhatalom a teljes propagandagépezetét bevetette Shvoy Lajos püspök ellen.

A megjelenteket Spányi Antal megyés püspök köszöntötte. Beszédében elmondta, egy kényelmetlen és mindenki számára fájdalmas egyházigazgatási lépésre nem szokás látványos külsőségekkel emlékezni. 1948 áprilisában függesztette fel hivatalából a kommunistákkal túlságosan is együttműködőnek mutatkozó papot, Szittyay Dénest főpásztora, Shvoy Lajos. „Erre válaszul 1948 májusában éles, és talán soha addig nem látott léptékű médiaössztűz zúdult a püspökre. Shvoy püspök meghurcolása a magyar katolicizmus szenvedéstörténetének csak egy állomása volt.”

Mózessy Gergely püspöki gyűjteményigazgató, a forráskiadványt értékelve elmondta, eddig is törekedtek a sorozatban a változatosságra, mind műfaji tekintetben, mind a kötetek fókuszát tekintve. Varga Mátyás a püspöki levéltár 2002-ben útjára indított forráskiadvány-sorozatának 6. darabjaként megjelent kötete is egy nem épp feddhetetlen életű papot állít „célkeresztbe”, aki azonban tetteit jól dokumentálta, és sokat, sokféleképpen magyarázta. „Vannak olyan történelmi korszakok, amelyekkel mostohán bánik az emlékezet. A későbbi időszakról való tudásunk beárnyékolja, színteleníti és leegyszerűsíti őket. Mindenképp ilyennek tekinthető az 1945–1948 közti esztendők, az úgynevezett koalíciós évek világa – amelyre egyszerűen csak a szovjet fegyverek árnyékában felépülő marxista társadalmi rendszer előszobájaként szoktunk tekinteni. Pedig sokak számára ez a rövid idő, ez a pár év volt a szabadság és a lehetőségek kora. Jelen forráskiadványunk ebbe a feszültségekkel terhelt korba kalauzol el bennünket” – hangzott el a köszöntőben.

A kötetet Dr. Fejérdy András tudományos főmunkatárs, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet igazgatóhelyettese mutatta be. A kötetben megjelenő források tükrében bemutatta Szittyay Dénes papi életútjának történetét, kiemelve azt a kényes helyzetet, ami a bakonykúti plébános és püspöke között kialakult. Elmondta, ami Shvoy Lajossal 75 éve történt, az pusztán főpróbájának tekinthető volt annak a sajtóhadjáratnak, ami Mindszenty József prímás ellen 1948 júniusától bontakozott ki. Méltatta Varga Mátyás kutatói munkáját, amellyel az esettel kapcsolatosan egy igen gazdag forrásanyagot tár a nagyközönség elé. Beszélt a különböző forrástípusok jelentőségéről, és külön kiemelte a fotók, grafikák, karikatúrák megjelentetését és az akkori falujáró program írott anyagait, amelyekben a kommunista párt által megrendelt hangulatjelentéseket olvashatunk. „A kötet elérte azt a célját, hogy egy esettanulmányt úgy mutat be tágabb kontextusba helyezve, hogy értelmezhetővé teszi ennek az esetnek a jelentőségét a korabeli egyházpolitikai összefüggésrendszerben. Értelmezhetővé teszi a jelentőségét a párt egyházpolitikai szempontjából, és ezáltal arra hívja fel a figyelmet, hogy ha körültekintően, alaposan, szorgalmasan áll neki egy kutató egy ilyen eset feldolgozásának, akkor a helytörténeti érdeklődésnél sokkal tágabb érdeklődésre számottevő eredményeket tud elérni” – összegezte a kötet jelentőségét az igazgató.

Varga Mátyás, a kötet szerkesztője köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek a kötet létrejöttében. Kiemelte az ötletadó Mózessy Gergely levéltárost, aki támogatta abban, hogy szakdolgozata, amely a 75 éve történt esetről szólt, és az 1945–1948 közti esztendők világát idézi fel, forráskiadványként is megjelenjen. Megköszönte munkatársainak és családjának azt a támogató hátteret, amely a kötet létrejöttéhez ugyancsak nagyban hozzájárult.

A Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár új forráskiadványa a Szittyay-eset című kötetet Székesfehérváron, a Barátok Boltjában vásárolhatják meg az érdeklődők.

 

 Berta Kata
Képek és videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk