Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Szeminárium) - beszámoló

2022. 05. 05. | | 2022. 05. 05.

 

 

Isten ma is sajátos útra hív bennünket – Elsőcsütörtöki szentmise a Szemináriumi templomban

2022.05.05. – Papi és szerzetesi hivatásokért, a hit megerősödéséért, a családok, az ország és a világ békéjéért imádkoztak együtt a város hívei Székesfehérváron, a májusi elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnepen, három év után ismét a Szemináriumi templomban. Spányi Antal megyés püspök a város papságával tartott szentmisében azt hangsúlyozta: az Isten ma is sajátos utakra hív bennünket. Mindennap megadja a lehetőséget, hogy ezen az úton járjunk, csak akarnunk kell az ő nyomába lépni. „Legyen az Úrral eltelve a szívünk a szentáldozás, az elmélkedés, az imádság által, hogy életünk az Istenről szóló tanúságtétellé váljon. A világnak erre a hitvallásra van szüksége ma is.”

Az egykori karmelita templomban a város hívei és a papság nevében a templom mellett álló Országos Papi Otthon igazgatónője, Barna Tímea és Suló Lajos atya köszöntötték a megyés püspököt.

A főpásztor az apostolok tanúságtevő életéről beszélt, – amelyet nekünk is követnünk kell, amikor a húsvéti eseményeket követően, a Lélek által, bátran hirdették a feltámadt Krisztus örömhírét. „Az Úr maga hív minket, hogy ne azzal törődjünk, ami ideig-óráig tart itt a földön, ne a földi dolgokkal foglalkozzunk, ami múlékony, hanem azzal törődjünk, ami az örök élet felé vezet bennünket. Ezért adta nekünk saját testét, az Eukarisztiát, a szentmisét. Arra hív, hogy ne csak kéréseink okán akarjunk vele találkozni és szeretetébe ajánlani azokat, akiket lelkünkben hordozunk, akikért felelősek vagyunk, hanem azért válaszoljunk hívására, hogy Ővele találkozzunk, hogy Őt tudjuk a szívünkbe befogadni.” A megyés püspök majd arról beszélt, mindenkinek a személyes adottságaival, sajátos úton kell Krisztust hordoznia. „Isten azt akarja, hogy keresztjeinket békességgel, egymás terhét szeretettel hordozzuk. Hogy ne legyen széthúzás és békétlenség a földön, hanem békesség és öröm legyen a Szentlélekben. „Erre volt szükség az apostolok idejében és ma is ez kell világnak, mert minden időszaknak megvoltak a maga nehézségei, problémái, megvoltak a keresztjei, amelyekre keresnie kellett a választ. Így változott, fejlődött az egyház is, hiszen mindig kihívásokkal találkozott, amelyekre, meg kellett adnia a választ. A hamis tanítással szemben, az igazság szavát kellett hirdetnie.”

Végül a főpásztor a keresztények felelősségéről beszélt. Hogy milyenné lesz a világ, amelyben mi élünk, azon múlik, hogy tanúságtételünkkel kovásszá válunk-e, hogy formáljuk és alakítjuk-e környezetünket. Nem nagy dolgokban, nem különleges eseményekben kell gondolkodnunk, hanem a mindennapi életünkben kell nagylelkűnek lenni és megbocsátani a sértéseket, a rosszra is jóval kell válaszolnunk. „Hogy belesimuljunk az egyházba, és annak szépségét, szeretetét tudjuk továbbadni. Kérjük, hogy Isten alkalmas eszközévé váljunk: adja az Úr, hogy azon az úton járjunk, amin Krisztus megy előttünk. Ő vezessen minket, és engedjük, hogy ahol Ő akar velünk találkozni, ahol Ő vár bennünket, ott szolgálhassuk és követhessük az Urat.”
A szentmise után tartott közös szentségimádáson Spányi Antal püspök hálát adott Jézusnak, hogy mint egykor az apostolokkal, velünk is akar találkozni a legszentebb Oltáriszentségben. Hogy a „Te meg én” megélt pillanataiban erőt, bátorítást adjon, a kenyér színében, ajándékozó szeretetével tápláljon minket. Elimádkozta a Prohászka Imaszövetség imáját új papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a XXI. századi üldözött keresztények egyházmegyei imáját.

A székesfehérvári papok és hívek közös Eucharisztia-ünnepe júniusban a felsővárosi Szent Sebestyén-templomban folytatódik a főpásztor vezetésével.

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell
Korábbi évek beszámolói (az eredetileg tervezett helyszínen):

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk