Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Székesegyház) - beszámoló

2024. 04. 04. | | 2024. 04. 05.

 

 

A hit örömével kövessük Jézust! – Elsőcsütörtöki Euchasztia-ünnep Székesfehérváron, a Szent István király székesegyházban

2024.04.05. – Húsvét nyolcadában a Szent István király székesegyházban gyűltek össze Székesfehérvár papjai és hívei az elsőcsütörtöki közös imádságra. A szentmise elején Dózsa István plébános köszöntötte a megyés püspöki kinevezésének jubileumát ünneplő főpásztort. Spányi Antal püspök beszédében arra biztatott, ne félelemmel, hanem imádsággal, reménnyel, szeretettel és a feltámadás hitével kövessük Krisztust.

„2003-ban számunkra április 4-e egy egészen új jelentést kapott, amikor II. János Pál pápa ezen a napon Püspök atyát ideszólította hozzánk az egyházmegyébe, és kinevezte megyés püspöknek közénk. Ebben a szentmisében valamennyiünk szándéka köszönetet mondani a Szentatyának, hogy ünnepelhetővé tette számunkra április 4-ét, és köszönetet mondani Püspök atyának valamennyi szolgálatáért, amit az egyházmegyében tett. Örömmel és tiszta szeretettel hordozzuk imáinkban, és kérjük továbbra is a kegyelmeket megyés püspökünknek” – hangzott el a plébános köszöntőjében.

Spányi Antal püspök beszédében a húsvét utáni eseményekből idézett fel, a feltámadt Krisztus találkozását az emmauszi tanítványokkal, Szent Tamás apostollal és Mária Magdolnával. Arról elmélkedett, a ma embere is sokszor hasonlóan éli meg kapcsolatát Jézussal, de tanulnunk kell az apostolok példájából, és a hit örömével kell követnünk Krisztust minden körülmények között. „Az emmauszi tanítványok rendkívül szomorúak voltak Jézus halála miatt, veszteségüket annyira mélyen átélték, hogy nem ismerték meg, amikor találkoztak vele. Az önmagába forduló, az önmagával foglalkozó, önmagát kereső ember nem érzékeli a valóságot, nem tudja, hol van és mit csinál. Amikor Jézus megmutatta a legnagyobb szeretetgesztusát és Őrá figyeltek, akkor nyílt meg a szemük. … A találkozás örömének erejével vissza tudtak menni oda, ahova tartoztak. Tanúságot tettek az apostoloknak, hogy látták az Urat, találkoztak vele, hogy él. Nekünk is észre kell vennünk, hogy Jézus közel van hozzánk, ott van a mindennapjainkban.”

A megyés püspök végül arra biztatott, éljünk keresztény életszemlélettel, legyünk hitelesek mások előtt, ami csak akkor lehetséges, ha valódi örömmel tudjuk megélni kapcsolatunkat Jézussal. Rajtunk múlik, hogy milyenné válik a világ, nem hibáztathatunk másokat. Ahogy az apostolok tették, félelem nélkül, imádsággal, reménnyel, szeretettel és a feltámadás hitével kövessük Krisztust minden körülmények között.

A főpásztor beszéde végén azt kívánta: Húsvét örömének ajándéka töltse el a szívünket és lelkünket, ez erősítsen meg minket a hitből fakadó életben!

A szentmisét követő szentórában a főpásztor azért fohászkodott, hogy lássuk meg az Oltáriszentségben velünk maradt Krisztust, találkozzunk vele valóságosan, kövessük a szentek és a Szűzanya hitét, és ismerjük fel Jézus jelenlétét életünkben.

Berta Kata
Fényképeket készítette: Kovács Kornél
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk